NOKIOS 2022
Kurs 2

Tirsdag 25. oktober
10:00–12:00
Rom: Cosmos 3A
Se romplan

Forstå sammenhengen mellom systemutvikling og regelverksutvikling

For å lykkes med digitalisering i offentlig sektor er det nødvendig både å forstå teknologi og jus. Ikke minst er det viktig å forstå den lovgivningsprosessen som bestemmer hvor vanskelig eller lett det vil bli å digitalisere lovregulerte områder. Kanskje har regelverksutviklere noe å lære fra systemutviklere? I dette kurset vil du få innblikk i hva digitaliseringsvennlig og automatiseringsvennlig regelverk er, og den rollen teknologer og andre kan ha i regelverksutviklingen. Du vil også få praktiske eksempler på hvordan regelverksutvikling og systemutvikling kan skje parallelt.

Kursholdere

Dag Wiese Schartum

Dag Wiese Schartum

Universitetet i Oslo

Dag er professor i forvaltningsinformatikk ved Senter for rettsinformatikk (SERI). Han er jurist og har forsket og undervist i problemstillinger knyttet til digitalisering av offentlig forvaltning i mer enn 35 år. Særlig har han vært opptatt av spørsmål om automatisering av rettslige beslutninger, herunder om rettssikkerhet knyttet til transformering av rettskilder, rettslige beslutningsprosesser som del av systemutvikling i offentlig forvaltning, og automatiseringsvennlig lovgivning. Dag er også ekspert på personvernforordningen (GDPR) og betydningen av denne for utvikling av datasystemer. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om disse emnene, og har vært medlem av en rekke lovutvalg.

Astrid Solhaug portrettbilde

Astrid Solhaug

Digitaliseringsdirektoratet

Astrid Solhaug er seniorrådgiver i Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data i Digdir. Hun jobber blant annet med digitaliseringsvennlig regelverk og EU-regelverk om deling og bruk av data. Hun har tidligere erfaring fra Justis- og beredskapsdepartementet, Norges delegasjon til EU og EU-kommisjonen. Mastergrad i sosiologi fra universitetet i Oslo og førsteavdeling juss fra universitetet i Bergen.

Sunniva Slotten

Digitaliseringsdirektoratet

Portrettbilde Jeanette Myrstad

Jeanette Myrstad

Brønnøysundregistrene

Jeanette Myrstad er jurist og har jobbet hos Brønnøysundregistrene siden 2013. Hun er opptatt av digitaliseringsvennlig regelverk og det å få til gode løsninger gjennom samarbeid mellom blant annet jurister og utviklere. De siste årene har hun jobbet med flere store prosjekt der hovedfokuset er størst mulig automatisering og forenkling for brukerne. Hun har vært sentral i arbeidet med kompensasjonsordningene for næringslivet og innreisekarantene, der hun fikk god erfaring med å drive systemutvikling i parallell med at lov og forskrift ble skrevet.

Sverre Hovland

Brønnøysundregistrene

Are Trælvik

Brønnøysundregistrene

Sesjonsansvarlige

Synne Solbakken
Brønnøysundregistrene
Dag Wiese Schartum
Universitetet i Oslo