NOKIOS 2021
Konferanseområde

NOKIOS arrangeres på Clarion Hotel Trondheim. Rockheim ligger på skrå over gata, sør for Hotellet.

Kart som viser byggene Clarion Hotel Trondheim og Rockheim.