NOKIOS 2021
Plenum 2

Onsdag 27. oktober
15:00–16:00

Norge i det nye digitale Europa

Hvilken betydning har EU programmene Horisont Europa og Digital Europe Programme (DIGITAL) for oss i Norge?
Kan samarbeid mellom offentlige aktører i koordineringen sikre bred norsk deltakelse?

– sum dekker EU-programmene hele verdikjeden fra forskning, via kapasitetsbygging til anvendelse og bruk, og treffer derfor en bred målgruppe.

Hvordan kna europeiske løsninger og samarbeid gir nasjonal verdi.

Plenumsdiskusjon
Harald Eia i samtale med Håkon Haugli fra Innovasjon Norge, nn fra Forskningsrådet og Steffen Sutorius fra Digitaliseringsdirektoratet

Innlegg
Plenumsdiskusjonen etterfølges av innlegg fra virksomheter som har hatt nytte av EU-samarbeid og norsk deltakelse i overnevnte programmer. 

På scenen:

Harald Eia portrettbilde

Harald Eia

Programleder

Harald Eia er utdannet sosiolog, men er mest kjent for å ha laget humorprogrammer på TV og radio: Lille Lørdag, Åpen post, Uti vår hage, Team Antonsen, Tazte Priv og Brille.

Han har også stått bak populærvitenskapelige TV- og radioprogrammer som Hjernevask, Sånn er du og nå TV-serien Sånn er Norge (våren 2020) på NRK.

Han har også skrevet flere bøker, holder stadig foredrag og driver med improvisasjonsteater.

Per Kristian Vareide portrettbilde

Steffen Sutorius

Direktør, Digdir

Steffen Sutorius har tidlegere vært direktør i Difi. Før det var han konsulent og leder i Metier og 14 år i SPK, der han blant annet var prosjekteier for et av de største smidige it- og endringsprosjektene i offentlig sektor, Perform. Sutorius er siviløkonom fra Norges handelshøyskole.

Håkon Haugli portrettbilde

Håkon Haugli

Innovasjon Norge

Håkon Haugli (f. 1969) er fra 15. mai 2019 administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Tidligere var han administrerende direktør i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Haugli representerte Arbeiderpartiet på Stortinget i fire år. Der var han medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen, deretter av Helse- og omsorgskomiteen. Han var en del av Stortingets faste delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling og delegat til FNs generalforsamling.

Før perioden på Stortinget var Haugli direktør for oppgjør og kundebetjening i Gjensidige Forsikring. Han har også vært HR- og organisasjonsdirektør og salgsdirektør i Gjensidige Pensjon og Sparing, og har erfaring fra konsulentselskapene McKinsey & Co og ISCO Group. På slutten av 90-tallet jobbet han i Washington DC for utvekslingsorganisasjonen Youth For Understanding.

Haugli er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Han har vært medlem av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), styremedlem i Lånekassen, medlem av SINTEFs råd, Patentstyrets råd og HelseOmsorg21-rådet.

Haugli er født i Oslo og vokste opp i Lørenskog i Akershus.

Jesper Werdelin Simonsen portrettbilde

Jesper Werdelin Simonsen

Forskningsrådet

Områdedirektør for samfunnsutvikling og digitalisering i Forskningsrådet. Utdannet landbruksøkonom fra NMBU 1980. Forsker og forskningsdirektør i landbruksøkonomi, statssekretær i Miljøverndepartementet 1997-2000.