NOKIOS 2023
Sesjon 3B

Torsdag 26. oktober
09:00–10:00
Rom: Cosmos 3C
Se romplan

Spor:

B

– Samarbeid

Andre sesjoner i samme spor: 1B, 2B, 4B

vis alle sesjoner | vis program torsdag

Nytt og nyttig fra kommunesektoren!

Deltakerne vil få nyttig informasjon om nye grep KS tar for økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommune Norge. Hvordan skal det nye selskapet Digitale fellestjenester AS støtte kommunenes digitaliseringsinitiativer? Hva er status for Felles journalløft, Kobo og andre prosjekter KS bidrar inn i?

– Hva er plattform for spillbasert opplæring i DigiRogaland? – Og hva ligger i Teknologiløftet for helse og mestring i Lillestrøm? Målgruppen for denne sesjonen er deltakere fra det offentlige og private som er opptatt av hva som skjer på den digitale samarbeidsfronten i kommunesektoren.

Foredragsholdere

Asbjørn Finstad portrettbilde

Asbjørn Finstad

KS

Asbjørn Finstad er avdelingsdirektør i KS, avdeling FID Strategisk IKT og digitalisering. Han var tidligere avdelingsleder i Tjenestestyring i Sykehuspartner HF, og avdelingsleder i Drammensregionen IKT. Asbjørn er utdannet helseinformatiker.

Sidsel Nordagen portrettbilde

Sidsel Nordhagen

KS Digitale fellestjenester AS

Sidsel er fra 1.10 daglig leder i av det nystartede KS Digitale fellestjenester. Sidsel kommer til stillingen fra Sopra Steria hvor hun var en del av Executive Advisory teamet. Hun har lang erfaring som topp- og mellomleder fra offentlig sektor fra Helsedirektoratet hvor hun var avdelingsdirektør for blant annet IT og helseforvaltningsløsninger, og hun har topplederfaring fra Lørenskog kommune hvor hun var teknologidirektør og direktør for styring og virksomhetsutvikling.

Anne Mette Dørum portrettbilde

Anne Mette Dørum

KS

Anne Mette Dørum har en cand. maggrad i bibliotek-, arkiv og informasjonskunnskap og er forvaltningsinformatiker. Hennes spesialfelt er å se jus, organisasjon, dokumentasjon og teknologi i sammenheng, det være seg i analyse av sammenhengende digitale tjenester, interne prosesser eller enkeltstående IKT-system. Hun har arbeidet i eller med offentlig sektor i hele sitt yrkesaktive liv, og kom til KS som spesialrådgiver for snart 11 år siden fra en stilling som avdelingsdirektør i Arkivverket. Anne Mette ledet arbeidet med Noark 5-standarden, og hun var medlem i arkivlovutvalget. Hun er mye brukt som foredragsholder, både om praksisnære og konkrete tema og mer akademiske problemstillinger.

Silje Sande portrettbilde

Silje Sande

Lillestrøm kommune

Silje Sande er utdannet sivilingeniør i teoretisk fysikk, med en master i økonomi og ledelse. Hun har erfaring fra privat næringsliv som prosjektleder og konsulent innenfor RPA, BI og SAP. De siste årene har hun jobbet i Lillestrøm kommune og vært sentral i å bygge et helhetlig målbilde for fremtidens helsetjenester, der innovasjon, helse og digitalisering i fellesskap danner grunnlaget for programmet Teknologiløftet.

Rune Hauge portrettbilde

Rune Hauge

DigiRogaland

Rune Hauge er direktør og leder av Digi Rogaland nettverket. Han har lang erfaring med digitalisering og forbedringsarbeid i ulike bransjer i privat sektor samt statlige foretak, og har ledet Digi Rogaland nettverket siden 2019.

Kristin Weidemann Wieland

KS

Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

Ann-Helen Moum portrettbilde

Ann-Helen Moum

Kristiansand kommune/KS

Ann-Helen Moum er Digitaliseringssjef i Kristiansand kommune, og medlem av KS Digitaliseringsutvalg.

Hun ble kåret til en av Norges fremste tech-kvinner 2023.

Moum har jobbet hele sin karriere med kompetanse og utvikling, og de siste årene spesielt med temaet digitalisering.

Sesjonsansvarlige

Elin E. Sotberg Harder
Trondheim kommune

Torbjørn Pedersen
Lillestrøm kommune