NOKIOS 2021
Kurs 5

Tirsdag 26. oktober
10:00–12:00

Flourishing Business Canvas som verktøy for å utvikle bærekraftige offentlige virksomheter

FNs bærekraftsmål dominerer det offentlige ordskiftet. De er gode indikatorer, samtidig er det slik at de dominerende strategiske rammeverkene ikke er forankret i disse. Flourishing Business Canvas (FBC) gir en praktisk inngang til en trippel bunnlinje, og adresserer de tre P-ene under ett: people, planet, profit. FBC utvider forståelsen av gevinster og kostnader, og gjør det mulig å møtes på tvers av siloer og fagmiljøer for å tegne opp et felles bilde – enten av nåsituasjonen, eller av en fremtidig virksomhet.

I dette kurset får du mer innsikt i hvorfor et bærekraftig næringsliv er nødvendig, og blir kjent med canvaset.

Kursholdere

Ingunn Dahle portrettbilde

Ingunn Dahle

Bouvet

Tjenestedesign og endringsledelse, med fokus på samfunnsnyttig innovasjon og utvikling.

Sigrid Sevaldsen

Digital Norway

nn
Bouvet

Kursansvarlige

Eirik Andreassen
Digital Norway