NOKIOS 2021
Åpningsplenum

Onsdag 27. oktober
10:00–11:30
Rom: Cosmos 2
Se romplan

Ny digital normal:  – sikkerhet/trygghet, tillit og demokrati

Vi har på mange måter endret hvordan vi løser en del problemer rundt digitalisering i offentlig sektor gjennom pandemien. Hva har vært vellykket, hva har vært problematisk og hva tar vi med videre ? Åpningsplenum danner anslaget til konferansen ved å se på tvers av sentrale tematikker 

Harald Eia leder oss gjennom et intenst program, der vi også har tid til ettertanke. 

  • «Velkommen» fra statssekretær Gunn Karin Gjul, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • «Rask implementasjon under press» Rådmann Per Kristian Vareide, Stavanger kommune
  • «Et endret arbeidsliv – hjemmekontor som ny normal?» Cecilie B. Heuch, Telenor
  • «Nyttig teknologi for krisehåndtering.» ass. direktør Gun Peggy Knudsen, FHI
  • «Hurtig endring av lovgiving; Hva er for raskt?» Adele Matheson Mestad, NIM
  • «Personvern: Gradvis eller disruptive endringer?» Bjørn Erik Thon, Datatilsynet
  • Eirik Newth reflekterer over hva som er og blir den nye normalen
  • Utdeling av Fyrlyktprisen (les mer om Fyrlyktprisen)

På scenen:

Gunn Karin Gjul portrettbilde

Gunn Karin Gjul

statssekretær KMD

Harald Eia portrettbilde

Harald Eia

Programleder

Harald Eia er utdannet sosiolog, men er mest kjent for å ha laget humorprogrammer på TV og radio: Lille Lørdag, Åpen post, Uti vår hage, Team Antonsen, Tazte Priv og Brille.

Han har også stått bak populærvitenskapelige TV- og radioprogrammer som Hjernevask, Sånn er du og nå TV-serien Sånn er Norge (våren 2020) på NRK.

Han har også skrevet flere bøker, holder stadig foredrag og driver med improvisasjonsteater.

Per Kristian Vareide portrettbilde

Per Kristian Vareide

Stavanger kommune

Per Kristian Vareide er kommunedirektør, tidligere rådmann i Stavanger kommune. Han er erfaren på områder som omstilling- og endringsledelse, organisasjonsutvikling og strategi. Fra tidligere har han med seg erfaring som Rådmann i Grimstad kommune og har i tillegg vært i KS og Deloitte.

Cecilie Heuch portrettbilde

Cecilie B. Heuch

Telenor

Cecilie B. Heuch er Konserndirektør HR, Bærekraft og Compliance i Telenor Group, der hun har vært siden 2017. Før det hadde hun 11 år i rollen som Chief HR Officer i DNV GL, med globalt ansvar for HR, HMS og internkommunikasjon. Heuch har studert ved Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) og har en MSc fra London School of Economics.

Gun Peggy Knudsen portrettbilde

Gun Peggy Knudsen

FHI

Gun Peggy Knudsen er assisterende direktør i FHI innenfor område for helsedata og digitalisering. Området skal gi tenester og infrastruktur som møter brukarane og helse- og omsorgstenesta sine behov, og utnyttar digitaliseringsmogelegheitene. Hun er utdannet sivilingeniør fra Norges tekniske høgskole innen bioteknologi, og har tatt doktorgrad ved Rikshospitalet/UiO innen medisinsk genetikk

Adele Matheson Mestad portrettbilde

Adele Matheson Mestad

NIM

Adele er direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Hun er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har senere tatt en LL.M. i International legal studies ved New York University (NYU). Hun har ti års bakgrunn som advokat hos Regjeringsadvokaten. Hun har ellers jobbet i påtaleenheten for Rwandadomstolen, er oppnevnt mekler hos Riksmekleren og har gått på sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Hun sitter også i den regjeringsoppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen.

Bjørn Erik Thon portrettbilde

Bjørn Erik Thon

Datatilsynet

Bjørn Erik Thon er jurist og direktør i Datatilsynet.

Han har tidligere vært forbrukerombud og har utgitt både bøker om forbrukerspørsmål og krimromaner.

Eirik Newth portrettbilde

Eirik Newth

Når norske medier trenger en nerd som kan forklare vanskelige ting på en lettfattelig og underholdende måte, ringer de gjerne til Eirik Newth. Med mer enn 30 års fartstid som forfatter og foreleser er Eirik en av landets mest profilerte formidlere av vitenskap og teknologi.

Legevitenskapen advarte oss mot dagens krise i flere tiår, en påminnelse om hvor viktig det er å ta fremtidstenkning på alvor. Som samfunn er vi nå i konstant lærings- og tilpasningsmodus. Dette forsvinner ikke når pandemien er nedkjempet. 2020-tallet vil preges av erfaringene og de enorme datavolumene som nå samles inn. Et felt som åpenbart vil merke dette er helse- og velferdsteknologi. Men ringvirkningene vil strekke seg langt hinsides helsevesenet. Historien lærer oss at store tilbakeslag gjerne utløser nytenkning innen teknologi, vitenskap, næringsliv og kultur. Dette bør vi også forberede oss på.

Eirik pleide å være tekno-nerden som aldri brukte tekniske hjelpemidler. Men i tråd med budskapet om å lære av krisen har han gått inn for digital formidling med entusiasme og engasjement. Han driver en populær teknologipodkast fra eget studio, som også kan brukes til livestream og preproduksjon av foredrag.