NOKIOS 2024
Sesjon 2C

Onsdag 23. oktober
16:30–17:30

Spor:

C

STORMEN – Trusler

Andre sesjoner i samme spor: 1C, 3C

vis alle sesjoner | vis program onsdag

Sikkerhetsaspekter ved digitalisering

1. Sikkerhet i spesialisthelsetjenesten
– Sykehuspartner har ansvaret i Helse Sør-Øst for å sikre at funksjonalitet og informasjon er tilgjengelig ved behov (tilgjengelighet), ikke blir endret enten utilsiktet eller av uvedkommende (integritet), eller at informasjon ikke blir kjent for uvedkommende (konfidensialitet). Dette i en kontekst der tjenestene leveres til 80 000 ansatte og at nærmere 3 millioner innbyggere er avhengig av IKT-tjenestene som Sykehuspartner leverer. Innlegget vil legge vekt på hvordan man arbeider med risikobasert tilnærming til sikkerhet. Et betydelig arbeid er lagt ned rundt IAM (Identity Access Management) og vi får også en presentasjon av dette arbeidet.

2. Generativ AI og sikkerhet – trygg bruk av KI i skolen
– Strategi, implementering og erfaringer med KI i Osloskolen, samt hvordan KI brukes for 17.500 ansatte.

3. Hva skjer med cybersikkerhetsstrategiene som en konsekvens av at AI er like tilgjengelig for ondsinnet bruk som godsinnet
– En provokativ sesjon som utfordrer etablerte tankesett innenfor cybersikkerhet og gir 4 konkrete råd på nye prioriteringer som bør på banen så raskt som mulig.

Foredragsholdere

Thor Milde

CISO Sykehuspartner HF

Trond Ingebretsen

Utdanningsetaten i Oslo kommune

Trond Ingebretsen er Divisjonsdirektør for tjenesteutvikling, digitalisering og analyse i Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Jan Aril Sigvartsen

Orange Business Services

Jan Aril Sigvartsen er Senior Executive Advisor & Evangelist hos Orange Business Services.

Sesjonsansvarlige

Atle Bergfjord
Capgemini
Hild Must Hatlebakk
Orange Business Services
Geir Inge Barsnes
Utdanningsdirektoratet