NOKIOS 2022
Sesjon 2C

Onsdag 26. oktober
16:30–17:30
Spor:

C

– Teknologi og løsninger

Andre sesjoner i samme spor: 1C, 3C, 4C

vis alle sesjoner | vis program onsdag

5G – so what? Hvordan kan det bidra effektivitet, løse eldrebølgen og redusere klimaavtrykket?

Tagger: #kommunal #statlig #praktisk-case #teknologi #digitale-økosystem #bærekraft #samarbeid-på-tvers #sky (EDGE) #innovasjon
Delsesjonen vil ha fokus på hvordan den nye teknologien kan hjelpe med sentrale samfunnsutfordringer, vise eksempler på løsninger og drøfte hvordan komme i gang – tenke stort og starte i det små.
Innlegg 1:
Hvordan kan 5G hjelpe med klimaendringene og eldrebølgen? Telenor Research.

Klimautfordringene er enorme og teknologien er en viktig faktor for å løse disse. Vi må lene oss på ny teknologi for å opprettholde velstand og økonomisk vekst. Det å fremskynde pilotering for modning og raskt vekst av effektive, autonome systemer og omfattende bruk av sensorer vil være kjerneområder, og her vil 5G bli helt avgjørende.

Innlegg 2:
Konkrete løsninger som illustrerer nytte av den nye 5G teknologien? 20 min.

5G åpner for store muligheter for deg og meg, for små og store offentlige virksomheter– og for hele samfunnet vårt. Vi snakker om ultrapålitelige høyhastighetsnett, som for eksempel muliggjør samarbeid mellom mennesker og maskiner i sanntid, på en helt annen måte enn i dag.

Effektiv og sikker bruk av menneskelige ressurser gir store gevinster for helsevesenet, for offentlige tjenester og bosettingsmønsteret. Vi går igjennom teknologien, behovet for taktfullt samarbeide i økosystemer som eksempler på dette.

Innlegg 3:
«5G og kortreiste data og effektiv håndtering av ulykker!” Hvordan kan vi løse et konkret case.

Vi går igjennom et helt konkret eksempel på en leteaksjon hvor tid og samarbeide er kritisk for å redde liv.

Vi viser hvordan data prosesseres lokalt med kunstig intelligens, og med en hensikt hvor ultra lav forsinkelse /autonomitet/kvalitet, deling med offentlig økosystem er avgjørende for å identifisere og løse et krise.

Foredragsholdere

Annonseres senere

Sesjonsansvarlige

Leif Wedøe
Telenor