NOKIOS 2021
Sesjon 1A

Onsdag 27. oktober
12:00–13:00
Spor:

A

– Teknologi og metode

Andre sesjoner i samme spor: 2A, 3A, 4A

vis alle sesjoner | vis program onsdag

Moderne europeisk forvaltning gjennom plattformer og digitale økosystemer

Handlingsplanen for e-forvaltning satte mål for å modernisere digitale offentlige tjenester og gjøre EU til et bedre sted å jobbe, bo og investere. Handlingsplanen for e-forvaltning gjør det mulig for mennesker i hele EU å dra full nytte av fordelene med digitale offentlige tjenester. Planen setter videre en rekke mål og uttrykker ambisjoner for fremtidens digitale offentlige tjenester.

EU-kommisjonen tar konkrete tiltak for å utvikle digitale offentlige tjenester over landegrensene.

Digital teknologi og infrastruktur har en større og mer avgjørende rolle for vårt privatliv og i arbeidslivet, enn noen gang. Med grenseoverskridende digitale offentlige tjenester legger det bedre til rette for å bevege seg fritt og digitalt enklere innen EU. Enten det er privat eller i jobbsammenheng er målet at du enkelt skal kunne håndtere offentlige tjenester også utenfor hjemlandet.
COVID-19-pandemien har også vist oss hvor mye vi stoler på at vår teknologi skal være tilgjengelig, men også hvor viktig det er for Europa å ikke være like avhengig av systemer og løsninger som kommer fra andre regioner i verden.
Med programmet Digital Europe (DIGITAL) ønsker EU-kommisjonen med konkrete tiltak å bane vei for utvikling av digitale offentlige tjenester på tvers av de Europeiske landegrensene, basert på felles europeiske løsninger hvor eierskap, personvern og sikring av innbyggernes data blir ivaretatt.

Tax Administration 3.0

I sitt innlegg forteller Skaret om et globalt samarbeidsprosjekt i regi av OECDs hvor Skatteetaten sammen med søsterorganisasjoner i flere land har pekt ut kursen for fremtidens skatteadministrasjon. Bakgrunnen for prosjektet «Tax Administration 3.0» er at medlemslandenes skatteadministrasjoner står foran betydelige og felles utfordringer med å løse samfunnsoppdraget på nye måter og lykkes med digital transformasjon frem mot 2030. Rapporten peker ut en fremtid hvor oppgavene i langt større grad enn i dag løses ute i samfunnet der den økonomiske aktiviteten finner sted, og hvor regelverk, standarder og samarbeid blir like viktig som innovasjon internt i egen virksomhet. Skaret viser hvilke strategiske grep skatteforvaltningen i de 54 medlemslandene mener bør gjøres for å ivareta samfunnsoppdraget i en fremtid preget av brukersentrering, digitale økosystem og plattformer. Hun gir eksempler på land som har kommet langt og kort på ulike felt, og ikke minst, hvor krevende det kan være når visjonene i en slik internasjonal rapport skal virkeliggjøres og bli en del av hverdagen til 7500 etatsansatte i hele Norge.

Foredragsholdere

Mona Skaret portrettbilde

Mona Skaret

Skatteetaten

Mona Skaret leder utviklingsdivisjonen i Skattetaten. Hun har mer enn 25 års erfaring med ledelse, digitalisering og innovasjon fra IT-bransjen, forskningsmiljø, departement og Innovasjon Norge

Tor Alvik portrettbilde

Tor Alvik

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet

Tor Alvik er ansatt i det norske Digitaliseringsdirektoratet. Han har siden 2005 vært involvert i utviklingen av eID løsninger for offentlig sektor. I dag er hans ansvarsområde knytt opp mot digital strategi, samordning og identitetsforvaltning.

Helle Astrid Stedøy

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Sesjonsansvarlige

Axel Birkeland
Skatteetaten