NOKIOS 2021
Kurs 3

Tirsdag 26. oktober
10:00–12:00
Rom: Andromeda
Se romplan

Trusselbildet – hvordan jobbe med det og hvorfor?

Om trusselbildet, hvordan avdekke og redusere sikkerhetsrisiko.

Vi vet alle at digitalisering skaper nye muligheter, men det gjør oss også sårbare på nye måter. Trusselaktører finner nye veier, utvikler nye metoder, og digitale sårbarheter utnyttes for å tilegne seg virksomheters verdier. Det er ikke snakk om OM du blir truffet, men NÅR og hvor store konsekvensene blir.
Sikkerhet er et viktig og pågående langsiktig arbeid, som handler om å forstå trusselbildet, kjenne sårbarhetene og så systematisk redusere risiko for seg selv og egne kunder.
Målgruppe:
Ordførere, rådmenn, virksomhetsledere, drifts- og sikkerhetsansvarlige. De med overordnet og de med utførende teknisk ansvar når det skjer et cyberangrep.

Målsetting med kurset:

  1. Forstå trusselbildet, også eksemplifisert med helt konkrete eksempler.
  2. Bli bevisstgjort hvilke funksjoner og områder din virksomhet må beskytte.
  3. Få inspirasjon til hvordan man kan gå frem for å oppnå god sikkerhetsovervåkning 24/7/365.

Innlegg

10:00 – 10:40 «Trusselbildet – hvordan jobbe med det og hvorfor?»
Telenor Norge har i mer enn ti år hatt trusselbildet og trusselforståelse som del av sitt arbeid med risikostyring. Telenor Norges etterretningssjef forklarer bakgrunnen for arbeidet og hvordan det har utviklet seg over disse årene. Han vil også beskrive arbeidsmetodikk og gå inn i dagens trusselbilde slik Telenor Norge ser og opplever den.

Foredragsholder: Telenor Norges etterretningssjef, Storm Jarl Landaasen

10:40 – 11:10 «Norsk senter for cybersikkerhet i kritiske sektorer – NORCICS»
Senterets visjon er å bidra til å gjøre Norge til det sikreste digitaliserte landet i verden, ved å forbedre cybersikkerhet og motstandskraft i sine kritiske sektorer, gjennom forskningsbasert innovasjon. Dette gjelder produksjon og distribusjon av elektrisitet, produksjon og distribusjon av olje og gass, produksjon, helsetjenester, industriproduksjon, finansielle tjenester, transport og smarte distrikter.

Foredragsholder: Direktør, professor Sokratis Katsikas: «Om Senter for forskningsdrevet innovasjon»

11:10 – 11:40 «Hvordan forsvares den nasjonal infrastrukturen?»
Har du nødvendig tid og kompetanse til å forstå, vurdere og håndtere en sikkerhetshendelse? Hvilke konkrete angrep blir norske offentlige virksomheter utsatt for? Hvilken styringsstruktur og beredskap bør du ha for å håndtere slik risiko?

Foredragsholder: Christian Flørenes – Senior Security Analyst, Telenor Security Operations Center (TSOC)

11:40 – 12:00 «En guide til hvordan oppnå god sikkerhetsovervåkning 24/7/365.»
Overvåking av egen infrastruktur 24×7 er en forutsetning for å kunne detektere og respondere på cyberangrep. Vi har sett mange eksempler på norske virksomheter som har blitt angrepet i løpet av det siste året, og i flere av disse tilfellene har problemet ikke vært mangel på sikkerhetsverktøy uten manglende ressurser internt i virksomheten som ikke har kapasitet til å følge med på de alarmer og varslinger som sikkerhetsløsningene genererer.

24×7 deteksjon og respons er et av de prioriterte tiltakene som NSM anbefaler norske virksomheter. Men hvordan får man dette på plass? Hva bør man tenke på, hva er det som skal beskyttes, og hvilke tiltak skal iverksettes i tilfelle organisasjonen blir angrepet?

Foredragsholdere:
Pål Kvam – Concept Manager Security, Telenor Norge
Tommy Bergmann, Concept Manager Security, Telenor Norge

Avslutning og oppsummering

Ved Jan Petter Torgersrud, Security Ambassador hos Telenor

Kursholdere

Sokratis Katsikas portrettbilde

Sokratis Katsikas

NTNU/NORCICS

Sokratis K. Katsikas was born in Athens, Greece, in 1960. He received the Diploma in Electrical Engineering from the University of Patras, Greece in 1982, the M.Sc. in Electrical & Computer Engineering from the University of Massachusetts at Amherst, USA, in 1984 and the Ph.D. in Computer Engineering & Informatics from the University of Patras, Greece in 1987. In 2019 he has awarded a Doctorate Honoris Causa by the Dept. of Production and Management Engineering of the Democritus University of Thrace, Greece. He currently is the Director of the Norwegian Centre for Cybersecurity in Critical Sectors and Professor with the Department of Information Security and Communication Technology, Norwegian University of Science and Technology, Norway. Among others, he has been the Rector of the Open University of Cyprus; Rector and Vice Rector of the University of the Aegean, Greece; General Secretary of Telecommunications and Posts of the Hellenic Government; Chair of the National Council of Education of Greece; member of the Board of the Hellenic Authority for the Security and Privacy of Communications; chair of the Steering Committee of the EUA Institutional Evaluation Programme; and member of the Board of the Hellenic Authority for the Quality and Accreditation of Higher Education. His research interests lie in the area of information and communication systems security. He chairs the Steering Committee of the ESORICS Conference. In 2021 he was ranked 7th in the security professionals category of The IFSEC Global influencers in security and fire 2021 list.

Tommy Bergman

Telenor

Tommy Bergman har mer enn ti års erfaring innenfor it-sikkerhetsbransjen, og veldig engasjert i det aller meste som har med informasjonssikkerhet å gjøre.

Storm Jarl Landaasen

Telenor

Christian Flørenes

Telenor

Pål Kvam

Telenor

Jan Petter Torgersrud

Telenor

Sesjonsansvarlige