NOKIOS 2023
Kurs 3

Tirsdag 24. oktober
10:00–12:00
Rom: Andromeda
Se romplan

EUs AI Act – verdens første lovverk for kunstig intelligens

EU utarbeider nå verdens første lovverk for å regulere bruk av kunstig intelligens som også vil bli norsk lov. Med over 130 prosjekter som bruker KI i offentlig sektor og flere på vei, er det viktigere enn noen gang å forstå regelverket. Hva betyr egentlig dette for deg som utvikler eller bruker KI-teknologi? Dette kurset gir deg oversikten du trenger.
Vi går i dybden på de viktigste juridiske og etiske kravene som følger med bruken av KI, blant annet krav til menneskelig tilsyn, rettssikkerhet, ansvarlighet og sanksjoner for skade. Gjennom kurset vil du også få muligheten til å diskutere samarbeid med representanter fra nasjonale myndigheter og andre aktører i implementeringen av EUs data- og KI-politikk i Norge. Bli med på dette kurset for å lære mer om hvordan du kan bidra til å sikre at det offentlige bruker KI på en ansvarlig måte.

Kursholdere

Alex Moltzau portrettbilde

Alex Moltzau

NORA

Alex Moltzau har ledet det koordinerende arbeidet med politikk og etikk i det største nasjonale forskningssamarbeidet for kunstig intelligens (KI) i Norge de siste årene. I løpet av denne tiden har han sett utviklingen av en generell tilnærming til KI-politikk mot mer spesialiserte rammeverk innenfor ulike områder, spesielt innen helsevesenet. Som en del av sitt arbeid har Alex kartlagt forskningslaboratoriene og prosjektene innen kunstig intelligens på nasjonalt nivå, samtidig som han har gjort det samme for den norske regjeringen med KI, begge på et detaljert prosjektnivå. I fjor ble han med i utvalget under Forsknings- og utdanningsdepartementet som forvaltet den bilaterale avtalen om samarbeid om KI Norge har signert med USAs energidepartement. Alex fullførte nylig to mastergrader. Den første er en MSc i Social Data Science ved Københavns Universitet og den andre er en mastergrad i kunstig intelligens for offentlige tjenester fra fire tekniske europeiske universiteter. Hans første oppgave fokuserte på kartlegging av bærekraftig KI og hans andre oppgave fokuserte på potensiell bruk av KI-modellkort i offentlig sektor. NORA.ai er et offentlig eid forskningskonsortium med 11 universiteter & høyskoler og fem forskningsinstitutter.

Sesjonsansvarlige

Geir Arne Olsen
Netcompany

Elin E. Sotberg Harder
Trondheim kommune
Hallstein Husand
Datatilsynet