NOKIOS 2021
Kurs 7

Tirsdag 26. oktober
10:00–12:00
Rom: Cosmos 3C
Se romplan

Tjenestedesign / Design thinking

Kurset er rettet mot de som ikke er alt for bevandret i tjenestedesigndomenet. Gjennom kurset blir man kjent med design thinking-metode og prosess. Det legges opp til aktiv deltakelse i workshop-øvelser med deltakerne. Vi tar for oss grunnprinsippene i tjenestedesign der vi ser hvordan innsikt og forståelse av brukerne og deres behov påvirker utviklingen av nye produkter og tjenester. Innovativ forretnings- og tjenesteutvikling handler om å bryte hverdagens silo-tankesettet der utgangspunktet for nye ideer og løsninger er hele kundereisen.
Digitaliseringsdirektoratet vil bidra med  erfaringer fra Stimulab, og hva som er mest aktuelt i offentlige floker i dag: Vi beveger oss fra enkeltprosjekter med et tydelig oppdrag – til mer komplekse problemstillinger der tverrfaglige team bidrar med å bli klokere på mulige løsninger. 

Kursholdere

Ellen Strålberg portrettbilde

Ellen Strålberg

Digitaliseringsdirektoratet

Ellen jobber i Digitaliseringsdirektoratet, i seksjon for innovasjon og brukerretting. Hun har ansvar for StimuLab – en ordning for offentlig sektor som skal bidra til innovasjon fra brukernes perspektiv. Ordningen er særlig egnet for komplekse floker i forvaltningen, og når flere virksomheter må samarbeide på tvers. Sentralt i arbeidet er bruk av tjeneste- og systemisk design, gode diagnoser av utfordringsbildet samt aktiv bruk av leverandørmarkedet. StimuLab representerer også et tverretatlig samarbeid mellom DOGA og Digitaliseringsdirektoratet. Ellen har lang erfaring i skjæringsfeltet politikk, strategi, forvaltning, digitalisering og innovasjon. Hun er utdannet informatiker fra Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet for Departementenes servicesenter, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

Eva Haug portrettbilde

Eva Hugenschmidt

Netcompany

Eva er utdannet i visuell kommunikasjon, pedagogikk, sosialinnovasjon, tjenesteinnovasjon og systemic design. Hun har erfaring som gründer og sosialentreprenør. De siste årene har hun jobbet for Oslo kommune og NAV med å utarbeide en inkluderende og engasjerende digital samarbeidsplattform for innbyggere og offentlige tjenestepartnere. Siden 2021 bidrar hun til digitaliseringsprosessen av Statens Legemiddelverk som Senior Service Designer i Netcompany.

Karoline Rye Finckenhagen portrettbilde

Karoline Rye Finckenhagen

Netcompany

Karoline har en mastergrad i Industriell Design fra NTNU med spesialisering innen interaksjonsdesign og jobber i Netcompany i grenselandet mellom brukeropplevelse og tjenestedesign. Karoline synes det psykologiske aspektet med hvorfor mennesker gjør sånn som de gjør og hva som motiverer de er spennende, og ønsker å utforme konsepter og løsninger deretter. Gjennom prosjektene Karoline har jobbet på har hun blant annet opparbeidet seg kompetanse innen innsiktsarbeid og analyse, konseptutvikling for større systemer og tjenester, så vel som innen spillutvikling, prototyping og brukertesting.

Kursansvarlige

Atle Bergfjord
Netcompany
Peter Reed
Capgemini