NOKIOS 2021
Sesjon 2B

Onsdag 27. oktober
16:30–17:30
Rom: Cosmos 2
Se romplan
Spor:

B

– Organisering, ledelse og kompetanse

Andre sesjoner i samme spor: 1B, 3B, 4B

vis alle sesjoner | vis program onsdag

Digital ledelse – lede personer som jobber på uforutsigbart sted (erfaringer fra Covid19)

Denne sesjonen belyser område digital ledelse med perspektivet å lede folk som jobber på uforutsigbart sted. Vi ønsker gjennom sesjonen å belyse lederskapet «før-under-etter» pandemien for 3 ulike offentlige aktører som var i helt ulike faser av digitaliseringen før pandemien slo inn. Hvordan var det digitale lederskapet og hvordan har det endret seg, og hva tror man kommer ut av lærdommen fra pandemien?
Med digitalt lederskap mener vi lederskap som…

  1. setter teknologi og digitalisering i et strategisk perspektiv
  2. kobler teknologi til forretningsutvikling og verdiskaping
  3. kombinerer digital transformasjon og organisasjonsutvikling
  4. kobler teknologi til mennesker
  5. vektlegger endringskompetanse og digital kompetanse

Digitalt lederskap er nødvendig i den Digitale transformasjonen som absolutt er et lederansvar. Dette er en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester. Ledere må kjenne organisasjonens digitale tilstand og modenhet, ha forståelse og se mulighetene for hva digital transformasjon kan gi av verdi til organisasjonens utvikling, og ikke minst hvordan folkene skal ledes. Dette ble plutselig akutt da pandemien brøt ut i mars 2020.

Foredragsholdere

Hafsa Elkam portrettbilde

Hafsa Elkam

NAV

Hafsa leder produktområde arbeidsgiver i NAV og har bred erfaring og kompetanse på produktutvikling og ledelse av tverrfaglige produktteam. Hun har lang erfaring fra offentlig sektor og har jobbet med organisasjonsutvikling, endringsledelse og kontinuerlig forbedring av tjenestene og smidig utviklingsmetodikk. Gjennom sin rolle som produktområde leder har hun erfart viktigheten av den psykologiske tryggheten i teamene og har tro på at medarbeidere presterer og skaper brukerverdi når de er møtt med tillit og har høy grad av autonomi.

Heidi Brunborg portrettbilde

Heidi Brunborg

Lånekassen

Heidi sitter i dag i Lånekassens toppledergruppe. Der har hun ansvar for IT i en høydigital virksomhet med et stort samfunnsoppdrag. Hun er utdannet sivilingeniør i datateknikk og har bakgrunn fra systemutvikling, og har de senere år ledet teknologene som skal «gjøre utdanning mulig». En ledererfaring som innebærer distribuert ledelse på tvers av geografi også før pandemien slo inn.

Dag Anders Brunstad portrettbilde

Dag Anders Brunstad

UDI

Dag Anders sitter i dag i UDIs toppledergruppe der han er direktør for digitalisering. Han er utdannet Master innen Information Technology Administration and Management, og Computer Science. Gjennom roller i toppledelse i Departementenes Sikkerhets og Serviceorganisasjon og i de senere år UDI, har han erfaring med fjernledelse i kriser og ved uforutsigbare hendelser.

Sesjonsansvarlige

Eva Kjeldal
Computas