NOKIOS 2022
Avslutningsplenum

Torsdag 27. oktober
13:15–14:15
Rom: Cosmos 2
Se romplan

Er dataene våre? -og hvor frie er de?

Nær historie har vist oss at persondata kan gi stor verdi, både for innbyggerne selv og for ulike offentlige og private virksomheter. Men vi har også sett negative konsekvenser av fri utnyttelse av data, som har nødvendiggjort at bruk av persondata er regulert på ulike måter rundt om i verden.

Harald Eia og leder for teknologirådet Tore Tennøe samler et knippe toneangivende politikere for å diskutere hva som skal til for å muliggjøre god innsamling, bruk og forvaltning av data, både på kort sikt, og i lys av mer langsiktige teknologiske trender. Greier man å regulere databruk tilstrekkelig men ikke for mye? Hvilken rolle har de ulike aktørene i fremtidens digitaliserte Norge?

På scenen:

Harald Eia portrettbilde

Harald Eia

Programleder

Harald Eia er utdannet sosiolog, men er mest kjent for å ha laget humorprogrammer på TV og radio: Lille Lørdag, Åpen post, Uti vår hage, Team Antonsen, Tazte Priv og Brille.

Han har også stått bak populærvitenskapelige TV- og radioprogrammer som Hjernevask, Sånn er du og nå TV-serien Sånn er Norge (våren 2020) på NRK.

Han har også skrevet flere bøker, holder stadig foredrag og driver med improvisasjonsteater.

Portrettbilde Tore Tennøe

Tore Tennøe

Teknologirådet

Tore Tennøe er direktør for Teknologirådets sekretariat, og leder det faglige og administrative arbeidet. Han er ansvarlig for rådgivningen til Stortinget og regjeringen, og representerer rådet utad. I to perioder har Tore Tennøe ledet EPTA – det internasjonale arbeidet for å gi teknologiråd til parlamenter i 22 land. Tore har studert teknologihistorie, internasjonal politikk og samfunnsøkonomi, og har mastergrader fra Universitetet i Oslo og London School of Economics. Han har bidratt på over 100 rapporter, vært medforfatter av flere bøker, og har tidligere blant annet jobbet i Helse- og omsorgsdepartementet og ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK).

Portrettbilde Gunn Karin Gjul

Gunn Karin Gjul

Arbeiderpartiet

Gunn Karin Gjul er statssekretær med ansvar for digitalisering og elektronisk kommunikasjon i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Gjul har tidligere sittet på Stortinget i 20 år og representert Arbeiderpartiet.

Siden 2014 har Gjul vært styremedlem i Riksrevisjonen. Før hun ble utnevnt til statssekretær hadde Gjul en ledende stilling Fagforbundet.

Portrettbilde Nikolai Astrup
Foto: Pia Prestmo

Nikolai Astrup

Høyre

Portrettbilde Torgeir Knag Fylkesnes
Foto: Stortinget

Torgeir Knag Fylkesnes

Sosialistisk Venstreparti