NOKIOS 2021
Kurs 5

Tirsdag 25. oktober
10:00–12:00
Rom: Vega

Se romplan

Geodata – grunnlag for innovasjon og gode sluttbrukerløsninger

– Hva finnes av geografiske data og hvordan kan du få tilgang til disse?
Inspirasjon og eksempler på anvendelse av geodata

Kurset skal gi innsikt i hvilke datakilder som benyttes, hvor de finnes og eksempler på hvordan man kobler data og kart for å tilgjengeliggjøre dette for innbyggere.

Vise hvordan man kobler data/kart gjennom brukerreiser.

Det offentlige samler inn mengder med informasjon hver eneste dag. Mye av dataene er stedsrelaterte og er det vi gjerne kaller geodata. Norge ligger i dag langt framme i tilgjengeliggjøring og bruk av geodata. Dette skyldes et langsiktig og godt arbeide blant mange nasjonale etater, samt utstrakt samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor for å sammen danne en nasjonal infrastruktur for geografisk informasjon.
Vi ønsker i dette kurset å vise hvordan du både kan finne fram til nasjonale geodata og hente dataene inn i dine egne systemer via ulike APIer og grensesnitt. Videre ønsker vi å vise hvordan slike data forvaltes og brukes for å lage nyttige og spennende sluttbrukerløsninger både i kommuner og i privat bransje.

Hvordan utvikles tjenester i kommunene basert på geodata?

Geodata vil vise hvordan de anvender dataene til nytte for samfunnet og brukerne.

Du vil få høre Lars-Inge Arnevik, fagdirektør Kartverket, Henrik Gulliksen Schuller, nasjonal geodatakoordinator Kartverket og Tore Jensen, teknisk rådgiver i Geodata.

Kursholdere

Portrettbilde Lars Inge Arnevik

Lars-Inge Arnevik

Kartverket

Lars-Inge har jobbet i Kartverket siden 1997 kun avbrutt av to år, da han jobbet i privat bransje. Han har jobbet med den geografiske infrastrukturen siden 2006, og særlig Norge digitalt-samarbeidet, som er et samarbeid mellom store offentlig tilbydere eller brukere av geografisk informasjon. De siste årene har fokuset vært rettet mot datadeling og Geonorge-portalen, hvor han i dag er systemansvarlig.

Portrettbilde Henrik Gulliksen Schuller

Henrik Gulliksen Schuller

Kartverket

Henrik er utdannet sivilingeniør innen Geomatikk med spesialisering i Geografiske informasjonssystemer (GIS) og IT.

Han jobber for tiden med koordinering av Norge digitalt-samarbeidet, et samarbeid med rundt 600 parter som jobber med deling av stedfestet informasjon.

Tore Jensen

Geodata

Ingrid Fossum

Røros kommune

Kursansvarlige

Pål Asmund Røste
Kartverket
Elin E. Sotberg Harder
Trondheim kommune