NOKIOS 2022
Sesjon 3C

Torsdag 27. oktober
09:00–10:00
Rom: Cosmos 3C
Se romplan
Spor:

C

– Teknologi og løsninger

Andre sesjoner i samme spor: 1C, 2C, 4C

Se alle sesjoner | vis program torsdag

Digitale økosystem – knyttet til praktiske løsninger på ulike områder

Hvordan utvikle sammenhengende tjenester på et felles fundament på en sikker måte.

I denne sesjonen får du høre om praktiske eksempler om hvordan utvikle sammenhengende tjenester. Sesjonen bygger videre på arbeid fra Digitaliseringskonferansen dag 2 som omhandler nettopp dette.

Det blir en introduksjon ved Skatteetatens program «Fremtidens innkreving», som orienterer kort om arbeidet deres det siste året.

Deretter kommer presentasjoner om:

KS og Skatteetaten om deres samarbeid rundt inntektsopplysninger.
De nye tjenestene fra Skatteetaten og KS for å gi tilgang til inntektsopplysninger i ulike sammenhenger. Dette er kommunale- og statlige– tjenester som gir verdi for både administrasjon (redusert foreldrebetaling / betaling for institusjon mm) og for innbygger som slipper å sende kopi av selvangivelse mm.

Ukraina-samarbeidet, koordinert av Digdir, på tvers av statlige virksomheter.
Hva er oppnådd og hvilke erfaringer har de fra samarbeidet?

Foredragsholdere

Portrettbilde Kari Nysted

Kari Nysted

Digitaliseringsdirektoratet

Kari brenner for fornyelse gjennom endring for å skape bedre brukerorienterte tjeneste, for bedre samarbeid og flyt av informasjon på tvers av virksomheter. Hun har jobbet med digitalisering av tjenester i 30 år, og siden 2015 i offentlig sektor (kommune og stat). I 2022 var Digdir ved avdeling sammenhengende tjenester initiativtaker til etablering av tverretatlig samarbeid digitalisering Ukraina-situasjonen. Kari var en del av et tverrfaglig team som har etablert og fasilitert dette samarbeidet.

Portrettbilde Hans Nilsson

Hans Nilsson

Digitaliseringsdirektoratet

Hans har en utdannelse innen systemteori/systemanalyse og økonomi. Han har lang erfaring fra offentlig forvaltning, både som konsulent/rådgiver og ansatt. Han bistår virksomheter som jobber for å oppnå ambisjonen sammenhengende tjenester, og særlig innenfor fagområdene organisering, styring og samarbeid på tvers. Hans er del av sekretariatet til Digitaliseringsrådet. Den seneste tiden har han vært med i et tverrfaglig team som har etablert og fasilitert Ukraina Digital-samarbeidet. Hans er en del av framsynsteamet i Digdir.

Ine Charlotte Haustreis

Skatteetaten

Sesjonsansvarlige

Torbjørn Pedersen
Lillestrøm kommune