NOKIOS 2022
Åpningsplenum

Onsdag 26. oktober
10:00–11:30
Rom: Cosmos 2
Se romplan

Slipp dataene fri, de er våre

I ulike deler av verden reguleres persondata på ulike måter. Mens de i Kina tilhører staten, og de i USA tilhører private virksomheter, er det i prinsippet vi borgere som har råderett over data om oss selv i Europa. Opplever vi det i praksis, og hvordan gir vi offentlig og privat sektor kontrollerbar tilgang til de slik at vi kan få et bedre tjenestetilbud?

Åpningsplenum sparkes i gang med statssekretær Kjersti Bjørnstad. Etter ett år i regjering, hva har vi sett av det bebudede taktskiftet, og hva kan vi vente oss av nye grep fremover. Og hvor står vi i implementasjon av den eksisterende strategien?

Vi vil få korte innlegg fra sentrale aktører innen offentlig og privat sektor, med både suksesshistorier og utfordringer i forhold til utnyttelse av data, før problemstillinger i området luftes i en panelsamtale

Vinneren av årets fyrlyktpris vil annonseres i løpet av sesjonen

På scenen:

Portrettbilde Kjersti Bjørnstad

Kjersti Bjørnstad

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kjersti Bjørnstad er statssekretær for kommunal- og distriktsministeren. Hun har vært kommunepolitiker i Vestre Toten kommune i perioden 2007- 2015.

Kjersti var fylkestingspolitiker og leder av komite for næring, miljø og klima i Oppland fylkeskommune 2015-2019.

Gruppeleder og fylkesutvalgsmedlem i Innlandet fylkesting fra 2020-dd.

Gruppeleder og hovedutvalgsleder for kultur, teknisk og eiendom i Gjøvik kommune fra 2019-dd.

Av utdannelse har hun agronomi/naturforvaltning og radiografi, samt studert ledelse, økonomi og organisasjon.

Fra 2007 til 2019 ansatt i Norges Handikapforbund.

Har vært fylkesleder i Oppland Senterparti fra 2019 til 2021.

Sitter i dag i Senterpartiets sentralstyre (fra 2019).

(Foto: Trond A. Isaksen)

Silje Nordnes portrettbilde

Silje Nordnes

Programleder

Silje er kjent som programleder for braksuksessen Maskorama (2020, NRK).

På NOKIOS 2022 i Trondheim skal hun lose oss trygt gjennom åpningsplenum og 2. plenum onsdag 26. oktober.
Hun er også kjent for å ha en av landets mest populære radiostemmer, etter en årrekke som programleder i P3morgen på NRK P3, der hun også har vist seg som en gjennomgående stødig og sterk journalist.

Siljes innsats i P3morgen har resultert i flere priser, blant annet for årets programleder/programlederteam på Prix Radio-utdelingen i 2014 og 2015. Silje har også vært innom tv-skjermen tidligere i sin NRK-karriere, blant annet i flere år i P3aksjonen, Skårungen og den direktesendte Nobels Fredsfest.

Portrettbilde Liv Dingsør

Liv Dingsør

Digital Norway

Liv Dingsør er daglig leder i DigitalNorway. Dingsør er siviløkonom fra NHH og tidligere landslagskjører i snowboard. Hun har bakgrunn fra DNB og Aker ASA, samt som leder for flere selskaper hun har ledet gjennom store endringer. Dingsør brenner for økt bruk av data og teknologi for en bærekraftig omstilling av næringslivet, og mener at kontinuerlig kompetansepåfyll er avgjørende for å sikre at alle bedrifter kan bidra til verdiskaping i en datadrevet økonomi. Hun sitter i en rekke utvalg og ekspertgrupper, og var blant annet en del av regjeringens ekspertgruppe for datadeling i næringslivet.

Portrettbilde Kjetil Århus

Kjetil Århus

Bergen kommune

Har jobbet med IKT og digitalisering i offentlig sektor siden 2007. Fra 2011 har han vært direktør for området i Bergen kommune. Er initiativtaker og pådriver til kommunesektorens digitaliseringsnettverk og er leder for DigiVestland for Vestland kommunene. Har roller i kommunesektorens sentrale samstyringsstruktur, medlem i KommIT-rådet og KS sitt digitaliseringsutvalg. Har vært medlem i KDD/ Digdir sitt Digitaliseringsråd siden opprettelsen i 2016.

Portrettbilde Rozemarijn van der Hilst-Ytreland

Rozemarijn van der Hilst-Ytreland

Digitaliseringsdirektoratet

Rose er leder for Nasjonalt Ressurssenter for deling og bruk av data. Hun jobber med problemstillinger på skjæringspunktet mellom juss, teknologi og offentlig forvaltning. Hun er ekspert på personvern, EU/EØS rett og menneskerettigheter. Hun jobber bl.a. med kommende regelverk fra EU, juridiske vurderinger, høringer og politikkutforming. Rose har erfaring fra Datatilsynet, KPMG og EOS-utvalgets sekretariat. I tillegg har Rose jobbet som forsker og ekspert i EU-finansierte teknologiutviklingsprosjekter. Rose har en doktorgrad (Ph.D.) i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en mastergrad (LL.M) i rettsvitenskap fra Universitetet i Utrecht, Nederland.

Portrettbilde Fredrik Gulowsen

Fredrik Gulowsen

Nyby

Fredrik Gulowsen er gründer og CEO i Nyby, en plattform for oppgavedeling som kobler helseforetak og organisasjoner med ledige ressurser som kan bidra. Nyby er allerede i bruk i over 50 kommuner og organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Han har gjennom siste året har vært med som «utfordrer» i NAV sin 10 årige strategi med toppledergruppa i NAV.

Fredrik er en seriegründer, og er bl.a. co-founder i netthandelsselskapet Oda og investeringsselskapet Skyfall Ventures.

John Krogstie

John Krogstie

NTNU

John Krogstie er direktør og leder NTNU Digital, og professor innen informasjonssystemer ved IDI – Institutt for datateknologi og informatikk. Han var instituttleder ved IDI 2017-2021. Han har tidligere vært pro-dekan ved IME-fakultetet, og ledet det tverrfaglige tematiske satsningsområde IKT. Han var med å etablere NTNUs tematiske område bærekraft. Har ledet programkomiteen ved NOKIOS siden starten i 2007. Har tidligere arbeid i Andersen Consulting (Accenture) og i SINTEF, med blant annet prosjekter inn mot offentlig sektor. Hans forskningsinteresser er modellering av informasjonssystemer, information systems engineering, kvalitet av modeller og modelleringsspråk, nevro-konseptualisering, eForvaltning, bærekraftige smarte byer og bærekraftig digitalisering generelt.

Jens Nørve portrettbilde

Jens Nørve

Digitaliseringsdirektoratet

Jens Nørve jobber i Avdeling for digital transformasjon i Digitaliseringsdirektoratet og har jobbet med digitalisering i offentlig og privat sektor i over 25 år. Han var med fra oppstarten av DIFI til det som i dag er Digitaliseringsdirektoratet. Han har hatt fokus på fornying og effektivisering ved bruk av ikt og arbeidet i mange år med ulike prosjekter knyttet til samarbeid og samhandling på tvers i offentlig sektor. Han har jobbet med digital kompetanse for toppledere i offentlig sektor, og har i 12 år vært prosjektleder for den årlige Digitaliseringskonferansen med ca. 1 400 deltagere. Før Jens kom til Difi, jobbet han 7 år med IT-styring og koordinering i Telenor, samt at han har lang fartstid fra ulike departementer i regjeringskvartalet.