NOKIOS 2022
Sesjon 2C

Onsdag 26. oktober
16:30–17:30
Rom: Cosmos 3C
Se romplan
Spor:

C

– Teknologi og løsninger

Andre sesjoner i samme spor: 1C, 3C, 4C

vis alle sesjoner | vis program onsdag

5G – so what? Hvordan kan det bidra til effektivitet, løse eldrebølgen og redusere klimaavtrykket?

Tagger: #kommunal #statlig #praktisk-case #teknologi #digitale-økosystem #bærekraft #samarbeid-på-tvers #sky (EDGE) #innovasjon

Delsesjonen vil ha fokus på hvordan den nye teknologien kan hjelpe med sentrale samfunnsutfordringer, vise eksempler på løsninger og drøfte hvordan komme i gang – tenke stort og starte i det små.

Kristina Brend. Forretningsutvikler i Telenor tar oss med på en reise gjennom tre perspektiver som viser hvilke effekter 5G kan ha på samfunnet vårt. Hvordan kan man forske på muligheter med ny teknologi? Hvordan drive innovasjon med leverandører, kunder, partnere og konkurrenter for å sikre at Norges beredskap er best mulig i møte med utfordringene som ligger foran oss?

Innlegg 1:
Hvordan kan 5G bidra til det grønne skiftet?

Per Jonny Nesse. Senior Research Scientist, Telenor Research og Førsteamanuensis, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

Klimautfordringene er enorme, og teknologien blir en viktig faktor for å løse disse utfordringene og dermed også opprettholde det norske velferdssamfunn og økonomisk vekst. Å komme tidlig i gang med pilotering av effektive og klimavennlige løsninger for by og bygd blir viktig, og her vil neste generasjons mobilteknologi 5G bli avgjørende.

Telenor Research er Telenors forskningsarm og deltar blant annet i FoU prosjekter finansiert av EU innen næringsliv og offentlig sektor. I mitt innlegg på NOKIOS konferansen vil jeg blant annet beskrive COMMECT prosjektet som starter opp i disse dager. Her ser vi på digitalisering i skogbruksnæringen og muligheten for å gjennomføre piloter for fjernstyring av skogsmaskiner ved bruk av AR og VR teknologi, i tillegg til bruk av droner for å visualisere skogen for beregning av mengde, kvalitet og pris. Telenor vil her bidra med 5G test infrastruktur for disse pilotene, i tillegg til å måle hvilken effekt løsningene har økonomisk, teknologisk og sosialt.

Innlegg 2:
Konkrete løsninger som illustrerer nytte av den nye 5G teknologien? 

Henning Elvestad

5G åpner for store muligheter for deg og meg, for små og store offentlige virksomheter– og for hele samfunnet vårt. Vi snakker om ultrapålitelige høyhastighetsnett som muliggjør samhandling mellom mennesker og maskiner i sanntid, på en helt annen måte enn i dag. Effektiv og sikker bruk av menneskelige ressurser gir store gevinster for store og små kommuner. Vi går igjennom teknologien og behovet for godt samarbeide i økosystemer for å hente ut nye innovasjoner og effektivisering. Vi adresserer arealdekning, kapasitet og digital kritikalitet, og drøfter aktuelle målbilder på tvers av bosetning, næring og kommunale tjenester. (Tjenester på tvers av ulike næringer, offentlige tjenester, skogbruk, fritid, beredskap, ulykker, AMK, kraft og energi, vann og avløp, fjernstyring)

Innlegg 3:
Kommuner, helsevesenet og totalforsvaret: – Hvordan kan man løse ulike utfordringer med ny teknologi? Hvilken rolle vil 5G, Edge Compute, AI og ML spille i fremtidens krisehåndtering. Vi diskuterer teknologiadapsjon, og hvordan innovasjon gir muligheter.

Ketil Thorvik & Roger Nitter

Vi går gjennom noen eksempler på hvordan ny teknologi og teknologiske verktøy kan bedre kommunikasjon og informasjon i situasjoner der tid og samarbeide er kritisk for å redde liv. Hvordan kan data prosesseres lokalt med kunstig intelligens, og med en hensikt, hvor ultra lav forsinkelse /autonomitet/kvalitet er en nødvendig innsatsfaktor? Hvordan kan deling med offentlig økosystem være avgjørende for å identifisere og løse en krise? Ved å gi raskt, enklere samarbeide på tvers av offentlige sektorer gjennom felles infrastruktur?

Foredragsholdere

Portrettbilde Kristina Brend

Kristina Brend

Telenor

Kristina Brend er lidenskapelig opptatt av teknologi. Som forretningsutvikler i Telenor forsøker hun å få overblikk over bredden i selskapet for å utløse nye synergier. Hun er spesielt stolt over Telenors fire pilarer med forskningsavdeling, innovative kundesamarbeid, teknologiutviklingen og gründerselskapene som har spunnet ut av Telenor.

Kristina er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU. Hun har tidligere jobbet som utvikler og teknologirådgiver i konsulentbransjen.

Portrettbilde Henning Elvestad

Henning Elvestad

Telenor

Henning Elvestad er Technical Sales Advisor hos Telenor.

Han jobber daglig med innovasjon og 5G konsept for industri kunder som skal ut på en digital reise. Prøver å koble kundebehov med Telenor sine tekniske løsninger innen Nettverk, IT-Sikkerhet og SKY integrasjon.

Portrettbilde Per jonny Nesse

Per Jonny Nesse

Telenor / NTNU

Per Jonny Nesse er Førsteamanuensis, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU og Senior Research Scientist, Telenor Research.

Roger Nitter

Telenor

Han har mer enn 20 års erfaring fra arbeid med fra telekom, nettverk og forsvaret. Som nettverksarkitekt er han kundens tekniske rådgiver i deres digitale transformasjonsreiser- innen både private nett (IoT/WIFI/LAN/WAN), mobile nettverk (4G/5G) og Edge computing. Roger arbeider i dag med å utvikle helt nye 5G og Edge Compute use-cases – i samarbeid med kunder hvor vi utforsker funksjonalitet, løsning og helt nye partnerskap og samarbeidsmodeller.

Ketil Thorvik

Helse-Midtnorge IT

Ketil Thorvik er Innovation Lead, Helse-Midtnorge IT.

Sesjonsansvarlige

Leif Wedøe
Telenor