Konferanseområde

 

Clarion Hotel & Congress Trondheim

Pirsenteret

I år benyttes også et auditorium i Pirsenteret.
Dette gjelder:
Sesjon 1C: Innovative anskaffelser: Eksempler fra virkeligheten
Sesjon 2A: Feire feil!
Sesjon 3A: Prosessforbedring – forenkling til forbedring
Sesjon 4A: Fremtidens kommune
Utstillerseminar 4: Accenture

Pirsenteret er nærmeste nabo til Clarion i østlig retning.
Gateadresse: Havnegata 9
Inngangspartiet ser slik ut (se bilde).
Benytt skiltet utgang bakerst (nord) i utstillerområdet, så finner du plakater som viser veien videre til Pirsenteret.

PIR-senteret inngangsparti ligger på vest-fasaden i den nordlige enden av bygget