NOKIOS 2021
Kurs 4

Tirsdag 26. oktober
10:00–12:00

Datadrevet innovasjon

Å være datadrevet i en virksomhet handler om å bruk data for å ta beslutninger slik at man tar bedre beslutninger eller leverer bedre tjenester. Datadrevet innovasjon i offentlig sektor innebærer å bruke data på nye måter for å skape verdi for virksomheten, samfunnet eller innbyggerne.

Mye av arbeidet med offentlige data har handlet om hvordan offentlig sektor kan tilgjengeliggjøre data for å bidra til verdiskaping i næringslivet. I dette kurset vil vi se mer på hvordan offentlig sektor kan nyttiggjøre seg av egne og andres data.

I løpet av kurset vil vi vise konkrete eksempler på datadrevet innovasjon, både fra offentlig og privat sektor. Som kursdeltaker skal du forstå mer om hva du kan gjøre i din organisasjon for å få til mer datadrevet innovasjon.

Kursholdere

Sesjonsansvarlige