NOKIOS 2023
Åpningsplenum

Onsdag 25. oktober
10:00–11:30
Rom: Cosmos 2
Se romplan

Teknologien utvikles i rekordfart. Har vi en plan for hvordan vi skal utnytte den i offentlig sektor (og greier vi å følge den planen)?

Teknologien som vi baserer samfunnet på utvikles i raskt tempo, men typisk i andre land, med basis i reguleringer som vi i begrenset grad kan påvirke direkte. Når utviklingen går så fort på mange områder, men såpass rykkevis i ulike deler av forvaltningen, greier vi å styre utviklingen i ønsket retning samtidig som løsningene vi baserer oss på er trygge? Har vi en enhetlig plan for utviklingen frem mot 2030 og videre, slik at det positive potensialet i digitaliseringen som en forvaltningsreform blir tatt ut? Og greier vi å følge opp de planene vi har for digitalisering i offentlig sektor slik at vi kan bruke teknologi aktivt for å nå målene om en bærekraftig utvikling?

Vi vil presentere gode eksempler på samarbeid på tvers av sektorer og nåværende og fremtidig bruk av KI og annen teknologi. Vi får en løypemelding fra arbeidet med digitaliseringsstrategien og tanker fra Datatilsynet og Riksrevisjonen om utviklingen.

Du møter blant annet Selda Ekiz, John Krogstie, Jens Nørve, Veronica Jarnskjold Buer, Hanne Nordskog-Inger, Alex Moltzau, Tor Grande og Ida Haukedalen

Kandidatene til årets Fyrlyktpris presenteres også.

På scenen:

Portrettbilde Selda Ekiz

Selda Ekiz

Konferansier

Selda Ekiz er en av NRKs mest spennende og lovende programledere, kjent fra programmer som Alle mot 1, Newton og Klassequizen. Hun har en mastergrad i fysikk, og har også gitt ut flere bøker. Selda mottok Mensa Norges pris i 2019, for å inspirere barn til å la nysgjerrighet, vitenskap og forskning være en del av hverdagen.

Petter Skarheim portrettbilde

Petter Skarheim

Kommunal- og distriktsdepartementet

Petter Skarheim er departementsråd i Kommunal- og distriktsdepartementet, som blant annet har ansvaret for den nasjonale digitaliseringspolitikken. Han kom fra tilsvarende stilling i Kunnskapsdepartementet, og har bl.a. bakgrunn fra Utdanningsdirektoratet, KD, Finansdepartementet og OECD-delegasjonen i Paris. Han er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole.

Hanne Nordskog Lier portrettbilde

Hanne Nordskog-Inger

Eiendom Norge

Hanne Nordskog-Inger er fagsjef i Eiendom Norge og leder for bransjens fagutvalg. Hanne er en av initiativtagerne til arbeidet med digital samhandling, hun har sittet i lovutvalget for lov om Eiendomsmegling og hun er rektor for Eiendomsmeglerskolen som er bransjens digitale etterutdanningsplattform. Hanne sitter i styret til Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, deltar i ulike Norsk Standard komiteer og er engasjert i en rekke prosesser rundt bolighandelen.

Tor Grande portrettbilde

Tor Grande

NTNU

Tor Grande er prorektor for forskning og formidling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Han var tidligere prodekan for forskning ved Fakultet for Naturvitenskap og instituttleder ved Institutt for materialteknologi. Han har vært professor i materialkjemi/vitenskap ved institutt for materialteknologi siden 1997.

Han har bred undervisnings- og forskningserfaring innen kjemi og materialvitenskap med omfattende forskningssamarbeid både med industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Han har veiledet over 60 doktorgradskandidater og publisert rundt 300 internasjonale vitenskapelige tidsskriftsartikler. Han har hatt vært gjesteforsker ved NIRIM, Japan og gjesteprofessor ved Universitet i Rennes, Frankrike og forskningstermin ved EPFL i Sveits og Northwestern University i USA.

Alex Moltzau portrettbilde

Alex Moltzau

NORA

Alex Moltzau har ledet det koordinerende arbeidet med politikk og etikk i det største nasjonale forskningssamarbeidet for kunstig intelligens (KI) i Norge de siste årene. I løpet av denne tiden har han sett utviklingen av en generell tilnærming til KI-politikk mot mer spesialiserte rammeverk innenfor ulike områder, spesielt innen helsevesenet. Som en del av sitt arbeid har Alex kartlagt forskningslaboratoriene og prosjektene innen kunstig intelligens på nasjonalt nivå, samtidig som han har gjort det samme for den norske regjeringen med KI, begge på et detaljert prosjektnivå. I fjor ble han med i utvalget under Forsknings- og utdanningsdepartementet som forvaltet den bilaterale avtalen om samarbeid om KI Norge har signert med USAs energidepartement. Alex fullførte nylig to mastergrader. Den første er en MSc i Social Data Science ved Københavns Universitet og den andre er en mastergrad i kunstig intelligens for offentlige tjenester fra fire tekniske europeiske universiteter. Hans første oppgave fokuserte på kartlegging av bærekraftig KI og hans andre oppgave fokuserte på potensiell bruk av KI-modellkort i offentlig sektor. NORA.ai er et offentlig eid forskningskonsortium med 11 universiteter & høyskoler og fem forskningsinstitutter.

Ida Haukedalen portrettbilde

Ida Haukedalen

Kartverket

Ida er en av lederne i avdeling for forretningsutvikling, som er Kartverkets motor for innovasjon og utvikling av eiendomsinformasjon (til private og offentlige brukere). Hun har spisskompetanse på fagområdet tinglysing, og kan skilte med 14 års erfaring fra det offentlige. Ida er en pådriver for at både private og offentlige virksomheter skal få rett tilgang til data til rett tid.

I sin rolle har Ida ansvaret for å lede og modernisere eiendomsregistrene i riktig strategisk retning med utgangspunkt i brukerbehov fra privat og offentlig sektor. Med dette følger erfaring og deltagelse inn i en rekke interne og eksterne samarbeid, på tvers av sentrale offentlige og private parter. Hun sitter i styringsgruppa for DSOP-prosjektet «oppgjør etter dødsfall» og i prosjektgruppa for «Digital Samhandling ved Eiendomshandel». Begge prosjektene har estimert milliardgevinster over et 10-årsperspektiv og Kartverket ved tinglysingen har en sentral rolle for at prosjektene kan levere verdi til brukerne med de gevinstene som er estimert.

Veronica Buer Foto: Ilja Hendel

Veronica Jarnskjold Buer

Datatilsynet

Veronica Jarnskjold Buer er avdelingsdirektør for teknologi, analyse og sikkerhet i Datatilsynet. Avdelingen har også ansvar for saksbehandling av meldinger om brudd på personopplysingssikkerheten.

Christopher Frenning portrettbilde

Christopher Frenning

Microsoft

Christopher Frenning er Teknologidirektør i Microsoft Norge. Han er informatiker med over 20 års erfaring fra industrien, inkludert mer enn 6 år i Microsoft. Christopher engasjeres av innovasjonskraften som kommer med AI og skyteknologi, og er opptatt av hvordan vi bruker nye teknologier på en etisk forsvarlig, sikker og bærekraftig måte. Utenfor arbeidstiden baker han surdeigsbrød til en sulten familie på fem, brygger kaffe og skrur mer enn sykler på terrengsykkelen.

Sverre Lunde portrettbilde

Sverre Lunde

Riksrevisjonen

Sverre Lunde er ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen og leder for Støtte- og utviklingsavdelingen. Han har ansvaret for revisjonsmetodikk, IKT, Riksrevisjonens Innovasjonslab (Data Science), samt riksrevisjonens spisskompetansemiljø innen IKT- sikkerhet. Han arbeider både med å utvikle Riksrevisjonens tilnærming til revisjon av digitalisering samt med digitalisering og utvikling av Riksrevisjonen som virksomhet. Han har bakgrunn fra departement, statlige virksomheter og private konsulentselskaper. Han er utdannet statsviter og økonom med tilleggsutdanning innen revisjon.

(Fotokred: Mathias Fossum/Riksrevisjonen)

Jens Nørve portrettbilde

Jens Nørve

Digitaliseringsdirektoratet

Jens Nørve jobber i Avdeling for digital transformasjon i Digitaliseringsdirektoratet og har jobbet med digitalisering i offentlig og privat sektor i over 25 år. Han var med fra oppstarten av DIFI til det som i dag er Digitaliseringsdirektoratet. Han har hatt fokus på fornying og effektivisering ved bruk av ikt og arbeidet i mange år med ulike prosjekter knyttet til samarbeid og samhandling på tvers i offentlig sektor. Han har jobbet med digital kompetanse for toppledere i offentlig sektor, og har i 12 år vært prosjektleder for den årlige Digitaliseringskonferansen med ca. 1 400 deltagere. Før Jens kom til Difi, jobbet han 7 år med IT-styring og koordinering i Telenor, samt at han har lang fartstid fra ulike departementer i regjeringskvartalet.

John Krogstie

John Krogstie

NTNU

John Krogstie er direktør og leder NTNU Digital, og professor innen informasjonssystemer ved IDI – Institutt for datateknologi og informatikk. Han var instituttleder ved IDI 2017-2021. Han har tidligere vært pro-dekan ved IME-fakultetet, og ledet det tverrfaglige tematiske satsningsområde IKT. Han var med å etablere NTNUs tematiske område bærekraft. Har ledet programkomiteen ved NOKIOS siden starten i 2007. Har tidligere arbeid i Andersen Consulting (Accenture) og i SINTEF, med blant annet prosjekter inn mot offentlig sektor. Hans forskningsinteresser er modellering av informasjonssystemer, information systems engineering, kvalitet av modeller og modelleringsspråk, nevro-konseptualisering, eForvaltning, bærekraftige smarte byer og bærekraftig digitalisering generelt.