NOKIOS 2022
Kurs 3

Tirsdag 25. oktober
10:00–12:00
Rom: Cosmos 3B
Se romplan

Tjenestedesign – forretningsdesign:
Keiserens nye klær, hype eller smart?

Tagger:  #kommunal #statlig #innbyggertjeneste #ledelse #samarbeid-på-tvers #prosess #innovasjon #metodikk

Lær hvordan forretningsdesign kan gi verdi og skape kraft og engasjement inn i virksomhetsutvikling og digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor.

Dagens samfunn er i kontinuerlig endring og det påvirker hvordan vi jobber, hvilke ferdigheter vi må opparbeide, krav til systemer og dataflyt, og ikke minst hvordan vi kan jobbe bedre sammen for å løse komplekse utfordringer på en smartere og riktigere måte. Dette fører til helt nye krav til endringsevne – og nye arbeidsmetoder – for å lykkes over tid.

Forretningsdesign ligger i spennet mellom brukerbehov, forretning, organisasjon og teknologi. I Forretningsdesign kombinerer vi det beste innen design og forretningsutvikling – det kreative og analytiske – for å utforske nye muligheter og (strategiske) veivalg. Vi prototyper, tester, prioriterer og analyserer for å løse utfordringer, og bidrar til at verdi skapes og ambisjoner og målsettinger nås.

På kurset vil du få en innføring i Designdrevet strategiutvikling – som er et av verktøyene innen Forretningsdesign. Kurset har en praktisk tilnærming slik at du gjennom eksempler og øvelser får en smakebit på hvilken verdi tilnærmingen kan gi.

Stortinget valgte Designdrevet strategiutvikling i utviklingen av ny plattformstrategi:

«Vi ønsket en plattformstrategi som muliggjør utnyttelse av ny teknologi i takt med markedets utvikling, og legge til rette for bedre deling av data og applikasjoner, bedre informasjonssikkerhet, samt øke fleksibiliteten og utviklingstakten.»

Velkommen til to engasjerende og inspirerende timer!

Kursholdere

Portrettbilde Ingunn Aursnes

Ingunn Aursnes

Bouvet

Ingunn er seniorrådgiver i Bouvet med bred erfaring innen tjenesteutvikling, designdrevet innovasjon og strategiarbeid – både som konsulent og leder i næringslivet.

Hun har Master of Business and Marketing, etterutdanning i både Design Thinking og Systemisk Design, og er glødende engasjert i hvordan man ved hjelp av design, teknologi og innovasjon kan skape helhetlige tjenester og prosesser som gir stor brukerverdi, arbeidsglede og gevinstrealisering.

Hun har over lengre tid jobbet tett med ulike deler av offentlig sektor og har bred kunnskap og forståelse for forvaltning, juridiske rammevilkår og aktørsamarbeid. Endrede brukerbehov, digitalisering og regionalisering stiller nye krav til tjeneste- og organisasjonsutvikling. En viktig del av arbeidet er å bruke designmetodikk og eksperimentering inn i strategisk innovasjons- og utviklingsarbeid.

Marianne Tuen Smedås

Marianne Tuen Smedås

Bouvet

Marianne Tuen Smedås er leder for Forretningsdesign i Bouvet Øst.

Hun har i tillegg lang erfaring som forretningsorientert strategisk rådgiver og forretningsutvikler. Hun har jobbet med aktører i offentlig og privat sektor – både B2B, B2C og B2E.

Hun har sin formelle utdannelse fra Handelshøyskolen BI, og har spisskompetanse innen prosessledelse, strategi, forretningsutvikling, endringsledelse, kommunikasjon og merkevare.

Sesjonsansvarlige

Atle Bergfjord
Netcompany