NOKIOS 2021
Sesjon 3B

Torsdag 28. oktober
09:00–10:00
Rom: Cosmos 3A
Se romplan
Spor:

B

– Organisering, ledelse og kompetanse

Andre sesjoner i samme spor: 1B, 2B, 4B

vis alle sesjoner | vis program torsdag

Kompetanse for å forbli relevant i framtidens arbeidsmarked

Som ung tar vi et ansvar for å investere i vår egen utdannelse med tanke på å få en kompetanse som skal sikre oss en jobb. Vi tar opp lån og utsetter inntektsgivende arbeid i flere år for å gjennomføre studiene og bærer stor grad av risiko selv. Tidligere var innsatsen på utdanning som ung tilstrekkelig for å ta deg gjennom et langt arbeidsliv. Endringstakten i samfunnet er stadig økende og nye kompetansebehov oppstår i arbeidslivet hele tiden. Den enkelte må nå fornye kompetansen sin gjennom hele arbeidslivet for å sikre sin egen relevans.  I denne sesjonen vil vi adressere rammebetingelser, virkemidler og insentiver som er forutsetninger for at den enkelte, arbeidslivet og samfunnet har den kompetansen som er nødvendig for å sikre et bærekraftig samfunn.

  • Hvilket ansvar må den enkelte arbeidstaker selv ta for å forbli relevant?
  • Hvordan kan arbeidsgiver skape rom for at det skjer?
  • Hvilke insentiver legger det offentlige til rette for?
  • Hvordan sikrer utdanningsinstitusjonene relevant innhold på et format som treffer behovet for fleksibilitet?

Foredragsholdere

Arne Krokan portrettbilde

Arne Krokan

NTNU

Dr.polit. Arne Krokan er professor i «teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse» ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han underviser kurs i «Teknologiendring og samfunnsutvikling», eGovernment, «Sosiale medier i offentlig sektor» med mer. Hans siste bok er smart læring, som handler om hvordan IKT og sosiale medier endrer læreprosesser. Tidligere har han blant annet skrevet Den digitale økonomien om hvordan tradisjonelle varer og tjenester blir til digitale tjenester og hvilke konsekvenser dette har for utvikling av forretnings- og tjenestemodeller. Han holder også 50-100 foredrag årlig om ulike temaer. På Twitter er han @arnek, på Facebook krokan og om du søker på Linkedin, Pinterest, Diigo eller Delicious finner du han der også.

Anita Fjuk portrettbilde

Annita Fjuk

Digital Norway

Roar Olsen portrettbilde

Roar Olsen

Unit

Øystein Nilsen portrettbilde

Øystein Nilsen

Utdanningsdirektoratet

Øystein Nilsen er avdelingsdirektør i avdeling for digitale tjenester i utdanningsdirektoratet. Har jobbet med digitalisering i skole og utdanning i en årrekke.

Rolf Erik Østerås portrettbilde

Rolf-Erik Østerås

Utdanningsdirektoratet

Rolf-Erik Østerås er seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, avdeling for digitale tjenester. Lang erfaring med tiltak rundt kompetanseutvikling og digitalisering.

Sesjonsansvarlige

Eirik Andreassen
Digital Norway
Ingunn Cowan
Lånekassen