NOKIOS 2021
Kurs 8

Tirsdag 26. oktober
10:00–12:00
Rom: Comet
Se romplan

Hvordan lykkes med innovative anskaffelser?

– innovasjonskultur – utnytte innovasjonskraften i leverandørmarkedet

Kurset er praktisk innrettet med tips og eksempler på hvordan man lykkes og hva man bør – og ikke bør – gjøre. Prosessen med innovative anskaffelser på digitaliseringsfeltet beskrives, og hvordan man får tilgang til spennende, nye løsninger fra oppstartselskaper. Hva kreves av det offentlige? Det blir presentasjoner fra Leverandørutviklingsprogrammet og DFØ/Startoff-programmet med eksempler og erfaringer.

Kursmål:
Deltakerne skal forstå hvordan innovative anskaffelser kan gjennomføres.

Kursholdere

Johan Englund portrettbilde

Johan Englund

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Johan er fagdirektør for området innovative anskaffelser i DFØ. Han har vært prosjektleder for etableringen av programmet StartOff, som skal gjøre det enklere for offentlig sektor å inngå kontrakter med startups. I rollen som fagdirektør er Johan ansvarlig for den veiledning som DFØ gir om hvordan offentlige virksomheter kan legge til rette for innovasjon i de offentlige innkjøpene. Han har et spesielt fokus på innovative IKT-anskaffelser, og har blant annet vært med på å utvikle den standardkontraktene for innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser. Johan er utdannet jurist og siviløkonom.

Hilde Sætertrø portrettbilde

Hilde Sætertrø

Nasjonalt program for leverandørutvikling

Hilde Sætertrø har erfaring med innovative anskaffelser som innovasjonspådriver i Nasjonalt program for leverandørutvikling siden 2012. Hun veileder i alle typer offentlige anskaffelser med innovasjon som mål. Siden januar 2021 er Hilde også tilknyttet forskningsprosjektet FORAN, forankring av innovative anskaffelser i kommuner, som gjennomføres sammen med Trondheim, Bergen og Kristiansand kommuner. Prosjektet skal forsknings-faglig gjennomføres av NTNU og Sintef, og Hilde har en stipendiatstilling i dette med mål om en doktorgrad i innovative anskaffelser innen utgangen av 2024.

Tobias Studer Anderson portrettbilde

Tobias Studer Anderson

Sopra Steria

Tobias Studer Andersson er Innovasjonsdirektør og leder Sopra Steria Scale up Scandinavia. Scale up er Sopra Sterias globale program med fokus på åpen innovasjon og økosystemsamarbeid og går på tvers av Sopra Sterias kontorer i Oslo, Paris, Brussel, Milano, Madrid, Stockholm, Berlin og London. Tobias er siviløkonom i grunnen og har erfaring fra både investment-banking og som managment konsulent. Han sitter også i startup-styren samt innvalgt som medlem i Standard Norges nasjonale kommitte SN/K 512 for Innovasjonsledelse (ISO56002).

Kursansvarlige

Elin Sotberg Harder
Trondheim kommune
Lars Ødegaard
Sopra Steria