NOKIOS 2021
Sesjon 4A

Torsdag 28. oktober
09:00–10:00
Rom: Cosmos 3A
Se romplan
Spor:

A

– Teknologi og metode

Andre sesjoner i samme spor: 1A, 2A, 3A

Se alle sesjoner | vis program torsdag

Vellykkede digitale pandemihistorier

Digitaliseringen har skutt fart i løpet av pandemien og mange har måttet tenke nytt, snu seg raskt og løse oppgaver på nye måter. Vi vil se på eksempler fra noen av de som har jobbet tettest med pandemihåndteringen, og midt oppi en krevende situasjon både nasjonalt og internasjonalt, har bidratt positivt til håndteringen av korona.

Del 1 – MSIS labdatabasen

FHI står bak en digital løsning som har fått avgjørende betydning for Norges kamp mot koronapandemien. Da koronasmitten kom til Norge, etablerte FHI en samhandlingsløsning som kunne motta svar på covid-19-prøver fra alle landets mikrobiologiske laboratorier. Løsningen har blitt raskt videreutviklet og har vært et sentralt verktøy for gjenåpningen av samfunnet vårt. Samarbeid på tvers har gjort det mulig for befolkningen, myndighetene, kommunene og helsetjenesten til enhver tid ha oversikt over covid-19-prøvesvar. Folkehelseinstituttet ble belønnet med Digitaliseringsprisen 2021.

Foredragsholder: Roger Schäffer, IT direktør FHI

Del 2 – DHIS 2, et helseinformasjonssystem som er i bruk over hele verden.

UiO har utviklet et verktøy for innsamling, validering, analyse og presentasjon av helsedata. Siden det er en åpen programvare med fri kode, er det enkelt tilgjengelig også i land som tidligere har hatt svak infrastruktur innen helsesektoren. DHIS2 brukes i 36 land til sporing og overvåkning av Covid-19. I Norge har den vært tatt i bruk for smittesporing av norske kommuner siden april.

Foredragsholder: Anne Asmyr Thorseng, UiO

Foredragsholdere

Roger Schäffer

FHI

IT direktør FHI – Område for helsedata og digitalisering – ledelse og stab. Område forvalter, drifter og utvikler lovpålagte helseregistre, lovpålagte administrative registre (Biobankregisteret, Biologisk forskingsreservasjon) og biobanker. Området har et særskilt ansvar for å oppfylle krav om å digitalisere arbeidsprosesser i instituttet og tjenestene og infrastrukturen som instituttet skal levere.

Faglig bakgrunn: Digitalisering, IT, e-helse, IT-ledelse, IT-styring, IT-utvikling, Porteføljestyring, Programledelse, prosjektledelse

Anne Asmyr Thorseng portrettbilde

Anne Asmyr Thorseng

Universitetet i Oslo

Anne Asmyr Thorseng jobber i Health Information Systems Programme (HISP), et globalt nettverk styrt av Institutt for informatikk ved UiO, som utvikler helsedatasystemer i Det globale sør. HISP-prosjektet er et grasrotprosjekt som startet i 1994 og som har utviklet seg til å bli en global standard for helseinformasjon, i nært samarbeid med WHO og en rekke globale partnere.

Over 40 land bruker nå DHIS2 for å håndtere Covid-19 gjennom sykdomsovervåkning og vaksinasjon. Anne koordinerer mye av implementasjonsarbeidet som gjøres rundt DHIS2 for barnevaksinasjon og Covid-19 og jobber tett med donorer og samarbeidspartnere.

Hun har en PhD i helseinformasjonssystemer (UiO) og tidligere arbeidserfaring fra digitaliseringsprosjekter i norsk offentlig sektor (Altinn og Helsenorge).

Sesjonsansvarlige