NOKIOS 2022
Åpningsplenum

Onsdag 26. oktober
10:00–11:30
Rom: Cosmos 2
Se romplan

Slipp dataene fri, de er våre

I ulike deler av verden reguleres persondata på ulike måter. Mens de i Kina tilhører staten, og de i USA tilhører private virksomheter, er det i prinsippet vi borgere som har råderett over data om oss selv i Europa. Opplever vi det i praksis, og hvordan gir vi offentlig og privat sektor kontrollerbar tilgang til de slik at vi kan få et bedre tjenestetilbud?

Åpningsplenum sparkes i gang med Kommunal og DIstriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Etter ett år i regjering, hva har vi sett av det bebudede taktskiftet, og hva kan vi vente oss av nye grep fremover. Og hvor står vi i implementasjon av den eksisterende strategien?

Vi vil få korte innlegg fra sentrale aktører innen offentlig og privat sektor, med både suksesshistorier og utfordringer i forhold til utnyttelse av data, før problemstillinger i området luftes i en panelsamtale

Vinneren av årets fyrlyktpris vil annonseres i løpet av sesjonen

På scenen:

Sigbjørn Gjelsvik portrettbilde foto: Stortinget.no

Sigbjørn Gjelsvik

Kommunal- og distriktsminister

Kommunal- og distriktsministeren har ansvaret for styring av forvaltningspolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og valggjennomføring, bolig- og bygningspolitikk, koordinering av regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, statlig arbeidsgiverpolitikk, statlig bygg- og eiendomsforvaltning, det administrative ansvaret for statsforvalterne, kontakten med Kongehuset, styret av regional- og distriktspolitikk, IT-politikk, elektronisk kommunikasjon, personvern, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, samt det administrative ansvaret for departementet. (Foto: stortinget.no)

Silje Nordnes portrettbilde

Silje Nordnes

Programleder

Kjetil Århus

Bergen kommune

Kjetil Århus er direktør, digitalisering og innovasjon i Bergen kommune.

Liv Dingsør

Digital Norway

Fredrik Gulowsen

Nyby AS

med flere..