NOKIOS 2021
Sesjon 2A

Onsdag 27. oktober
16:30–17:30
Rom: Cosmos 3A
Se romplan
Spor:

A

– Teknologi og metode

Andre sesjoner i samme spor: 1A, 3A, 4A

vis alle sesjoner | vis program onsdag

Hvordan påvirker Schrems II digitaliseringstakten

Schrems II-dommen fra EU-domstolen har store konsekvenser for alle som overfører personopplysninger til land utenfor EØS. EU-domstolen oppstiller en rekke vilkår som må være oppfylt for at slik overføring skal være lov. Særlig krevende har dette blitt i forhold til bruken av de store amerikanske leverandørene som Microsoft, Google, Amazon, Apple m.fl. I denne sesjonen vil du fra Datatilsynet få høre hva som er det siste aktuelle fra arbeidet på europeisk nivå, og hva som er status på arbeidet både i EU og i Norge. Du vil også få høre hvordan konsekvensene fra dommen påvirker norske aktører med ansvar og roller i digitaliseringen, og litt om hvilke grep de har tatt på kort og lang sikt.

Foredragsholdere

Rozemarijn van der Hilst portrettbilde

Rozemarijn van der Hilst

Digitaliseringsdirektoratet

Dr. Rozemarijn van der Hilst-Ytreland Rozemarijn er jurist og interessert i bruk av teknologi i offentlig forvaltning. Hun jobber som juridisk seniorrådgiver i det Nasjonale ressurssenteret for deling av data i Digitaliseringsdirektoratet. Hun har tidligere jobbet i bl.a. Datatilsynet, EOS-utvalgets sekretariat og som forsker ved UiO og Peace Research Institute. Hun er spesialist på personvern og skrev doktorgraden sin om art. 8 EMK og overvåkningsteknologi. I tillegg til sin stilling i Digitaliseringsdirektoratet har Rozemarijn to verv som Chair av den Ethical Advisory Board for Critical Chains (et EU-finansiert forskningsprosjekt om bruk av Blockchain i FinTech) og som medlem av Juristforbundets Tech Forum.

Jens Andresen Osberg portrettbilde

Jens Andresen Osberg

Digitaliseringsdirektoratet

Jens er jurist og teknolog og jobber ved Nasjonalt ressurssenter for deling av data i Digitaliseringsdirektoratet. Han har erfaring som programvareutvikler og har skrevet en publikasjon om innsyn i automatiserte avgjørelser etter personvernforordningen. Jens har særlig kompetanse på områdene der juss møter teknologi, slik som personvern, automatiseringsvennlig regelverk, maskinlæring og skytjenester. Jens har, sammen med Rozemarijn van der Hilst-Ytreland, ledet koordineringsarbeidet for offentlige virksomheter etter Schrems II.

Tobias Judin portrettbilde

Tobias Judin

Datatilsynet

Tobias Judin er seksjonssjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet, hvor han har det daglige fagansvaret for grenseoverskridende saker og overføring av personopplysninger til tredjeland. Videre er han Norges toppnivårepresentant i Det europeiske personvernrådet (EDPB). I tillegg til å være jurist har Tobias en grad i informatikk og en grad i Kina-studier.

Sesjonsansvarlige

Hallstein Husand
Datatilsynet
Heidi Furland
Kartverket