NOKIOS 2023
Sesjon 1A

Onsdag 25. oktober
12:00–13:00
Rom: Cosmos 3A
Se romplan

Spor:

A

– Teknologiske muligheter

Andre sesjoner i samme spor: 2A, 3A, 4A

vis alle sesjoner | vis program onsdag

Kunstig intelligens – praktiske eksempler og læring

Kunstig intelligens kan oppfattes som både stort, uoversiktlig og uklart når det kommer til anvendelse. I denne sesjonen viser vi eksempler på hvordan både private, statlige og kommunale virksomheter har tatt KI i bruk og hvilke resultater det gir. Du får høre om tre konkrete prosjekter pluss en panelsamtale om hvordan man bør gå fram, og hva som må til for å lykkes.
Dette er en sesjon både for deg som har et prosjekt gående, og for deg som ikke har kommet helt ut av startgropen ennå, men har interesse for temaet.

Foredragsholdere

Stine Borge Nordskag

Trondheim kommune

Stine Borge Nordskag er Jurist og prosjektleder i Trondheim Kommune.

Thomas Hjelde Thoresen portrettbilde

Thomas Hjelde Thoresen

Sopra Steria

Thomas Hjelde Thoresen jobber som konsulent innen maskinlæring/AI (kunstig intelligens) i Sopra Steria. Han har vært involvert i mer enn 30 slike prosjekter siden 2017. Thomas liker å holde seg oppdatert på nye teknologier gjennom hands-on utforsking, og er glad i å dele erfaringer og kunnskap med andre. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU med spesialisering innen AI. Han har implementert en applikasjon basert på Azure OpenAI og ChatGPT som er tilgjengelig på nett.

Ivar Oveland portrettbilde

Ivar Oveland

Kartverket

Ivar Oveland er sjefingeniør i Karverket, og har jobbet 13 år med flybåren datafangst i privat sektor. Dette ble brukt som fundament i hans doktoravhandling i krysningspunktet mellom bygningsinformasjonsmodeller, robotikk og geomatikk. I dag jobber han i Kartverket hvor mye av tiden går med til forskningsspørsmål knyttet til smart datafangst, smart utnyttelse og smart formidling av geografisk informasjon.

Portrettbilde Erik Åsberg

Erik Åsberg

eSmart Systems/Microsoft

Erik Åsberg, CTO i eSmart Systems, har over 20 års erfaring med å utvikle software for energibransjen, og er en del av founding teamet bak eSmart Systems. Har bakgrunn som software utvikler og har en Master in Technology Management fra NTNU og MIT. Innehar også en rolle som Microsoft Regional Director.

Sesjonsansvarlige

Eirik Andreassen
Toppindustrisenteret AS – Digital Norway
Lars Ødegaard
Sopra Steria