NOKIOS 2024
Sesjon 2A

Onsdag 23. oktober
16:30–17:30

Spor:

A

FLÅTEN: Tillit (og samarbeid)

Andre sesjoner i samme spor: 1A, 3A, 4A

vis alle sesjoner | vis program onsdag

Deling av data – med konkrete eksempler

Deling av data på tvers av sektorer er en suksessfaktor i digitaliseringen.

Skal vi klare å bli én digital offentlig sektor, må vi dele og bruke data på tvers av virksomheter og sektorer.

Kort sagt, data gir verdi når det deles. Videre gjør datautveksling informasjon mer tilgjengelig og bryter ned barrierer som hindrer samarbeid.
Likevel er det vanskelig å få til og det krever navigasjon mellom regulatoriske, politiske og praktiske skjær.

I denne sesjonen skal vi få høre fra tre foredragsholdere om hvordan de har fått det til:

  • Tilrettelegge for tverrsektoriell datadeling av samferdselsdata med nasjonale løsninger, skytjenester og KI
  • Eierskapsinformasjon – eiendom og aksjer (Hvem eier hva?)
  • Nasjonale grunndata Hvordan får vi til «kun én gang» på tvers av sektorer og forvaltningsnivå

Foredragsholdere

Pål De Vibe

Entur

Tor Ivar Grina

Skatteetaten

Tor Ivar Grina er Fagdirektør i Skatteetaten.

Joachim Fugleberg

Digdir

Joachim Fugleberg er Seniorrådgiver hos Digdir

Sesjonsansvarlige