NOKIOS 2024
Sesjon 4A

Torsdag 24. oktober
10:30–11:30

Spor:

A

FLÅTEN – Tillit (og samarbeid)

Andre sesjoner i samme spor: 1A, 2A, 3A

Se alle sesjoner | vis program torsdag

Ulike tilnærminger og strategier til å håndtere legacy applikasjoner

Vi moderniserer og digitaliserer offentlig sektor i høyt tempo. Nye applikasjoner tas i bruk løpende, men hva skjer med legacy applikasjonene? Klarer vi å kvitte oss med det gamle, og hvordan får man det best til uten at det tar fokus vekk fra det nye? I denne sesjonen får dere høre tre konkrete tilnærminger på hvordan man har jobbet med å fjerne legacy i Lånekassen, Statens vegvesen og i kommunesektoren. Lær blant annet om praktiske og operative grep som har blitt tatt og hvilke gevinster det har resultert i.

Foredragsholdere

Foredragsholdere annonseres senere.

Sesjonsansvarlige

Tristan Rolstad
KS

Lena Carlström
Accenture
Ingunn Cowan
Lånekassen