NOKIOS 2021
Sesjon 4A

Torsdag 28. oktober
09:00–10:00
Rom: Cosmos 3A
Se romplan
Spor:

A

– Teknologi og metode

Andre sesjoner i samme spor: 1A, 2A, 3A

Se alle sesjoner | vis program torsdag

Vellykkede digitale pandemihistorier

Digitaliseringen har skutt fart i løpet av pandemien og mange har måttet tenke nytt, snu seg raskt og løse oppgaver på nye måter. Vi vil se på eksempler fra noen av de som har jobbet tettest med pandemihåndteringen, og midt oppi en krevende situasjon både nasjonalt og internasjonalt, har bidratt positivt til håndteringen av korona.

Del 1 – MSIS labdatabasen

FHI står bak en digital løsning som har fått avgjørende betydning for Norges kamp mot koronapandemien. Da koronasmitten kom til Norge, etablerte FHI en samhandlingsløsning som kunne motta svar på covid-19-prøver fra alle landets mikrobiologiske laboratorier. Løsningen har blitt raskt videreutviklet og har vært et sentralt verktøy for gjenåpningen av samfunnet vårt. Samarbeid på tvers har gjort det mulig for befolkningen, myndighetene, kommunene og helsetjenesten til enhver tid ha oversikt over covid-19-prøvesvar. Folkehelseinstituttet ble belønnet med Digitaliseringsprisen 2021.

Foredragsholder: Roger Schäffer, IT direktør FHI

Del 2 – DHIS 2, et helseinformasjonssystem som er i bruk over hele verden.

UiO har utviklet et verktøy for innsamling, validering, analyse og presentasjon av helsedata. Siden det er en åpen programvare med fri kode, er det enkelt tilgjengelig også i land som tidligere har hatt svak infrastruktur innen helsesektoren. DHIS2 brukes i 36 land til sporing og overvåkning av Covid-19. I Norge har den vært tatt i bruk for smittesporing av norske kommuner siden april.

Foredragsholder: Kristin Braa, professor UiO

Foredragsholdere

Roger Schäffer

IT direktør, FHI

Kristin Braa

professor, UiO

Sesjonsansvarlige