NOKIOS teknologiradar tar temperaturen på ny teknologi

Det snakkes mye om robotisering og kunstig intelligens, men vet egentlig norske virksomheter nok om teknologiene og hvordan de skal ta dem i bruk? For første gang skal kunnskapsnivået og implementeringsgraden av ny teknologi kartlegges.

Kartleggingen er utarbeidet av NOKIOS samarbeidspartner Sopra Steria. Michelle Jensen og Marie Hjermann er begge forretningsrådgivere i Sopra Steria, og har jobbet med prosjektet siden starten. Snart vil de to ha en unik oversikt over norsk næringslivs implementering av nye teknologier som robotisering, kunstig intelligens, blockchain og augmented reality (se fakta).
Mellom juni og september i år ble ledere og medarbeidere i private og offentlige virksomheter spurt om hvilket forhold de har til disse fire teknologiene. Resultatene fra undersøkelsen, som heter NOKIOS teknologiradar, skal for første gang presenteres på NOKIOS-konferansen.

 

Første norske studie

– Det har vært mye snakk om disse teknologiene og det er mange konferanser om temaene. Men vi mangler kunnskap om hva offentlige og private virksomheter faktisk vet om teknologiene og hvordan de blir tatt i bruk. Det har blitt gjort flere internasjonale studier, men dette er den første norske, sier Jensen, som sammen med Hjermann skal holde innlegget om undersøkelsen på NOKIOS-konferansen.

I undersøkelsen spørres det blant annet om man ser verdien av å bruke teknologiene for egen bransje og egen virksomhet. Det spørres også om hva teknologiene brukes til, og dersom de ikke brukes, hva som er grunnen til dette.

 

Et bilde av dagens situasjon

Jensen påpeker at dette derfor blir en analyse av nåtiden, et bilde som viser hvordan norske virksomheter ligger an:

– Det blir veldig interessant å se resultatene. For eksempel, er ny teknologi tatt mer i bruk i privat enn i offentlig sektor? Hva er i så fall hinderet for å ta det i bruk? Er det mangel på kompetanse og investeringer, ledelse eller strukturelle årsaker? Dette er ting vi kommer til å få svar på, sier hun.

 

Kan lære av hverandre

Et viktig mål med undersøkelsen er erfaringsutveksling og deling av kunnskap. Hjermann sier at informasjonen skal deles i etterkant:

– Vi håper det får folk til å snakke sammen, bli inspirerte og lære av hverandre. Det er interessant at analysen kan gi synergieffekter, for eksempel i helsesektoren hvor det kan gi mange gevinster, sier hun.

Planen er at undersøkelsen skal gjøres hvert år framover.
– Ting skjer veldig raskt, så det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg framover. Kanskje har det kommet helt nye aktører på banen neste år som utfordrer både offentlig og privat sektor på teknologiske muligheter vi ikke kjenner til i dag, sier Hjermann.

Fakta/definisjoner:

IoT (Internet of Things) – Tingenes internett er en samlebetegnelse på den type teknologi som gjør at sensorer hvorsomhelst kan samle data og dele disse overr internett. Dette muliggjøres av stadig billigere sensorer og billigere måter å koble sensorene til internett.

Big Data – Store data har vært tilgjengelig i lang tid allerede, og stadig billigere lagringplass gjøre muligheten for å lagre store datamengder mer tilgjengelig. En måte å benytte seg av disse store datamangdene på er å lage prediktive analysemodeller.

Cloud – Skyteknologi gjør at organisasjoner kan lagre og behandle sine data på internett på en sikker og kostnadseffektiv måte, fremfor å gjøre dette internt i egen virksomhet. Dette har ført til nye tjenestekonsepter som for eksempel Software as a Service (SaaS).

Robotisering omtales ofte som Robotics eller Robotics Process Automation (RPA). Dette er programvare som kan simulere operasjoner et menneske gjør på en datamaskin. For eksempel ved å simulere museklikk eller tastaturtrykk. Den egner seg best til å gjennomføre regelstyrte, repetitive oppgaver og gir størst verdi når den brukes til å jobbe på tvers av ulike systemer det ellers ville vært dyrt å integrere.

Kunstig intelligens defineres i denne undersøkelsen som maskinlæring, med sine egenskaper til å tolke store informasjonsmengder, for eksempelbildegjenkjenning, tale og kompleks tekstanalyse.

Blockchain introduserer konseptet distribuert tillit, som fjerner behovet for en tiltrodd tredjepart (typisk regnskapsfører, bank eller lignende kontrollorgan). Denne tilliten oppnås gjennom at alle transaksjoner bokføres og deretter deles med alle. På denne måten kan alle parter se om noen har prøvd å endre transaksjonene

Virtual reality gir brukeren en opplevelse av å være tilstede i en fiktiv virkelighet gjennom å stimulere sansene (vanligvis syn oghørsel). Brukeren kan bevege seg rundt i alle retninger, og i noen tilfeller interagere med elementer i den fiktive verden.

En beslektet teknologi omtales som Augmented Reality. Denne teknologien gir brukerne opplevelsen av at digitale elementer er en del av den virkelige verden, og således skaper en beriket opplevelse.

Hør mer om dette temaet:

Michelle Jensen

Sopra Steria

Michelle Jenssen

Marie S. Hjermann

Sopra Steria

Marie Hjermann