NOKIOS 2022
Sesjon 4A

Torsdag 27. oktober
09:00–10:00
Spor:

A

– Menneske og samfunn

Andre sesjoner i samme spor: 1A, 2A, 3A

Se alle sesjoner | vis program torsdag

En av ti kan ikke bruke offentlige digitale løsninger. Hva gjør det med dem og samfunnet vårt?

Tagger: #innbyggertjeneste #praktisk-case

Ifølge tall fra Kompetanse Norge faller mer enn hver tiende nordmann utenfor i vårt digitale samfunn. Hva er digitalt utenforskap og hvordan håndterer vi det?

Det jobbes mye med digitalisering og modernisering. Utviklingen går i et rivende tempo og har skutt ekstra fart gjennom pandemien. Hva skjer med dem som opplever manglende digital selvtillit? Hvem er de, og hvordan får vi dem med oss?

I denne sesjonen diskuterer vi utfordringen aktører i offentlig sektor står ovenfor for å sikre at alle kan få tilgang til like gode tjenester, med historier og erfaringer fra de berørte.

Innledere/panel

Ida Sande

DnB

Malin Rygg

Digdir

Heidrun Åm

NTNU

Sesjonsansvarlige

Lena Carlstrøm
Accenture
Eirik Andreassen
Digital Norway
Marius R. Johannessen
Universitetet i Sørøst-Norge