NOKIOS 2023
Sesjon 2C

Onsdag 25. oktober
16:30–17:30
Rom: Cosmos 2
Se romplan

Spor:

C

– Miljømessig, sosial og teknisk bærekraft

Andre sesjoner i samme spor: 1C, 3C, 4C

vis alle sesjoner | vis program onsdag

Kunstig intelligens (KI): Muligheter og etiske utfordringer

Spør du ChatGPT om hvilke etiske utfordringer kunstig intelligens bringer med seg får du en lang liste, som dekker alt fra hvordan vi bygger og trener algoritmene til hvordan kunstig intelligens truer arbeidslivet og kan lede til en maktkonsentrasjon av hittil ukjente dimensjoner. Den som eier dataene, eier verden.

I denne sesjonen skal vi se på hvordan det kan være mulig å gripe noen av de mulighetene dette gir, men samtidig gjøre et lite dypdykk i de etiske problemstillingene KI kan skape.

Vi inviterer til en paneldebatt ledet av Datatilsynets Arild Opheim, med Robindra Prabhu, fra NAV, Odin Nøsen fra Randaberg kommune, Kari Laumann fra Datatilsynet og Alex Moltzau fra NORA.ai (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium). Debattleder Arild Opheim og samtlige i panelet jobber med KI til daglig, og skal diskutere konkrete problemstillinger basert på egen hverdag, med vekt på muligheter, men også etikkutfordringene som bruk av KI kan medføre.

Foredragsholdere

Odin Nøsen portrettbilde

Odin Nøsen

Randaberg kommune

Odin Nøsen er til daglig rådgiver for skole hos kommunalsjef for oppvekst i Randaberg kommune. Han har tidligere vært IT-konsulent, lærer og skoleleder, og har bred praktisk erfaring med en rekke ulike IT-løsninger både i klasserommet og på serverrommet. Randaberg kommune har i mange år vært fremoverlent i bruk av teknologi både for elever og lærere, og Odin brenner for at løsninger skal være tilgjengelig for alle og ikke bare ildsjelene. AI har lenge vært et interessefelt og nå har han laget løsningen «AI i Randabergskolen». I denne nettressursen får alle lærere og elever tilgang til en stor språkmodell og opplæring i hvordan de skal bruke den aktivt i skolearbeidet. Odin er også et av medlemmene i Spillpedagogene, en interesseorganisasjon for ansatte i utdanningssektoren som er opptatt av dataspillenes plass i undervisningen, og er medforfatter av boken «Spillpedagogikk». Janteloven har han ikke fått med seg, og han lever etter mottoet «Strong opinions, weakly held». Også er han utdannet sanger.

Alex Moltzau portrettbilde

Alex Moltzau

NORA

Alex Moltzau har ledet det koordinerende arbeidet med politikk og etikk i det største nasjonale forskningssamarbeidet for kunstig intelligens (KI) i Norge de siste årene. I løpet av denne tiden har han sett utviklingen av en generell tilnærming til KI-politikk mot mer spesialiserte rammeverk innenfor ulike områder, spesielt innen helsevesenet. Som en del av sitt arbeid har Alex kartlagt forskningslaboratoriene og prosjektene innen kunstig intelligens på nasjonalt nivå, samtidig som han har gjort det samme for den norske regjeringen med KI, begge på et detaljert prosjektnivå. I fjor ble han med i utvalget under Forsknings- og utdanningsdepartementet som forvaltet den bilaterale avtalen om samarbeid om KI Norge har signert med USAs energidepartement. Alex fullførte nylig to mastergrader. Den første er en MSc i Social Data Science ved Københavns Universitet og den andre er en mastergrad i kunstig intelligens for offentlige tjenester fra fire tekniske europeiske universiteter. Hans første oppgave fokuserte på kartlegging av bærekraftig KI og hans andre oppgave fokuserte på potensiell bruk av KI-modellkort i offentlig sektor. NORA.ai er et offentlig eid forskningskonsortium med 11 universiteter & høyskoler og fem forskningsinstitutter.

Arild Opheim

Datatilsynet

Arild Opheim er senior kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet, med ansvar for sandkassa for ansvarlig kunstig intelligens. Hans jobb er å forenkle og formidle ny og nyttig kunnskap for å hjelpe fram innovasjon av kunstig intelligens med godt personvern.

Fra før har han nær to tiår i ryggen som journalist i NRK, som programleder på radio, reporter og regissør på tv, og utvikler av nye tv-konsepter. Han har jobbet med alt fra lett underholdning til tung vitenskapsformidling, og trives aller best med å forenkle og formidle vanskelige – men viktige – tema.

Kari Laumann

Datatilsynet

Kari Laumann er seksjonsleder for utredning og analyse i Datatilsynet. Kari har mange års erfaring med å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og samfunn med erfaring fra Teknologirådet og Telenor. Hun har vært sentral i etablering og drift av Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens og ledet arbeidet med Datatilsynets rapport om kunstig intelligens og personvern som ble lansert i 2018.

Robindra Prabhu

NAV

Robindra Prabhu er data scientist i NAV IT Utvikling og Data og jobber til daglig i krysningsfeltet mellom teknologi, juss og etikk. Han har bakgrunn fra forskning på CERN og teknologivurdering i Teknologirådet , og er opptatt av at vi finner ansvarlige og etisk bærekraftige måter å ta i bruk kunstig intelligens i forvaltningen. I NAV jobber han bl.a. i et tverrfaglig team som skal bistå med å finne gode løsninger for nettopp dette.

Sesjonsansvarlige

Hallstein Husand
Datatilsynet
Marius Johannessen
Universitetet i Sørøst-Norge
Geir Inge Barsnes
Utdanningsdirektoratet