NOKIOS 2022
Kurs 1

Tirsdag 25. oktober
10:00–12:00
Rom: Cosmos 2
Se romplan

Forretningsarkitektur– hvordan sette «forretningssiden» i det digitale førersetet

Virksomhetsarkitektur skal fungere som en bro mellom strategiske mål og implementering av disse og kan utarbeides på forskjellige nivåer. Ofte defineres en virksomhets arkitektur til å bestå av informasjonsarkitektur, teknisk arkitektur, applikasjonsarkitektur og forretningsarkitektur.

I dette kurset skal vi se nærmere på forretningsarkitektur og hvordan et systematisk arbeid på dette området kan bidra til å sette forretningssiden i førersetet for utviklingen av virksomheten. Hensikten med dette er å sikre at den totale virksomhetsarkitekturen utvikles i samme retning basert på forretningens strategier og målsetninger.

Forretningsarkitektur har om strukturert tilnærming til forretningsmodell, arbeidsprosesser, informasjonsbehov, regelverk, organisering mm. Dokumentasjonen i denne sammen uttrykkes ofte som forretningsmålbilde og utgjør retningen som all digital utvikling i virksomheten styres mot. Dette målbildet er derfor et viktig styringsverktøy når det skal gjennomføres store endrings- og utviklingsprogrammer, men også der enkelte prosjekt trenger en god forankring og klare mål.

Kursholdere

Portrettbilde Ole Ingvard Langfeldt

Ole Ingvard Langfeldt

NTNU

Digitaliseringsagent og IT-arkitekt med ansvar for infrastruktur, samt generell fokus på virksomhetsarkitektur og IT-strategi.

Portrettbilde Gry Jordet Kibsgaard

Gry Jordet Kibsgaard

NTNU

Gry Jordet Kibsgaard er tjenesteutvikler ved NTNUs HR-seksjon.

Kursansvarlige

Axel Birkeland
Skatteetaten
Atle Bergfjord
Netcompany