NOKIOS 2021
Plenum 2

Onsdag 27. oktober
15:00–16:00
Rom: Cosmos 2
Se romplan

Norge i det nye digitale Europa

Norge og Europa har en lang og god historie med samarbeid på ulike prosjekter. I likhet med Norge har EU et skarpt fokus på digitalisering. Hva betyr digitaliseringsinnsatsen i Europa for Norge? Hvordan skaper vi i Norge løsninger med nasjonal verdi, gjennom samarbeid med EU? Kan et samarbeid mellom offentlige aktører i koordinering av EU-programmene sikre bred norsk deltakelse. Kanskje aller viktigst, hvordan skaper vi de beste resultatene?
Vi deler felles utfordringer med EU når det gjelder digitalisering. En norsk deltakelse i EU-program som Horisont Europa og DIGITAL støtter hele verdikjeden i den nye utfordringen. Gjennom programmene har Norge tilgang til grenseoverskridende kompetansemiljøer. Samtidig kan vi aktivt påvirke europeiske digitaliseringsprosesser. Til sammen skaper dette unike muligheter for norske virksomheter, offentlige som private.

Dette er en plenumssesjon hvor vi fokuserer på muligheter i EUs program DIGITAL. I plenumsdikusjonen ser vi på synergier som et samarbeid mellom aktører i koordinering av norsk deltakelse i programmet kan gi. Harald Eia vil lede en samtale med

  • Håkon Haugli fra Innovasjon Norge,
  • Jesper Werdelin Simonsen fra Forskningsrådet
  • Steffen Sutorius fra Digitaliseringsdirektoratet

Etter diskusjonen kommer innlegg fra virksomheter som drar nytte av EU-samarbeid:

Digital Norway ved Eirik Andreassen:
Hvordan samarbeide nasjonalt
Eirik Andreassen har jobbet med virksomheter over hele landet samt større nasjonale og europeiske samarbeidsprosjekter. Han vil dele erfaringer fra dette og gi innblikk i hvilke muligheter som kommer i DIGITAL for norske private og offentlige virksomheter.

Digitaliseringsdirektoratet ved Tor Alvik:
eID – Verdien av europeisk samarbeid for offentlig sektor
Retten til identitet er nedfelt i FNs bærekraft mål og en viktig forutsetning for å leve et fullverdig liv. Det fleste av oss har flere digitale identiteter som vi benytter til ulike deler av livet vårt. Utviklingen på området er global. Internasjonalt føringer definerer derfor hvordan norske løsninger vil fungere i fremtiden. Endringer lovverket vi deler med EU og felles innsats på nye løsninger påvirker internasjonale teknologi leverandører. Sammen med EU kan vi løfte digital Identitet i Norge til neste generasjons løsninger.

Syngens ved Rahmi Lale:
Anvendelse av felles europeisk infrastruktur
Norge har i samarbeid med andre EU land investert i en superdatamaskin i Finland. Syngens er et Trondheimsbasert selskap som benytter seg av den finske superdatamaskinen. Rahmi Lale vil gi et innblikk i hvordan delte europeiske løsninger gir verdi for deres virksomhet og hvordan gjennom samarbeidet får norske selskaper tilgang til ressurser som Norge ikke hadde hatt mulighet til å finansiere alene.

På scenen:

Harald Eia portrettbilde

Harald Eia

Programleder

Harald Eia er utdannet sosiolog, men er mest kjent for å ha laget humorprogrammer på TV og radio: Lille Lørdag, Åpen post, Uti vår hage, Team Antonsen, Tazte Priv og Brille.

Han har også stått bak populærvitenskapelige TV- og radioprogrammer som Hjernevask, Sånn er du og nå TV-serien Sånn er Norge (våren 2020) på NRK.

Han har også skrevet flere bøker, holder stadig foredrag og driver med improvisasjonsteater.

Per Kristian Vareide portrettbilde

Steffen Sutorius

Digitaliseringsdirektoratet

Steffen Sutorius er direktør i Digitaliseringsdirektoratet, tidligere Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), siden 2016. Før det kom han fra direktørstilling i Metier. Han har bakgrunn fra Statens pensjonskasse der han gjennomførte et av de største IT- og endringsprosjektene i offentlig sektor, Perform. Sutorius er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Håkon Haugli portrettbilde

Håkon Haugli

Innovasjon Norge

Håkon Haugli (f. 1969) er fra 15. mai 2019 administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Tidligere var han administrerende direktør i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Haugli representerte Arbeiderpartiet på Stortinget i fire år. Der var han medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen, deretter av Helse- og omsorgskomiteen. Han var en del av Stortingets faste delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling og delegat til FNs generalforsamling.

Før perioden på Stortinget var Haugli direktør for oppgjør og kundebetjening i Gjensidige Forsikring. Han har også vært HR- og organisasjonsdirektør og salgsdirektør i Gjensidige Pensjon og Sparing, og har erfaring fra konsulentselskapene McKinsey & Co og ISCO Group. På slutten av 90-tallet jobbet han i Washington DC for utvekslingsorganisasjonen Youth For Understanding.

Haugli er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Han har vært medlem av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), styremedlem i Lånekassen, medlem av SINTEFs råd, Patentstyrets råd og HelseOmsorg21-rådet.

Haugli er født i Oslo og vokste opp i Lørenskog i Akershus.

Rahmi Lale portrettbilde

Rahmi Lale

Syngens/NTNU

Rahmi Lale er utdannet molekylærbiolog med doktorgrad i bioteknologi fra NTNU i Trondheim. Han jobber som forsker og førsteamanuensis II ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU. Rahmi er også CEO og medgründer av bioteknologiselskapet Syngens, som ble etablert i nov 2020. Syngens er et deeptech-selskap som kombinerer bioteknologi og kunstig intelligens for å skreddersky DNA-sekvenser for rekombinant proteinproduksjon.

Eirik Andreassen portrettbilde

Eirik Andreassen

Digital Norway

Eirik Andreassen arbeider i dag i DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS med et spesielt ansvar for tjenester rettet mot SMBer, regionale partnere og virkemiddelapparatet. Eirik er også kompetansemegler for bedrifter tilknyttet Oslo Kommune med et spesielt ansvar for å koble bedrifter med forskere innen temaet «digitalisering». Eirik er også koordinator for å utarbeide en søknad fra norske miljøer innen KI for å få status som en European Digital Innovation Hub.

Eirik var tidligere toppsjef i Veritas Petroleum Services (Singapore/Rotterdam), et globalt selskap spunnet ut av DNV GL. Totalt har Andreassen over 20 års internasjonal ledererfaring, med alt fra prosjektledelse av byggeprosjekter til digitalisering av virksomheter. Han er utdannet sivilingeniør (Naval Architecture) fra NTNU i Trondheim med en Master of Science fra MIT i Boston.»

Jesper Werdelin Simonsen portrettbilde

Jesper Werdelin Simonsen

Forskningsrådet

Områdedirektør for samfunnsutvikling og digitalisering i Forskningsrådet. Utdannet landbruksøkonom fra NMBU 1980. Forsker og forskningsdirektør i landbruksøkonomi, statssekretær i Miljøverndepartementet 1997-2000.

Tor Alvik portrettbilde

Tor Alvik

Digitaliseringsdirektoratet

Tor Alvik er fagdirektør i det norske Digitaliseringsdirektoratet. Han har siden 2005 vært involvert i utviklingen av eID løsninger for offentlig sektor. I dag er hans ansvarsområde knyttet opp mot digital strategi, samordning og identitetsforvaltning.