NOKIOS 2021
Sesjon 2C

Onsdag 27. oktober
16:30–17:30
Rom: Cosmos 3C
Se romplan
Spor:

C

– Mennesket i sentrum

Andre sesjoner i samme spor: 1C, 3C, 4C

vis alle sesjoner | vis program onsdag

Sammenhengende tjenester – vår tids største forvaltningsreform?

I denne sesjonen setter vi søkelyset på hvordan vi skal lykkes med tverretatlig utviklingsarbeid til det beste for brukerne. Hva skjer når brukerne opplever at deres utfordring spenner på tvers av flere etater, og når disse etatene har hver sine avgrensende samfunnsoppdrag, styringslinjer, målsetninger og budsjetter? Samarbeid på tvers øker kompleksiteten i hvordan tjenester utvikles, styres og leveres. Den tradisjonelle siloorganiseringen og styringen holder ikke i «det nye samspillet».

Foredragsholdere

Kristin Karlsrud Haugse  portrettbilde

Kristin Karlsrud Haugse

Digitaliseringsdirektoratet

I Digdir arbeider Kristin med implementering av Regjeringens og KS’ Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor og innsatsområdet sammenhengende tjenester og livshendelser. Gjennom å sette brukeren i sentrum, jobbe innovativt og samarbeide på tvers av sektorer og forvaltningsnivå skal sammenhengende tjenester utvikles og bidra til en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. I 2021 leder Kristin arbeidet med Veiledning for styring og organisering av sammenhengende digitale tjenester, et samarbeidsprosjekt mellom DFØ og Digdir. Kristin har lang og bred erfaring som rådgiver fra selskaper som Rambøll Management Consulting og Accenture før hun begynte å arbeide i Digdir i 2019.

Ine Haustreis portrettbilde

Ine Haustreis

Skatteetaten

Ine Haustreis jobber som prosjektleder i Skatteetaten. Hun har jobbet i etaten med utviklings- og organisasjonsprosjekter siden 2014. Før dette jobbet hun med ledelse, styring og organisasjonsutvikling i kommunal sektor.

Aleksander Millang Haugse  portrettbilde

Aleksander Millang

Digitale Helgeland

Aleksander Millang er utdannet Master fra Handelshøyskolen BI. Han har erfaring som gründer, kommunikasjonssjef i Statens innkrevingssentral og sist fra prosjektet Fremtidens innkreving i Skatteetaten hvor han jobbet med brukerinnsikt og tjenesteutvikling. Nå er han godt plantet i Mo i Rana med kone og to små barn, hvor han driver med podasting, kampsport og friluftsliv.

Daniel Engehagen Haugse  portrettbilde

Lars van Marion

Rambøll Management Consulting

Lars van Marion er leder Rambøll Management Consultings avdeling for digitalisering og forvaltningsutvikling. Tidligere har han hatt ledende roller i Kommunal- og moderniseringsdepartements avdeling for IKT og fornying. Han har lang erfaring med styring og utvikling av offentlig sektor, spesielt i lys av muligheter med digitalisering og nye arbeidsformer. I stor grad arbeider han med utvikling av ulike digitaliseringsstrategier, innovative tjenestekonsepter og analyser av gevinstpotensial ved digitalisering.

Helle Sekkesæter  portrettbilde

Helle Sekkesæter

DFØ

Helle Sekkesæter jobber i DFØ, Divisjon for styring, organisering og ledelse med forvaltningsutvikling. Er opptatt av å bygge kunnskap om hvordan styring, ledelse og organisering kan understøtte samarbeid på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer og privat sektor. Har i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet laget en veiledning for styring og organisering av sammenhengende digitale tjenester. Har lang fartstid i offentlig sektor fra Difi, Riksrevisjonen, KMD og Oslo kommune.

Daniel Engehagen

NAV

Sesjonsansvarlige