NOKIOS 2023
Kurs 7

Tirsdag 24. oktober
10:00–12:00
Rom: Cosmos 1B
Se romplan

Hvordan gå fra smidige produkteam til å bli en smidig virksomhet

Bli med bak fasaden til Skatteetaten, Sikt og Statens vegvesen. Disse modige organisasjonene utfordrer måter å organisere og jobbe på for å takle den økte kompleksiteten. De vil dele sin tilnærming til å skape flyt, raskere beslutninger og bryte med tradisjonelle strukturer. De jobber målrettet hver dag mot å bli smidige virksomheter. Få praktiske tips og innsikter som du kan iverksette i din egen organisasjon for å bli mer tilpasningsdyktig og lykkes med å styre etter samfunns-, virksomhets- og effektmål.

Lær hva Skatteetaten, Sikt og Statens vegvesen mener er kritiske suksessfaktorer for å lykkes med reisen til en smidig virksomhet. Hva har vært vanskelig og hva har de lært? Hva er dilemmaer de har havnet i og hvordan har de valgt å håndtere disse?

Kursholdere

Jarle Strømmen portrettbilde

Jarle Strømmen

Skatteetaten

Jarle er avdelingsdirektør for innovasjon og transformasjon i Divisjon utvikling i Skatteetaten og startet i Skatteetaten i 2022. Han leder oppbyggingen av fagmiljøet i divisjonen som skal bidra til reisen mot en smidigere etat i Skatteetaten. Både teamet med smidigtrenere og team transformasjon som jobber med strukturer for å innføre produktorientering. Før tiden i Skatteetaten bistod Jarle som konsulent flere av de offentlige etatene i Norge på strategi og med overgangen til produktorientering og smidigere arbeidsformer. Han har også ledet oppbygging av fagområdet agile development and organizations i EY hvor han utviklet og leverte kurs for ledergrupper om virksomhetssmidighet.

Henrik Sartz portrettbilde

Henrik Sartz

Statens vegvesen

Henrik jobber med omstilling og utvikling av Statens vegvesen der kundefokus og produktorientering står sentralt. Leder også produktområdet Fremkommelighetstjenester. Området blir brukt som skaleringseksempel og beste praksis for nye produktområder. Sitter i IT-divisjonens ledergruppe og jobber med hvordan IT kan understøtte produktorientering og sikre leveranser av gode digitale tjenester.

Christina Elmar Croles portrettbilde

Christina Croles

Sikt

Christina Croles har lang erfaring fra universitets- og høgskolesektoren, både fra studieadministrativt arbeid, internasjonalt utdanningssamarbeid og produktutvikling. I dag er hun seksjonsleder i Sikt – kunnskapssektorens tjenesteleverandør, med ansvar for personal- og kompetanseutviklingsledelse av produktledere og teamledere i en av Sikts produktdivisjoner. Hun har en master i religionsvitenskap, og brenner for å utvikle folk og organisasjon, slik at Sikt kan levere gode produkter til sine kunder og brukere.

Maria Kumle portrettbilde

Maria Kumle

Sikt

Maria Kumle er fagdirektør i Sikt og produktområdeleder for Felles Studentsystem, en nasjonal løsning for studentinformasjon og studieadministrasjon til Universitet og Høgskoler i Norge. Hun er utdannet ved Gøteborgs Universitet innenfor matematikk og datavitenskap. Maria har lang erfaring med produktutvikling og produktledelse innen flere industrier som finans, helse og utdanning. Hun er opptatt av at verdiskapning skjer sammen med kunde og brukere, og at produkter trenger kontinuerlig utvikling. Maria har også lang erfaring fra smidig transformasjon av arbeidsmetoder og produkter.

Knut Urbye portrettbilde

Knut Urbye

Accenture

Knut leder Accentures Nordiske Business Agility-avdeling og er en av våre mest erfarne smidige coacher og strategiske rådgivere, med over femten års erfaring i å implementere smidige prinsipper og skape bærekraftige, selvdrevne team og organisasjoner i komplekse miljøer. Med en omfattende bakgrunn fra såvel teknologiutvikling og digitalisering, som organisering, smidig styring og kulturbygging, tilbyr Knut en verdiorientert og helhetlig tilnærming til digitalisering og virksomhetsutvikling, fra toppledernivå til leveranseorganisasjon og team.

Kursansvarlige

Lena Carlstrøm
Accenture

Hanne Sørensen
Capgemini

Inger-Mari Ouren
Skatteetaten