NOKIOS 2023
Sesjon 1B

Onsdag 25. oktober
12:00–13:00
Rom: Cosmos 2
Se romplan

Spor:

B

– Samarbeid

Andre sesjoner i samme spor: 2B, 3B

vis alle sesjoner | vis program onsdag

Fra silo til sammenheng: Hvordan skal vi jobbe sammen for å sikre helhetlig informasjon fra det offentlige?

Denne sesjonen er for alle som jobber med å produsere, samle eller tilby informasjon fra det offentlige. Nemlig de fleste offentlige aktører!

Det er for tiden mange initiativer i offentlig sektor som går ut på å forbedre informasjonstilbudet ut til sluttbruker på nett, enten det dreier seg om å lage mer situasjonstilpasset veiledning eller samle informasjon innenfor en livshendelse på ett sted. Det bygges og snakkes mye om veiledere og portaler, men offentlig sektor mangler felles retningslinjer som går på tvers av initiativene. Vi risikerer at det bygges informasjonsportaler i hver sin silo som skaper mer forvirring for brukerne.

Digdir har tatt tak i denne problematikken, og jobber sammen med samarbeidspartnere for å løse tverrgående utfordringer rundt hvordan dette bør se ut for offentlig sektor som helhet, og hvilke felles føringer og løsninger vi bør ha.

Et eksempel på en slik samarbeidspartner er IMDi med livshendelsen «Ny i Norge», som bl.a. jobber med helhetlig informasjon for nyankomne flyktninger gjennom løsningen www.nyinorge.no. www.nyinorge.no er et nettsted som samler informasjon fra offentlige myndigheter, frivilligheten og næringslivet og som kan hjelpe nyankomne flyktninger og innvandrere til å starte et nytt liv i Norge. Nettstedet gjør det enklere for brukerne å finne det de trenger, forstå det de finner og få gjort det de skal slik at de går videre med sitt liv i Norge. Løsningen lanseres offisielt høsten 2023, men hadde likevel 20.000 besøk i perioden mellom juni og starten av september.

I denne sesjonen vil IMDi og Digdir dele erfaringer så langt, og hvilke utfordringer vi må adressere sammen fremover for å lykkes med ambisjonen om helhetlig informasjon til nyankomne, innbyggerefrivilljgheten og næringslivet på en brukerorientert måte. Innleggene vil etterfølges av en panelsamtale (mer informasjon kommer).

Foredragsholdere

Astri Verdal portrettbilde

Astri Synnøve Verdal

Digdir

Astri Synnøve Verdal er seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

Verdal har jobbet som virksomhetsarkitekt i Digdir siden mai 2021 med arbeidsområdene nasjonal arkitektur, felles økosystem og sammenhengende tjenester. Hun har lang erfaring som virksomhetsarkitekt fra flere offentlige virksomheter, og har arbeidet med arkitektur i over 10 år. Astri har sin bakgrunn fra systemutvikling.

Anne Karete Knowers Hvidsten portrettbilde

Anne Karete Nowers Hvidsten

Digdir

Anne Karete Nowers Hvidsten er seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

Karete har jobbet med informasjonsforvaltning og datadeling i Digdir siden 2018. Hun er en del av Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data som jobber for å øke verdien av data og datadeling i norsk offentlig og privat sektor. Hennes bakgrunn er bibliotek- og informasjonsvitenskap og hun har erfaring fra både norsk og canadisk offentlig sektor.

Portrettbilde Christine Stautland

Christine R. Stautland

IMDi

Christine leder digitalisering i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har ansvar for livshendelsen Ny i Norge. Hun har hatt en rekke lederstilling i Norge og i utlandet, bl.a. i Unit4Agresso, Siemens, Capgemini og har vært innleide direktør i mange offentlige virksomheter de siste 12 årene før hun startet i IMDi i nov. 2021.

Hun har lang erfaring med å bygge opp, lede & styre enheter, programmer, prosjektporteføljen i offentlig og privat sektor. Hun har ledet, både fra linjeorganisasjon-siden og fra leverandør-siden, program og prosjekter innen områder som digitale transformasjon, utvikling/innovasjon, digitalisering, omstilling/effektivisering og store digitale anskaffelser.

Mortne Vangen portrettbilde

Mortne Vangen

IMDi

Mortne Vangen er virksomhetsarkitekt i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – (IMDi). Fokusområder er arkitektur og prinsipper innenfor utvikling av nye tjenester og integrasjoner mot eksisterende løsninger i og utenfor IMDi.

Før han kom til IMDi jobbet han som virksomhetsarkitekt i Financial Service i Tietoevry fra 2013-2022. Han har 18 års erfaring med forvaltning og drift av it-systemer, og innføring av digitale røntgenbilder- og pasientjournalsystemer på sykehus i Norden. Han er utdannet systemutvikler fra NTNU.

Daniel Schiotz portrettbilde

Daniel Faaravik Schiøtz

Append Consulting

Daniel Faaravik Schiøtz er daglig leder i det studentdrevne IT-konsulentselskapet Append Consulting. Gjennom karrieren har han jobbet i en rekke spennende AI-prosjekter innen blant annet prediktiv modellering, NLP og generativ AI. Han er også eier og utvikler av fintech-tjenesten ScreeningTale, og har tidligere jobbet i Itslearning, Norconsult og Norsk Hydro.

Sesjonsansvarlige