NOKIOS 2021
Sesjon 1B

Onsdag 27. oktober
12:00–13:00
Rom: Cosmos 3A
Se romplan
Spor:

B

– Organisering, ledelse og kompetanse

Andre sesjoner i samme spor: 2B, 3B, 4B

vis alle sesjoner | vis program onsdag

Sammenhengende tjenester. Er det liv i livshendelsene?

Sesjonen skal gi deltakerne et viktig innblikk på et av de viktigste punktene fra Digitaliseringsstrategien som ble lansert for to år siden – med fokus på sammenhengende tjenester. Dette er et av de viktigste tiltakene for brukerne, men også blant det mest krevende å realisere.

Vi vil sette scenen med å visualisere hvordan dette treffer behovene til innbyggerne. Deretter snakke med noen som jobber konkret med å realisere de definerte syv livshendelsene. Det vil gi innblikk fra flere vinkler på dette sakskomplekset.

Kristian på 25 år forteller om møtet med det offentlige da han mistet sin far.

Bredo Swanberg fra Digdir forteller om arbeidet med livshendelsen «dødsfall og arv» og deres nye rapport til KMD.

Håkon Røstad fra NAV forteller om hva som går bra og hva som butter imot i arbeidet med livshendelsene «miste og finne jobb» og «få barn». (Velger ett av dem)

Helene Harris-Christensen fra IMDi forteller om arbeidet «Ny i Norge» med vinkling inn mot «det er i kommunene brukerne bor»
Sesjonen avsluttes med diskusjon og refleksjoner rundt bidragene.

Foredragsholdere

Håkon Røstad portrettbilde

Håkon Røstad

NAV

Håkon leder arbeidet med virksomhetsarkitektur i NAV, og har tidligere arbeidet med arkitektur i Wilh. Wilhelmsen, Capgemini og Telenor. Han har også vært grunder for SaaS selskaper innen netthandel og logistikk. Håkon har utdanning fra NTH og NHH.

Håkon Røstad portrettbilde

Bredo Swanberg

Digitaliseringsdirektoratet

Bredo jobber med strategi og forretningsutvikling i Digitaliseringsdirektoratet og leder livshendelsen Dødsfall og arv. Han kom fra en tilsvarende stilling i Altinn ved Brønnøysundregistrene da Altinn og Difi ble slått sammen til Digitaliseringsdirektoratet i 2020. Bredo har lang erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor både privat næringsliv og forskning. Han brenner for digitalisering og deling av data og ønsker å bidra til et enklere og bedre samfunn gjennom realisering av gode digitale tjenester.

Helene Harris-Christensen portrettbilde

Helene Harris-Christensen

IMDi

Helene Harris – Christensen er Senirorådgiver i avdeling digitalisering i IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og deltar i prosjektledelsen i livshendelsen Ny i Norge. Hun har lang arbeidserfaring innenfor utlendingsfeltet. Helene har jobbet som mottaksleder på asylmottak, i kommunal flyktningtjeneste og jobbet med assistanse til arbeidsinnvandrere ved ankomst og oppstart i Norge. De siste årene før hun begynte i IMDi har hun jobbet som rådgiver og prosjektleder for ulike utviklings- og digitaliseringsprosjekter innen både oppvekst, helse, omsorg og sosiale tjenester i kommunal sektor. Helene har en mastergrad i samfunnsgeografi med spesialisering i migrasjon fra Universitet i Bergen

Sesjonsansvarlige

Lars Ødegaard
Sopra Steria