NOKIOS 2023
Kurs 5

Tirsdag 24. oktober
10:00–12:00
Rom: Cosmos 3A
Se romplan

Hva skal til for å lykkes med low code/no code

Markedet for low-code/no-code applikasjoner er i stor vekst. Dette gir mange nye muligheter, både til å bygge funksjonalitet raskere og rimeligere, og ikke minst gir det en mulighet for det som kalles Citizen Development – altså at dine egne ansatte som ikke er profesjonelle systemutviklere nå kan lage egne applikasjoner i ulike deler av virksomheten.

Hvilket mulighetsrom finnes for oss? Når skal vi ta dette i bruk, og er dette noe å være redd for? Gjør det noe om hvem som helst lager virksomhetskritiske applikasjoner? Og er sikkerhet, personvern og forvaltning ivaretatt?

Kom på dette kurset for å forstå hvordan du kan lykkes med din low-code/no-code satsing.

Kursholdere

Arild Aarnes portrettbilde

Arild Aarnes

Bouvet

Arild har over 30 års erfaring fra IT-bransjen. Han har lang erfaring som rådgiver og løsningsarkitekt i utviklingsprosjekter, og har erfaring som leder.

Arild har jobbet med Power Platform siden 2017 og leder en enhet hos Bouvet med Power Platform som hovedfokus. Arild jobber med arkitektur, applikasjonsbygging og governance på Power Platform.

Han er sertifisert Power Platform Solution Architect. Arild har deltatt som rådgiver i prosjekter og gjennomført workshops på Power Platform for kunder som f.eks. Stavanger kommune.

portrettbilde Tor-Øyvind Eriksen

Tor-Øyvind Eriksen

Sopra Steria

Tor-Øyvind Eriksen er ansvarlig for Sopra Sterias avdelinger som leverer løsninger på forretningsplattformer med low-code og no-code.
Han har bakgrunn som utvikler, arkitekt og kursholder, og har fulgt utviklingen av low-code og no-code løsninger i over 10 år.

Portrettbilde Gry Jordet Kibsgaard

Gry Jordet Kibsgaard

NTNU

Gry Jordet Kibsgaard er tjenesteutvikler ved NTNU. Hun jobber for tiden som innføringsleder ved NTNU i innføringen av ny saksbehandlingsløsning utviklet i Universitets- og høyskolesektorens prosjekt for fellestjeneste med saksbehandlingsløsning og arkiv. Hun har mange års erfaring fra utviklingsarbeid knyttet til virksomhetsstyring og analyse ved NTNU og har jobbet prosjektbasert i universitetssektoren både nasjonalt og internasjonalt.

Som sosialantropolog og med master i prosjektledelse jobber hun med endringsledelse, virksomhetsarkitektur, organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling med utgangspunkt i brukerinvolvering og mennesker i fokus. De siste årene har hun deltatt i det nasjonale prosjektet for Felles analyseplattform i UH-sektoren som styringsgruppemedlem, i tillegg til å lede Business Intelligence Special Interest Group i EUNIS (European Universities Network Information Systems).

Stein Stendahl portrettbilde

Stein Stendahl

NTNU

Stein Stendahl er leder for IT-Utvikling hos NTNU. IT-Utvikling jobber med system- og integrasjonsutvikling for NTNU samt IT støtte til ulike forskningsprosjekter.

Han har tidligere erfaringer som avdelingsleder i TietoEnator Consulting og Sema Group. De siste 18 årene er tilbrakt i ulike roller hos NTNU.

Kursansvarlige

Lars Ødegaard
Sopra Steria