NOKIOS 2021
Sesjon 2A

Onsdag 27. oktober
16:30–17:30
Rom: Cosmos 2
Se romplan
Spor:

A

– Menneske og samfunn

Andre sesjoner i samme spor: 1A, 3A, 4A

vis alle sesjoner | vis program onsdag

It-juss for dummies; EU-lovgivning om deling og bruk av data

Tagger: #kommunal #statlig #data #praktisk-case #digitale-økosystem #sikkerhet #personvern

Deltakerne vil få grunnleggende kunnskaper om EU-lovgivningen om deling og bruk av data som er relevant og viktig for å lykkes med utvikling av digitale tjenester. Vi får en oversikt over nytt regelverk, blir kjent med muligheter og utfordringer, samt praktiske eksempler på deling og bruk av data i offentlig sektor.

Foredragsholdere

Dag Wiese Schartum

Dag Wiese Schartum

Universitetet i Oslo

Dag er professor i forvaltningsinformatikk ved Senter for rettsinformatikk (SERI). Han er jurist og har forsket og undervist i problemstillinger knyttet til digitalisering av offentlig forvaltning i mer enn 35 år. Særlig har han vært opptatt av spørsmål om automatisering av rettslige beslutninger, herunder om rettssikkerhet knyttet til transformering av rettskilder, rettslige beslutningsprosesser som del av systemutvikling i offentlig forvaltning, og automatiseringsvennlig lovgivning. Dag er også ekspert på personvernforordningen (GDPR) og betydningen av denne for utvikling av datasystemer. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om disse emnene, og har vært medlem av en rekke lovutvalg.

Astrid Solhaug portrettbilde

Astrid Solhaug

Digdir

Astrid Solhaug er seniorrådgiver i Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data i Digdir. Hun jobber blant annet med digitaliseringsvennlig regelverk og EU-regelverk om deling og bruk av data. Hun har tidligere erfaring fra Justis- og beredskapsdepartementet, Norges delegasjon til EU og EU-kommisjonen. Mastergrad i sosiologi fra universitetet i Oslo og førsteavdeling juss fra universitetet i Bergen.

Birger S. Clementsen

Stavanger kommune

Birger S. Clementsen er i dag Direktør, innovasjon og støttetjenester i Stavanger kommune – og Informasjonssikkerhetsleder for kommunen som helhet. Tjenesteområdet Innovasjons og Støttetjenester inkluderer bl.a. avdelingene IT, Digitalisering, Innovasjon og FoU.
Birger er også utvalgsmedlem i utvalget for «helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon», og som skal levere en NOU på området.
Tidligere arbeidserfaring inkluderer stilling som Rådmann, regionsdirektør i DFØ – samt 20 år i privat næringsliv innen IT / Telekom.
Birger er utdannet innen Informasjonsteknologi og økonomi – ved det som nå er universitet i Stavanger

Portrettbilde Anna Vågsland

Anna Vågsland

KS

Anna jobber i KS (Kommunesektorens organisasjon) med klart språk og digitalt utenforskap. Anna er opptatt av at kommunene og fylkeskommunene skal levere gode og likeverdige tjenester for alle.

Sesjonsansvarlige

Elin E. Sotberg Harder
Trondheim kommune
Hallstein Husand
Datatilsynet
Dag Wiese Schartum
Universitetet i Oslo