NOKIOS 2021
Sesjon 3C

Torsdag 28. oktober
09:00–10:00
Rom: Cosmos 3C
Se romplan
Spor:

C

– Mennesket i sentrum

Andre sesjoner i samme spor: 1C, 2C, 4C

Se alle sesjoner | vis program torsdag

Datademokratiet – trusler og muligheter

I denne sesjonen har vi to innlegg som tar for seg ulike sider ved digitalt demokrati. Tor Olav Grøtan fra SINTEF innleder med å fortelle om truslene mot demokratiet, i form av utenlandsk påvirkning, kampanjer i sosiale medier og falske nyheter. Så kommer herrene fra gimening.org og deler sine erfaringer med bruken av teknologi for å fremme debatt og skape dialog mellom innbyggere og politikere.

Foredragsholdere

Tor Olav Grøtan portrettbilde

Tor Olav Grøtan

SINTEF

Trond Henriksen portrettbilde

Trond Henriksen

gimening.org

Trond Henriksen er en av to gründere bak dialogkonseptet Gi mening. Henriksen har jobbet med ulike innovasjons- og bærekraftsprosjekter de siste 10 årene.

Sesjonsansvarlige