NOKIOS 2021
Sesjon 3A

Torsdag 28. oktober
09:00–10:00
Rom: Cosmos 2
Se romplan
Spor:

A

– Teknologi og metode

Andre sesjoner i samme spor: 1A, 2A, 4A

vis alle sesjoner | vis program torsdag

Datadrevet innovasjon: IoT i offentlig sektor – hva skjer?

Del 1 – IOT ++

Kommunene i Norge har et etterslep på vedlikehold av vann- og avløpsnett på mange hundre milliarder. Samtidig fører klimaendringene til endret nedbørsmønster og økt belastning. I denne sesjonen ser vi på hvordan bruk av sensorer, sanntidsdata og dataanalyse kan brukes for å styre innsatsen og drive proaktivt vedlikehold. Vi ser på praktiske utfordringer med utplassering av utstyr i felt, protokoller og metoder for kommunikasjon og aggregering og plattformer for analyse og beslutningsstøtte.

Del 2 – Gjenbruk og samhandling – Case bærekraft

Jobben med å møte en av samtidens største utfordringer er også en unik mulighet for å kunne demonstrere verdien av datadrevet innovasjon. Strategi og tiltak for økt bærekraft og bedre klima trenger mer data, klarere formidling og bedre beslutningsstøtte.
Fra et innovasjonsperspektiv er det en fordel at dette i stor grad er upløyd mark. Det er færre gamle løsninger som virker som drivanker og begrenser de nye. Et annen innovasjonsfortrinn er at eksisterende data spiller en nøkkelrolle. Norge/verden vil komme langt med å ta i bruk de ressursene vi allerede sitter på. Men, for å få til det kreves tillit og transparens i et økosystem hvor både det offentlige, private og individene samarbeider om lovlig gjenbruk av lovlige data.
Vi ser på konkrete erfaringer fra gjennomførte prosjekter, med både positivt og negativt fortegn, og på hvilke andre kortreiste muligheter som finnes i smart bruk av eksisterende data.

Foredragsholdere

Inga Strümke portrettbilde

Inga Strümke

NTNU/SIMULA

Molly Bazilchuk portrettbilde

Molly Bazilchuk

Ducky

Erlend Berg portrettbilde

Erlend Berg

Lillestrøm kommune

Erlend Berg jobber som virksomhetsarkitekt i Lillestrøm kommune. Han har stort fokus på god informasjonsforvaltning som en viktig forutsetning for å få til digitalisering av norsk offentlig sektor. Herunder sorterer også en mer datadrevet offentlig forvaltning. Han brenner for deling av data og bruk av data på tvers av tjenesteområder for økt innovasjon.

Christos Erich Maier Tziotas portrettbilde

Christos Erich Maier Tziotas

Lillestrøm kommune

Christos er digitaliseringsagent for Miljø og Samfunn i Lillestrøm kommune. Han har en bred og variert bakgrunn innen digitalisering i offentlig og privat sektor med bakgrunn innen ledelse, kunstig intelligens/maskinlæring, miljøteknikk og geodata, m.m. Med sitt engasjement for effektivisering og digitalisering ønsker han å bidra til at Lillestrøm kommune når sine ambisjoner om å levere digitale tjenester som begeistrer. Disse ambisjonene understøtter kommunens arbeid med bærekraftsmålene og ønsker å skape en effektiv og friksjonsfri kommune for ansatte, næringsliv og innbyggere.

Kim Remvik-Larsen portrettbilde

Kim Remvik-Larsen

TietoEVRY

Sesjonsansvarlige

Torbjørn Pedersen
Lillestrøm kommune
Inge Ådland
TietoEvry