NOKIOS 2021
Sesjon 1C

Onsdag 27. oktober
12:00–13:00
Rom: Cosmos 3C
Se romplan

Spor:

C

– Mennesket i sentrum

Andre sesjoner i samme spor: 2C, 3C, 4C

vis alle sesjoner | vis program onsdag

Praktisk håndtering av sikkerhetsbrudd og dataangrep

Innlegg ved Asle Bratteli:
AKVA group er viktig systemleverandør til oppdrettsnæringen. Den 10.januar ble de hardt rammet i et omfattende dataangrepet.
Asle Kjetil Bratteli, CDO i AKVA group, vil gå igjennom hendelsen, deres håndtering og hva vi andre kan lære.

Innlegg ved Gøran Breivik:
«Vi ROSer våre avvik for å unngå hendelser»
Uønskede hendelser skjer ofte, men er heldigvis sjelden alvorlige. Derfor er det viktig at vi samarbeider, deler, lærer og spiller hverandre gode, før det blir alvorlig. I dette innlegget skal vi dele en historie om godt samarbeid på tvers av stat, kommune, fylkeskommune og oss i KS. Du vil få vite litt om bakgrunnen og litt om resultatet, men mest om hva det lærer oss. Det er selvfølgelig kjekt når alt går bra, derfor er det så viktig for oss i KS’ avdeling for digitale fellestjenester å fremme fordelene med samarbeid. Samarbeid om håndtering av de enkle, trivielle og dagligdagse hendelsene vi alle ønsker å unngå. Vi skal vise hvordan enkel avvikshåndtering beriker risiko- og sårbarhetsanalysene våre og hvordan et tettere samarbeid om risiko og avvik styrker vår felles evne til å oppdage og gjenopprette normaltilstand.

Vi inviterer innlederne til en samtale rundt egne erfaringer og praktisk håndtering av hendelser.

Foredragsholdere

Asle Bratteli portrettbilde

Asle Bratteli

AKVA Group

Gøran Breivik portrettbilde

Gøran Breivik

Fiks plattformen

Gøran har jobbet med sikkerhet og personvern i kommunesektoren i 13 år. De tre siste årene har han jobbet som sikkerhetsansvarlig for KS’ avdeling for digitale fellestjenester og Fiks-plattformen.

Sesjonsansvarlige