NOKIOS 2021
Kurs 5

Tirsdag 26. oktober
10:00–12:00
Rom: Vega
Se romplan

Flourishing Business Canvas som verktøy for å utvikle bærekraftige offentlige virksomheter

Mange norske virksomheter har begynt diskusjonen om bærekraft. Men få har integrert bærekraft inn som en naturlig bestanddel i det dominerende strategiske rammeverket.

Flourishing Business Canvas (FBC) gir en praktisk inngang til en trippel bunnlinje, og adresserer de tre P-ene under ett: people, planet, profit. FBC utvider forståelsen av gevinster og kostnader.

I dette kurset skal vi bli bedre kjent med canvaset og bruker en case for illustrere dette. Vi skal fokusere på gevinster, og lære hvordan det kan bidra til et samlet fokus på bærekraft på tvers av fagmiljøer i en virksomhet.

Kursholdere

Ingunn Dahle portrettbilde

Ingunn Dahle

Bouvet

Ingunn Dahle har solid formalkompetanse på ledelse og lang erfaring med å bistå og fasilitere endringsprosesser for ledergrupper. Hennes spesialfelt er innsikt i virksomhetens utfordringsbilde, som danner grunnlag for det strategiske arbeidet, med særlig interesse for bærekraft. Ingunn er utdannet sosialantropolog og har en MBA. Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor.

Ida Meuche

Bouvet

Kursansvarlige

Eirik Andreassen
Digital Norway