NOKIOS 2021
Avslutningsplenum

Torsdag 28. oktober
13:15–14:15
Rom: Cosmos 2
Se romplan

Hvorfor går det så sakte?

Mye er bra når det gjelder den digitale overgangen i Norge, men det er strekk i laget, og i noen sektorer er det et stort etterslep. Dette gjelder blant annet politi- og øvrig justissektor, utdanningssektoren og en rekke andre sektorer. I denne diskusjonen vil panelet kaste lys over årsakene til at det går så seint, og komme med forslag til hva en bør gjøre for å øke endringstakten.

På scenen:

Harald Eia portrettbilde

Harald Eia

Programleder

Harald Eia er utdannet sosiolog, men er mest kjent for å ha laget humorprogrammer på TV og radio: Lille Lørdag, Åpen post, Uti vår hage, Team Antonsen, Tazte Priv og Brille.

Han har også stått bak populærvitenskapelige TV- og radioprogrammer som Hjernevask, Sånn er du og nå TV-serien Sånn er Norge (våren 2020) på NRK.

Han har også skrevet flere bøker, holder stadig foredrag og driver med improvisasjonsteater.

Arne Krokan portrettbilde

Arne Krokan

NTNU

Dr.polit. Arne Krokan er professor i «teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse» ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han underviser kurs i «Teknologiendring og samfunnsutvikling», eGovernment, «Sosiale medier i offentlig sektor» med mer. Hans siste bok er smart læring, som handler om hvordan IKT og sosiale medier endrer læreprosesser. Tidligere har han blant annet skrevet Den digitale økonomien om hvordan tradisjonelle varer og tjenester blir til digitale tjenester og hvilke konsekvenser dette har for utvikling av forretnings- og tjenestemodeller. Han holder også 50-100 foredrag årlig om ulike temaer. På Twitter er han @arnek, på Facebook krokan og om du søker på Linkedin, Pinterest, Diigo eller Delicious finner du han der også.

Aslak Sira Myhre portrettbilde

Aslak Sira Myre

Riksbibliotekar

Aslak Sira Myhre ble i 2014 utnevnt til nasjonalbibliotekar, og dermed øverste leder for det norske Nasjonalbiblioteket. Som nasjonalbibliotekar har Myhre vektlagt formidlingen av den historiske samlingen, utvikling av digitale tjenester og utvikling av bibliotekene som folkeopplysningsinstitusjoner. Fra 2003 til 2007 var han leder for Foreningen !les, en organisasjon for å øke barn og ungdoms leselyst. Han var daglig leder for Litteraturhuset i Oslo fra før oppstarten i 2007 og fram til 2014. Myhre har gitt ut flere bøker og skrevet for en rekke aviser og tidsskrift i og utenfor Norge, blant annet Klassekampen, Stavanger Aftenblad, Dagbladet, Samtiden, Prosa, The Guardian, The Washington Post og Aftonbladet.

Inga Bolstad portrettbilde

Inga Bolstad

Riksarkivar

Inga Bolstad har vært Norges riksarkivar i 6 år. Før dette var hun direktør i Skatteetatens it – og servicepartner. Hun har også ledererfaring fra NAV og Oslo kommune. Utdannelsen er fra BI innen strategi og ledelse.

Arild Haraldsen portrettbilde

Arild Haraldsen

Forfatter og statsviter

Utdannet statsviter. Jobbet med strategisk bruk av IKT gjennom flere konsulentfirmaer. Vært management-for-hire i flere private selskaper. Adm. dir i NorStella 2002- 2012, deler av den perioden også vice-chair i FN-organet UN/CEFACT. Kommentator i digi.no