NOKIOS
Finalister til fyrlyktprisen 2023

Vinner av Fyrlyktprisen 2023: «Datasjøen, full fart i seilene», Stavanger kommune

Fyrlyktpris vinner

Datasjøen – full fart i seilene!

Stavanger kommune

Stavanger kommunes digitaliseringsstrategi slår fast at kommunen skal være en datadrevet organisasjon med eierskap og kontroll over data, og aktivt legge til rette for deling og bruk av offentlige data. I 2019 ble Datasjøen etablert. Datasjøen samler, strukturerer og tilgjengeliggjør data fra et bredt spekter av datakilder, slik at det kan brukes som grunnlag for analyse, innsikt, beslutningsstøtte og innovasjon.

Datasjøen har blitt ett av hovedverktøyene for kommunens analyse av dagens tjenestetilbud, arbeid med effektivisering av arbeidsprosesser og innovasjon. I tillegg legger Datasjøen til rette for deling av data med innbyggere, næringsliv, akademia, tjenesteleverandører og andre aktører som trenger data til å bygge nye løsninger, kunnskap, eller andre gode formål. På denne måten legger løsningen til rette for innovasjon, samfunnsutvikling og forskning.

Øvrige finalister til Fyrlyktprisen 2023

Fyrlyktpris finalist

Ny takseringsmodell i Trondheim kommune

Trondheim kommune – enhet for kart og arkitektur

Vinner av publikumsprisen!
De siste årene har Trondheim kommune – Avdeling for eiendom og adresse gjennomført en omstilling for å gå over til ny takseringsmodell for verdsetting av boliger. Den nye metoden er datadrevet, og basert på innovativ bruk av maskinlæring. Avdelingen har møtt mange utfordringer på veien mot å få gjennomført dette, og har blant annet måtte utvikle nye tjenester på «Min Side», gjøre omfattende testing og kvalitetssikring av ny metode, og også utviklet et nytt IT-system for interaksjon med verdsettingsmodellen.

I 2023 ble eiendomsskatt i Trondheim Kommune utstedt ved bruk av den nye metoden. Dette har resultert i vesentlig mer rettferdig eiendomsskatt sett opp imot alternativ, for eksempel 7 % gjennomsnittlig feilmargin kontra 16 % ved å bruke SSB sin verdsettingsmodell. Modellen er langt mer presis i estimering for dyrere boliger, noe som understøtter prinsippet om likebehandling. Det har også resultert i langt færre klager enn antatt, samt effektivisert arbeidet for avdelingens saksbehandlere betraktelig.

Fyrlyktpris finalist

Fiskinfo

BarentsWatch/Kystverket

FiskInfo er en tjeneste for yrkesfiskere i Norge. I FiskInfo har BarentsWatch samlet alt av nyttig informasjon i denne åpne kartløsningen; informasjon fra mange ulike offentlige samarbeidspartnere, som Meteorologisk institutt, Fiskeridirektoratet og Kystvakten. Her finner yrkesfiskerne informasjon om: Fiskerireguleringer, seismikk-aktivitet, vær- og is-prognoser, AIS-informasjon og posisjoner til faststående redskap. FiskInfo brukes som beslutningsstøtte og planleggingsverktøy, og for å rapportere redskapsposisjoner og tapte redskap til Kystvakten. Tjenesten FiskInfo har bidratt til å digitalisere hverdagen til yrkesfiskere.