NOKIOS 2022
Plenum 2

Onsdag 26. oktober
15:00–16:00
Rom: Cosmos 2
Se romplan

Våre data – sett i lys av Schrems

Keynote: Max Schrems

Maximillian «Max» Schrems er juristen og internettaktivisten som ble kjent etter at han i 2012 skrev til Facebook og krevde utlevert all informasjon om seg selv, og deretter mottok et dokument på 1 222 sider. Han grunnla Facebook-gruppen Europe vs. Facebook og fikk Facebook til å tillate synspunkter på policyforandringene i 2012. 

Max Schrems vil i plenum 2 fortelle om prosessen frem mot Schrems-II dommen, hvilke konsekvenser dommen innebærer og i forlengelsen av dette – hvilken betydning «Privacy Shield 2.0» vil få for oss som borgere og for organisasjoner i privat næringsliv og offenlig forvaltning. 

Schrems-dommen  
EU-kommissæren avslo å behandle Schrems’ klage over at Facebook Ireland Ltd utleverte sine brukeres personopplysninger til USA og oppbevarer dem på servere i dette landet. Schrems innklagde EUs kommissær for databeskyttelse til Domstolen i EU.

Ved en avgjørelse 6. oktober 2015 vant Schrems frem med sin klage, idet Domstolen opphevet den såkalte Safe Harbor-avtalen inngått mellom EU og USA. 

Schrems II-dommen
EU-domstolen avsa 16. juli 2020 en prinsipiell dom om overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Dommen kan få betydning for flere digitale løsninger som benyttes av innbyggere, offentlige og private virksomheter. 

Dersom personopplysninger skal overføres til land utenfor EU/EØS, må man ha et overføringsgrunnlag i henhold til personvernforordningen. 

Som følge av dommen er «Privacy Shield» ikke lengre gyldig som overføringsgrunnlag for personopplysninger mellom Europa og USA.  EU-domstolen kom til at EU-kommisjonens beslutning om «Privacy Shield» var i strid med kravene til et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i personvernforordningen, lest i lys av menneskerettighetene. Sentralt i vurderingen var de vide hjemlene til amerikansk etterretning og at europeiske borgere ikke har god nok mulighet til å overprøve beslutningene om overvåking. 

Konsekvensene av Schrems II
Det er en prinsipiell og vidtrekkende dom, som blant annet får betydning for bruken av skytjenester og hvordan offentlige tjenester utvikles. Gevinsten i bruk av ny teknologi fordrer at krav i lover og øvrige rammeverk er klarlagt. Anskaffelser vil påvirkes. I mange tilfeller berører dommen hvordan den underliggende IT-infrastrukturen er organisert. Det er derfor også en risiko for at brukere av offentlige tjenester i noen tilfeller vil oppleve noe dårligere enkeltjenester.   

Digitaliseringsdirektoratet leder et koordineringsarbeid med offentlige virksomheter i arbeidet med Schrems II. Målet er å utveksle erfaringer og sørge for lik tilnærming til like utfordringer. 

Privacy Shield 2.0 
I mars 2022 kom EU-kommisjonen og USA til en politisk enighet om inngåelse av «Privacy Shield 2.0».  

Det er foreløpig ikke offentliggjort detaljer rundt ordningen, men for å blidgjøre EU-domstolen, og for å sikre dataoverføringer på sikt, er USA sikkerhetsmyndigheter pålagt begrensninger til å utføre signaletterretning. Det skal også etableres en uavhengig rettslig prosess hvor EU-borgere kan få sine saker prøvd.  

På scenen:

Max Schrems foto: Georg Molterer
(foto: Georg Molterer)

Max Schrems

NOYB

Silje Nordnes portrettbilde

Silje Nordnes

Programleder