NOKIOS 2023
Sesjon 2B

Onsdag 25. oktober
16:30–17:30
Rom: Cosmos 3C
Se romplan

Spor:

B

– Samarbeid

Andre sesjoner i samme spor: 1B, 3B

vis alle sesjoner | vis program onsdag

Lett å gjøre rett for den som starter og driver bedrift

Mindre virksomheter og enkeltmannsforetak står for en stor andel av verdiskapningen i Norge. Men det er ikke enkelt å starte og drive virksomhet, og mange får problemer som kanskje kunne ha vært unngått.

I denne sesjonen får du siste nytt om arbeidet med Fremtidens innkreving, Rett fra start og Digital selskapsetablering. Disse ulike initiativene har alle som mål å gjøre det enklere å starte og drive virksomhet, redusere rapporteringsbyrden og gi brukeren enklere, sammenhengende tjenester. Slik at flere kanskje klarer seg.

Programmet Fremtidens innkreving består av en rekke delprosjekter som digitaliserer og moderniserer innkrevingsprosesser for å effektivisere innkreving av skatter, avgifter og andre pengekrav gjennom datadeling og integrerte løsninger.

Rett fra start er et delprosjekt i Fremtidens Innkreving og et samarbeid mellom Skatteetaten og Brønnøysundregistrene. Rett fra Start skal  forebygge gjeldsproblem og bidra til at det blir enklere å gjøre rett for den som skal starte og drive virksomhet.

Du får også høre om digital selskapsetablering på 24 timer, og flere andre løsninger for å gjøre det lettere for næringsdrivende å finne, forstå og få til.

Bidragsytere i sesjonen er Brønnøysundregistrene, DNB, Skatteetaten og Sparebank 1.

Foredragsholdere

Bente Leirvik Dahle portrettbilde

Bente Leirvik Dahle

Skatteetaten

Bente Leirvik Dahle er programleder for Fremtidens Innkreving, som er et tverretatlig program for modernisering av offentlig innkreving, ledet av Skatteetaten. Bente har mer enn 25 års fartstid som leder i ulike roller innen forretning, IT og leverandørstyring, og har bred erfaring med store, komplekse prosjekter.

Jan Otto Johansen portrettbilde

Jan Otto Johansen

Brønnøysundregistrene

Jan Otto er utdannet Siviløkonom ved Handelshøjskolen i København og er forretningsutvikler i Brønnøysundregistrene. Jan Otto er engasjert i offentlig privat samarbeidsprosjekter, som digital selskapsetablering og deling av seriøsitetsinformasjon. Jan Otto er opptatt av å gjøre leveranser (prosjekter) små og prioritere dem med utgangspunkt i nytteverdien for brukerne.

Kari Ann Nygård portrettbilde

Kari Ann Nygård

Brønnøysundregistrene

Kari Ann Nygård er seniorrådgiver hos Brønnøysundregistrene hvor hun jobber med å gjøre det lettere å starte og drive bedrift. Med mange års erfaringer som veileder og prosjektleder har hun god innsikt i utfordringene for nye næringsdrivende. Kari Ann har utdanning innen veiledning en master i organisasjon og ledelse fra Handelshøgskolen i Bodø.

Frode Steindal portrettbilde

Frode Steindal

Skatteetaten

Frode Steindal er seniorrådgiver i Skatteetaten og jobber som forretningsarkitekt i programledelsen i Fremtidens innkreving. Han er blant annet ansvarlig for å sikre helhet og sammenheng i forretningsarkitekturen på tvers av programmets prosjekter og steg. Sentralt i dette arbeidet er god håndtering av bruker- og forretningsbehov. Frode er utdannet jurist og har jobbet med innkreving i Skatteetaten i over 20 år.

Camilla Berggren portrettbilde

Camilla Berggren

DNB

Camilla Berggren er produkteier for DNB Bedrift, en app for små og mellomstore bedrifter. Teamet til Camilla fokuserer på å hjelpe bedrifter med en enklere hverdag, bedre oversikt og kontroll slik at de kan drive bedre. Camilla har jobbet i DNB siden 2016 og er utdannet Dataingeniør ved NTNU i Trondheim.

Lars Dahlgren

Sparebank 1

Lars Dahlgren er Produktleder i SpareBank 1 Utvikling og Senior Forretningsutvikler i SpareBank 1 SR-Bank.

Odd Rune Bekkum portrettbilde

Odd Rune Bekkum

DNB

Odd-Rune Bekkum er senior utvikler for DNB Bedrift. Odd-Rune har jobbet i DNB siden 2012 og er utdannet Høgskoleingeniør ved Gjøvik Ingeniørhøgskole.

Sesjonsansvarlige

Marit Torseth
Brønnøysundregistrene
Inger-Mari Ouren
Skatteetaten