NOKIOS 2022
Kurs 4

Tirsdag 25. oktober
10:00–12:00
Rom: Cosmos 1B
Se romplan

Hvordan utvikle sammenhengende tjenester i et økosystem?

Regjeringens digitaliseringsstrategi sier:

«Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Kommuner, fylkes-kommuner og statlige virksomheter må samarbeide på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer for å lykkes med denne ambisjonen. Med brukerne menes både innbyggere, frivillig sektor og offentlige og private virksomheter.»

Erfaring så langt har lært oss at sammenhengende tjenester utfordrer oss på flere måter enn tradisjonell tjenesteutvikling, og kan oppleves komplekse på mange områder.

I denne sesjonen driller vi i kompleksiteter og de spesielle utfordringene sammenhengende tjenester gir, og vi ser på mulige måter å bryte opp kompleksitet slik at man kan identifisere realiserbare tiltak. Vi ser på hvordan vi arbeider med hendelser, tjenester og data for å skape gode sammenhengende tjenester, og vi introduserer mulige verktøy som kan bidra til å løse opp i kompleksitet.

Det er få etablerte sannheter i dette arbeidet, men målet med kurset er at deltakerne skal gå ut herfra med en bedre forståelse for sammenhengene tjenester og være bedre rustet til å løse de utfordringene (og mulighetene) denne typer tjenester gir virksomhetene.

Kursholdere

Portrettbilde Astri Verdal

Astri Verdal

Digitaliseringsdirektoratet

Astri Verdal har jobbet som virksomhetsarkitekt i Digitaliseringsdirektoratet siden mai 2021 med arbeidsområder nasjonal arkitektur, felles økosystem og sammenhengende tjenester. Hun har erfaring som virksomhetsarkitekt fra flere offentlige virksomheter, og har arbeidet med arkitektur i over 10 år. Astri har sin bakgrunn fra systemutvikling.

Morten Græsby

Digitaliseringsdirektoratet

Helle Stedøy

Digitaliseringsdirektoratet

Sesjonsansvarlige