NOKIOS 2022
Sesjon 1A

Onsdag 26. oktober
12:00–13:00
Rom: Cosmos 3A
Se romplan
Spor:

A

– Menneske og samfunn

Andre sesjoner i samme spor: 2A, 3A, 4A

vis alle sesjoner | vis program onsdag

Hvordan skaper data og datadeling verdi for mennesker og samfunn?

Tagger: #statlig #data #praktisk-case #samarbeid-på-tvers

Data utgjør en stadig større andel av verdiskapningen i samfunnet. For å kunne nå potensialet som ligger i utnyttelse av data, må vi vite hva dataene betyr, hvordan de henger sammen, hva vi har lov å bruke de til og om og hvordan vi kan dele dem med andre. På denne sesjonen vil du få innblikk i hvordan data kan bistå med å løse utfordrende samfunnsoppdrag, og hva som kreves av samhandling på tvers av sektorer for at vi skal lykkes. Gjennom Kunnskapssektorens datafellesskap (KUDAF), datadelingstjenesten TILDA og Gjeldsregisteret, vil du få praktiske eksempler på hvordan data brukes på ulike måter for å løse samfunnsoppgaver.

KUDAF – forbedring gjennom innsikt
Foredragsholdere: Heidi Bergh-Hoff, virksomhetsarkitekt og Per Hovde, faglig programleder for KUDAF, begge fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Kunnskapssektoren kan utvikle seg raskere gjennom innsikt fra egne og andres data. KUDAF skal tilby infrastruktur, fasilitere både samarbeid og kompetanseutbygging, samt lage spilleregler for et økosystem for data. KUDAF skal fungere som en koordinerende aktør for kunnskapssektoren i arbeidet med å skape økosystemet for data.

TILDA – en datadelingstjeneste som gir gevinster for tilsynsmyndigheter og næringsliv
Foredragsholdere: Robert Ekle – Arbeidstilsynet, Jone Rivrud Rygg- Miljødirektoratet, Kåre Knutsen – Brønnøysundregistrene.

Tilda er en datadelingstjeneste fra Brønnøysundregistrene tilrettelagt for de rundt 80 tilsynsmyndighetene i Norge og utvalgte fagsystemleverandører. Tjenesten kobler tilsyns-Norge bedre sammen og gir god informasjonsflyt mellom tilsynene, der målet er koordinerte, effektive og mer målrettede tilsyn.
Tilda gjør tilsynsinformasjon tilgjengelig i digitalt, maskinlesbart format, slik at det er raskt og enkelt å få oversikt over hva andre tilsyn har gjennomført og planlagt av tilsynsaktiviteter. Tilda henter data fra de respektive tilsynsmyndigheters fagsystem og ulike registre via et felles standard grensesnitt.

Barne- og Familiedepartementet og Gjeldsregisteret: Samarbeid og datadeling mellom offentlig og privat sektor skaper samfunnsverdi
Foredragsholdere: Egil Rokhaug – Barne- og Familedept, Egil Årrestad – Gjeldsregisteret

ASBarne- og Familiedeptartement og Gjeldsregisteret vil dele erfaringer så langt, blant annet med modell basert på bruk av private gjeldsinformasjonsvirksomheter med konsesjon, beskrive nyttteverdien av tjenestetilbudet for kommuner og offentlige virksomheter, samt hva skjer videre med ordningen?

Foredragsholdere

Portrettbilde Egil Årrestad

Egil Årrestad

Gjeldsregisteret AS

Egil Årrestad er daglig leder i Gjeldsregisteret AS, som etter tillatelse fra myndighetene har etablert og produserer et nasjonalt gjeldsregister. Egil har spisskompetanse innen sentrale offentlige registre, kreditt-, forretnings- og markedsinformasjon, blant annet som leder i Tietoevry med ansvar for virksomhetskritiske leveranser til bank/finans og offentlige myndigheter. Egil har lang erfaring med prosjekt- og endringsledelse, og han har tidligere jobbet som seniorrådgiver i konsulentselskapet Habberstad AS. Han har også vært forretningsutvikler i Scandinavia Online.

Portrettbilde Per Hovde

Per Hovde

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Per Hovde er seniorrådgiver i avdeling for Digital omstilling og informasjonssikkerhet i HK-dir.
Per har en allsidig bakgrunn som programvareutvikler, arkitekt, scrum master, produkteier, prosjektleder og strategirådgiver, og har mange års erfaring som konsulent. Han har siden 2019 ledet arbeidet som har ført frem til KUDAF (Kunnskapssektorens datafellesskap), og er nå fagansvarlig i programmet som utvikler KUDAF til et økosystem av data for analyse og innsikt.
Per er opptatt av digital omstilling i offentlig sektor slik at vi kan få større nytteverdi av digitaliseringen gjennom mer effektive og mer brukervennlige tjenester.

Portrettbilde Heidi Bergh-Hoff

Heidi Bergh-Hoff

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Heidi Bergh-Hoff er virksomhetsarkitekt hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Hun har bakgrunn fra programvareutvikling i privat industri, både i California i USA og i Norge. Arbeidet inkluderte utvikling av distribuerte databasesystemer og ledelse av programvare-utviklingsteam. Innen høyere utdanningssektoren har hun jobbet med utvikling av forvaltningsprosesser for informasjon, tjenester og systemporteføljer. Nylig har Heidi jobbet med spesifikasjon av referansearkitekturer for deling av data i samarbeid med institusjoner i høyere utdanningssektoren og for Kunnskapssektorens datafellesskap (KUDAF).

Heidi er opptatt av å støtte innovasjon i offentlig sektor gjennom samarbeid og felles læring i tverrfaglige prosjekter i høyere utdanning, i kunnskapssektoren og innen Digitaliseringsdirektoratets Arkitektur- og standardiseringsråd. Arbeidet nå er rettet mot utvikling av målbilder og spilleregler for deling og gjenbruk av data.

Portrettbilde Egil Rokhaug

Egil Rokhaug

Barne- og familiedepartementet

Egil Rokhaug er jurist fra Universitetet i Oslo og ansatt som fagrådgiver i Barne- og familiedepartementet, Han arbeider på seksjonen for forbrukervern og har bl.a. hatt hovedansvaret for utvikling av regelverket omkring gjeldsinformasjon (gjeldsregister).

Portrettbilde Jone Riverud Rygg

Jone Rivrud Rygg

Miljødirektoratet – TILDA

Jone Rivrud Rygg er sivilingeniør fra NTNU og arbeider i industritilsynsseksjonen i Miljødirektoratet. Når han ikke er på tilsyn hos norske industrivirksomheter arbeider han med utvikling av nytt fagsystem i Miljødirektoratet og er opptatt av at det offentlige skal utnytte sine data på en god måte.

Portrettbilde Kåre Knutsen

Kåre Knutsen

Brønnøysundregistrene – TILDA

Kåre Knutsen er seniorrådgiver i avdeling Forretningsutvikling ved Brønnøysundregistrene. Arbeider for tiden med datadrevet utvikling og fokus på datadelingstjenester. Har lang erfaring fra ulike registre, og med ulike roller som prosjektleder, fagleder og produkteier.

Portrettbilde Robert Ekle

Robert Ekle

Arbeidstilsynet – TILDA

Robert Ekle er seniorrådgiver i seksjon for analyse i avdeling for arbeidsmiljøfag og regelverk i Arbeidstilsynet.

Han har en bakgrunn som prosjektleder, analytiker og sikkerhetsrådgiver før han kom til Arbeidstilsynet. Her har Robert hatt en sentral rolle i utvikling og forankring av Arbeidstilsynets fagsystemer, maskinlæringsmodeller og datavarehus, samtidig som han sitter i forretningsteamet for det tverretatlige samarbeidssystemet for akrim.no.

Robert er opptatt av at utvikling av datasystemer skal både understøtte arbeidsprosesser og ha en merverdi i form av datadeling for økt kunnskap innad i hver etat, og på tvers av etatene.

Sesjonsansvarlige

Synne Solbakken
Brønnøysundregistrene