NOKIOS 2021
Sesjon 1C

Onsdag 27. oktober
12:00–13:00

Spor:

C

– Mennesket i sentrum

Andre sesjoner i samme spor: 2C, 3C, 4C

vis alle sesjoner | vis program onsdag

Praktisk håndtering av sikkerhetsbrudd og dataangrep

Innlegg ved Asle Bratteli:
AKVA group er viktig systemleverandør til oppdrettsnæringen. Den 10.januar ble de hardt rammet i et omfattende dataangrepet.
Asle Kjetil Bratteli, CDO i AKVA group, vil gå igjennom hendelsen, deres håndtering og hva vi andre kan lære.

Innlegg ved Gøran Breivik:
Sikkerhet og personvern i Fiks-plattformen handler om samarbeid med kundene, også i praktisk håndtering av sikkerhetsbrudd. I sesjonen vil jeg fortelle litt om hvordan vi jobber generelt, komme med noen konkrete eksempler og poengtere viktigheten av forholdet mellom avvik og risiko.

Vi inviterer innlederne til en samtale rundt egne erfaringer og praktisk håndtering av hendelser.

Foredragsholdere

Gøran Breivik portrettbilde

Gøran Breivik

Fiks plattformen

Gøran har jobbet med sikkerhet og personvern i kommunesektoren i 13 år. De tre siste årene har han jobbet som sikkerhetsansvarlig for KS’ avdeling for digitale fellestjenester og Fiks-plattformen.

Asle Bratteli

Aquagroup

Sesjonsansvarlige