NOKIOS 2022
Plenum 2

Onsdag 26. oktober
15:00–16:00
Rom: Cosmos 2
Se romplan

Våre data – sett i lys av Schrems

Plenum 2 er delt inn i to bolker, og vil foregå på engelsk. I første deler presenterer Max Schrems sin historie og vil bli fulgt opp med noen spørsmål, blant annet på hva han legger i betydningen «frie data»

I andre bolk samler vi et knippe mennesker på scenen for en samtale med utgangspunkt i Schrems historie og hvilke konsekvenser det har fått nasjonalt.

Keynote: Max Schrems

Max Schrems vil i plenum 2 fortelle om prosessen frem mot Schrems-II dommen, hvilke konsekvenser dommen innebærer og i forlengelsen av dette – hvilken betydning «Privacy Shield 2.0» vil få for oss som borgere og for organisasjoner i privat næringsliv og offenlig forvaltning.

Schrems-dommen
EU-kommissæren avslo å behandle Schrems’ klage over at Facebook Ireland Ltd utleverte sine brukeres personopplysninger til USA og oppbevarer dem på servere i dette landet. Schrems innklagde EUs kommissær for databeskyttelse til Domstolen i EU.

Ved en avgjørelse 6. oktober 2015 vant Schrems frem med sin klage, idet Domstolen opphevet den såkalte Safe Harbor-avtalen inngått mellom EU og USA.

Schrems II-dommen
EU-domstolen avsa 16. juli 2020 en prinsipiell dom om overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Dommen kan få betydning for flere digitale løsninger som benyttes av innbyggere, offentlige og private virksomheter.

Dersom personopplysninger skal overføres til land utenfor EU/EØS, må man ha et overføringsgrunnlag i henhold til personvernforordningen.

Som følge av dommen er «Privacy Shield» ikke lengre gyldig som overføringsgrunnlag for personopplysninger mellom Europa og USA.  EU-domstolen kom til at EU-kommisjonens beslutning om «Privacy Shield» var i strid med kravene til et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i personvernforordningen, lest i lys av menneskerettighetene. Sentralt i vurderingen var de vide hjemlene til amerikansk etterretning og at europeiske borgere ikke har god nok mulighet til å overprøve beslutningene om overvåking.

Konsekvensene av Schrems II
Det er en prinsipiell og vidtrekkende dom, som blant annet får betydning for bruken av skytjenester og hvordan offentlige tjenester utvikles. Gevinsten i bruk av ny teknologi fordrer at krav i lover og øvrige rammeverk er klarlagt. Anskaffelser vil påvirkes. I mange tilfeller berører dommen hvordan den underliggende IT-infrastrukturen er organisert. Det er derfor også en risiko for at brukere av offentlige tjenester i noen tilfeller vil oppleve noe dårligere enkeltjenester.

Digitaliseringsdirektoratet leder et koordineringsarbeid med offentlige virksomheter i arbeidet med Schrems II. Målet er å utveksle erfaringer og sørge for lik tilnærming til like utfordringer.

Privacy Shield 2.0
I mars 2022 kom EU-kommisjonen og USA til en politisk enighet om inngåelse av «Privacy Shield 2.0».

Det er foreløpig ikke offentliggjort detaljer rundt ordningen, men for å blidgjøre EU-domstolen, og for å sikre dataoverføringer på sikt, er USA sikkerhetsmyndigheter pålagt begrensninger til å utføre signaletterretning. Det skal også etableres en uavhengig rettslig prosess hvor EU-borgere kan få sine saker prøvd.

Samtale
Programrådet har invitert:

  • Line Coll, direktør i Datatilsynet
  • Jens Osberg, seniorrådgiver fra Digdir (jurist og teknolog, sitter i arbeidsutvalg/juridisk gruppe i SKATE om Schrems II-dommen)
  • Dag Wiese Shcartum (professor i forvaltningsinformatikk, UiO og i Personvernkommisjonen som kommer med en NOU i slutten av september)

På scenen:

Max Schrems foto: Georg Molterer
(foto: Georg Molterer)

Max Schrems

NOYB

Maximillian «Max» Schrems er juristen og internettaktivisten som ble kjent etter at han i 2012 skrev til Facebook og krevde utlevert all informasjon om seg selv, og deretter mottok et dokument på 1 222 sider. Han grunnla Facebook-gruppen Europe vs. Facebook og fikk Facebook til å tillate synspunkter på policyforandringene i 2012.

Silje Nordnes portrettbilde

Silje Nordnes

Programleder

Silje er kjent som programleder for braksuksessen Maskorama (2020, NRK).

På NOKIOS 2022 i Trondheim skal hun lose oss trygt gjennom åpningsplenum og 2. plenum onsdag 26. oktober.
Hun er også kjent for å ha en av landets mest populære radiostemmer, etter en årrekke som programleder i P3morgen på NRK P3, der hun også har vist seg som en gjennomgående stødig og sterk journalist.

Siljes innsats i P3morgen har resultert i flere priser, blant annet for årets programleder/programlederteam på Prix Radio-utdelingen i 2014 og 2015. Silje har også vært innom tv-skjermen tidligere i sin NRK-karriere, blant annet i flere år i P3aksjonen, Skårungen og den direktesendte Nobels Fredsfest.

Portrettbilde Line Coll

Line Coll

Datatilsynet

1. august 2022 begynte jurist Line Coll som ny direktør for Datatilsynet. Hun kommer fra stillingen som partner i advokatfirmaet Wikborg Rein, der hun var tilknyttet fagområde for teknologi og digitalisering.

Line Coll har lang erfaring fra personvernarbeid i både offentlig og privat sektor, og kjenner personvernområdet svært godt. Jeg er svært tilfreds med at hun har takket ja til det viktige samfunnsoppdraget det er å lede Datatilsynet de kommende seks årene, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Line Coll (49) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har arbeidet med personvernspørsmål gjennom hele sin karriere. Hun er i dag partner i advokatfirmaet Wikborg Rein, og er tilknyttet firmaets fagområde for teknologi og digitalisering. Coll har i tillegg erfaring som advokat fra Equinor ASA, fra advokatfirmaet Wiersholm og fra Norges Bank Investment Management. I perioden 2007-2008 var hun sekretær for Personvernkommisjonen som leverte sin rapport i 2009, og fra 2004 til 2007 arbeidet hun som forsker ved Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo.

Portrettbilde Jens Osberg

Jens Andresen Osberg

Digitaliseringsdirektoratet

Jens Andresen Osberg er seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet.

Han er jurist og teknolog og jobber som seniorrådgivar ved Nasjonalt ressurssenter for deling av data. Han har erfaring som programvareutviklar og har skrive ein publikasjon om innsyn i automatiserte avgjerder etter personvernforordninga. Jens er har ein mastergrad i rettsvitskap frå Universitet i Oslo og ein bachelorgrad i programmering og systemarkitektur frå Universitet i Oslo. Jens har særleg kompetanse på områda der juss møter teknologi, slik som personvern, maskinlæring, IT-sikkerhet og skytjenester.

Dag Wiese Schartum

Dag Wiese Schartum

Universitetet i Oslo

Dag er professor i forvaltningsinformatikk ved Senter for rettsinformatikk (SERI). Han er jurist og har forsket og undervist i problemstillinger knyttet til digitalisering av offentlig forvaltning i mer enn 35 år. Særlig har han vært opptatt av spørsmål om automatisering av rettslige beslutninger, herunder om rettssikkerhet knyttet til transformering av rettskilder, rettslige beslutningsprosesser som del av systemutvikling i offentlig forvaltning, og automatiseringsvennlig lovgivning. Dag er også ekspert på personvernforordningen (GDPR) og betydningen av denne for utvikling av datasystemer. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om disse emnene, og har vært medlem av en rekke lovutvalg.