NOKIOS 2022
Sesjon 3A

Torsdag 27. oktober
09:00–10:00
Rom: Cosmos 3A
Se romplan

Spor:

A

– Menneske og samfunn

Andre sesjoner i samme spor: 1A, 2A, 4A

vis alle sesjoner | vis program torsdag

Smartby: Datadrevet innsikt for bærekraftige byer

Tagger: #smartby #data #data-governance #kommunal #bærekraft

Byer og tettsteder er viktige for å møte fremtidens utfordringer når det gjelder klima og bærekraft. Folk flest bor i by, og byene står for en stor andel av verdens ressursbruk. Data – på alt fra trafikk til vann og avløp – er sentralt for å jobbe mot en mer bærekraftig fremtid. I denne sesjonen ser vi nærmere på beste praksis for datadrevet innsikt og viktigheten av å måle de riktige tingene på rett måte for å skape gode smarte byer.

Foredragsholdere

Portrettbilde Lasse Berntzen

Lasse Berntzen

Universitetet i Sørøst-Norge

Lasse Berntzen har i flere år forsket på smarte byer og smart energi. Han har deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter og nettverk innenfor disse områdene, og har arbeidet både med teknologi og mer samfunnsmessige problemstillinger.

Anne Romsås

KS

Portrettbilde Merethe WIel

Merete Wiel

Bearingpoint

Merethe Wiel leder BearingPoints arbeid knyttet til bærekraft og grønn transformasjon i Norge. Hun har jobbet med forretnings- og organisasjonsutvikling i offentlig og privat sektor gjennom en årrekke og deler BearingPoints erfaring i arbeid med det grønne skiftet.

BearingPoint bistår offentlige og private virksomheter på deres reise for å nå klimamål. Selskapet har virksomhet globalt og har gjennom mange år utviklet løsninger til beregning av utslipp, analyse og målrettet arbeid for å nå klimamål. I denne sesjonen går vi nærmere inn på hvordan BearingPoint har bistått byer i sitt arbeid og utfordringer knyttet til bruk av data.

Portrettbilde Karine Hagesæther Foss

Karine Hagesæther Foss

Bearingpoint

Karine Hagesæther Foss er sivilingeniør med spesialisering innen anvendt statistikk. I BearingPoint bistår hun virksomheter med å skaffe innsikt gjennom data og analyse. Hun kjenner virksomheters problemstilling rundt analytisk bruk av data og deler BearingPoints erfaring og beste praksis med data governance.

BearingPoint bistår offentlige og private virksomheter på deres reise for å nå klimamål. Selskapet har virksomhet globalt og har gjennom mange år utviklet løsninger til beregning av utslipp, analyse og målrettet arbeid for å nå klimamål. I denne sesjonen går vi nærmere inn på hvordan BearingPoint har bistått byer i sitt arbeid og utfordringer knyttet til bruk av data.

Sesjonsansvarlige

Marius R. Johannessen
Universitetet i Sørøst-Norge