NOKIOS 2023
Sesjon 1B

Onsdag 25. oktober
12:00–13:00

Spor:

B

– Samarbeid

Andre sesjoner i samme spor: 2B, 3B

vis alle sesjoner | vis program onsdag

Samarbeid på tvers og sammenhengende tjenester

Fra silo til sammenheng: Hvordan sikrer vi samspill mellom innbyggerorienterte veiledere, portaler og tjenester slik at vi oppnår de politiske ambisjonene om at brukerne skal få digital assistanse som oppleves sammenhengende på tvers av digitale tjenester?

Brukerne sliter i situasjoner hvor de selv må være i kontakt med ulike etater og skape sammenheng mellom tjenester. Utvikling av løsninger for helhetlig informasjon er et område hvor det er høy aktivitet i offentlig sektor i dag, fra veiledende tjenester til innloggede tjenester der du får tilgang til egne data. Flere av livshendelsene jobber også med tiltak knyttet til helhetlig informasjon for sine målgrupper. Med så høy aktivitet på området er det essensielt at vi tilnærmer oss disse tverrgående utfordringene likt. For å komme dit må vi dele kunnskap, løse utfordringer én gang og gjenbruke gode løsninger. Hva skal til for å lykkes?

Foredragsholdere

TBA

Digdir

TBA

Helsedirektoratet

Sesjonsansvarlige

Olav Skarsbø
Digdir

Gry Arnesen
TietoEVRY