NOKIOS 2022
Sesjon 4A

Torsdag 27. oktober
10:30–11:30
Rom: Cosmos 3A
Se romplan
Spor:

A

– Menneske og samfunn

Andre sesjoner i samme spor: 1A, 2A, 3A

Se alle sesjoner | vis program torsdag

En av ti kan ikke bruke offentlige digitale løsninger. Hva gjør det med dem og samfunnet vårt?

Tagger: #innbyggertjeneste #praktisk-case

Ifølge tall fra Kompetanse Norge faller mer enn hver tiende nordmann utenfor i vårt digitale samfunn. Hva er digitalt utenforskap og hvordan håndterer vi det?

Det jobbes mye med digitalisering og modernisering. Utviklingen går i et rivende tempo og har skutt ekstra fart gjennom pandemien. Hva skjer med dem som opplever manglende digital selvtillit? Hvem er de, og hvordan får vi dem med oss?

I denne sesjonen diskuterer vi utfordringen aktører i offentlig sektor står ovenfor for å sikre at alle kan få tilgang til like gode tjenester, med historier og erfaringer fra de berørte.

Innledere/panel

Portrettbilde Lena Carlstrøm

Lena Carlstrøm

Accenture

Lena leder Accentures strategi- og rådgivningsavdeling for Offentlig sektor i Norge og Norden. Hun har mer enn 15 års erfaring fra IT bransjen med særlig fokus på prosjektledelse og produktledelse. Gjennom en rekke prosjekter i offentlig sektor har hun fått god innsikt i gjennomføring av både store og små prosjekter samt tverrfaglig, smidige produktteam. Som sivilingeniør og siviløkonom har Lena bred kompetanse innen både forretning og teknologi, noe som gir henne fordelen av å kunne se helheten i et prosjekt. Lena elsker å lære nye ting og utfordre status quo. Det å få lov å være en del av Nokios programråd er derfor veldig spennende og givende.

Portrettbilde Malin Rygg

Malin Rygg

Digdir

Malin Rygg er direktør for tilsyn for universell utforming av ikt i Digdir – uutilsynet. Ho er jurist med erfaring frå blant anna Konkurransetilsynet og har tidlegare jobba som advokat og dommar. Malin er også leiar for Strategic Advisory Group on Accessibility (SAGA), som er ei strategisk rådgjevingsgruppe som skal arbeide med å inkludere universell utforming i alt relevant standardiseringsarbeid på europeisk nivå.

Portrettbilde Torunn Tømmervold

Torunn Tømmervold

Trondheim kommune

Jobber med digitalt utenforskap, både på operativt og strategisk nivå. I innlegget vil vi ta utgangspunkt i hvordan Trondheim kommune jobber med digital inkludering, både gjennom politisk sak og i biblioteket. Vi vil også vise hverdagshistorier som viser skammen rundt det å ikke være digital kompetent og hvilke konsekvenser det får.

Portrettbilde Liv Edel Berge

Liv-Edel Berge

Trondheim kommune

Liv Edel Berge Jobber som bibliotekar på Trondheim folkebibliotek.
Holder kurs og veiledninger i regi av læringsteamet og jobber også blant annet med internopplæring og kompetanseheving i organisasjonen.

Portrettbilde Andreas Henden

Andreas Henden

Uloba

Jeg har jobbet i Ulobas IT avdeling i 19 år.

Ulike verv:

  • nestleder i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Tønsberg Kommune
  • styremedlem i NFOI
  • styremedlem i Stopp Diskrimineringen
  • medlem i Brukerutvalget på hjelpemiddelområdet hos NAV
  • Tidligere styremedlem av Uloba Independent Living SA

Portrettbilde Eirik Andreassen

Eirik Andreassen

Digital Norway

Eirik Andreassen arbeider i dag i DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS som teknologidirektør med et spesielt ansvar for anvendt Kunstig Intelligens, Cyber Security og 5G. Eirik er også kompetansemegler for bedrifter tilknyttet Oslo Kommune med et spesielt ansvar for å koble bedrifter med forskere innen temaet «digitalisering». Eirik er også leder for Nemonoor, et konsortium av nettverksorganisasjoner, universitet og forskningsinstitutter som hjelper private og offentlige virksomheter med å ta i bruk kunstig intelligens.

Eirik var tidligere toppsjef i Veritas Petroleum Services (Singapore/Rotterdam), et globalt selskap spunnet ut av DNV GL. Totalt har Andreassen over 20 års internasjonal ledererfaring, med alt fra prosjektledelse av byggeprosjekter til digitalisering av virksomheter. Han er utdannet sivilingeniør (Naval Architecture) fra NTNU i Trondheim med en Master of Science fra MIT i Boston.»

Sesjonsansvarlige

Lena Carlstrøm
Accenture
Eirik Andreassen
Digital Norway
Marius R. Johannessen
Universitetet i Sørøst-Norge