NOKIOS 2022
Sesjon 4B

Torsdag 27. oktober
10:30–11:30
Rom: Cosmos 3C
Se romplan
Spor:

B

– Organisasjon og ledelse

Andre sesjoner i samme spor: 1B, 2B, 3B

vis alle sesjoner | vis program torsdag

Innovative digitale løsninger – teori og eksempler fra offentlig sektor 

Tagger: #statlig #praktisk-case #innovasjon

​Det finnes et utall ulike innovasjonsprosesser og metodikker som er nyttige ved utvikling av digitale offentlige tjenester. Hvordan skal man navigere i dette mulighetsrommet og hvor i all verden skal man egentlig starte?

Når skal du egentlig lage en MVP og er det annerledes enn en POC? Og kan design sprints brukes til alt? Vi vil i sesjonen gi et komprimert oversiktsbilde over noen innovasjonsteknikker og komme med råd om hvilke teknikker som passer best avhengig av hva du ønsker å oppnå.

Deretter vil to offentlige virksomheter fortelle om hvordan de har jobbet og hvilken tilnærming de har brukt.

Foredragsholdere

Ram Yoga

Ram Yoga

Computas

Ram er fagdirektør for forretnings- og tjenestedesign i Computas. Han er en ettertraktet kurs- og foredragsholder som er brennende opptatt av brukeropplevelse og design.

I sin fartstid i Computas har han jobbet med alt fra små oppstartsbedrifter til store selskaper i både privat og offentlig næring. Hans engasjement for fagfeltet gjenspeiles i hans brede erfaring. I over 20 år har han jobbet med design av brukervennlige tjenester, applikasjoner, portaler, webløsninger og apper. Ram har særlig kompetanse på iterativ, brukersentrert design.

Ram har vært kåret til beste foredragsholder på Yggdrasil-konferansen to ganger. Han har også vært en aktiv arrangør av fagtreff, kurs og konferanser i regi av både arbeidsgivere og Dataforeningen. Ram er også en av personene bak Oslo Design Sprint Meetup som arrangerer flere meetups og seminarer.

Portrettbilde Jørund Leknes

Jørund Leknes

Kantega

Jørund Leknes jobber som avdelingsleder i Kantega. I Kantega har han arbeidet både som systemutvikler og leder, særlig med kunder i offentlig sektor.

Jørund satt i det regjeringsoppnevnte Digitutvalget som leverte en offentlig utredning (NOU 2013:2) med anbefalinger til myndighetene om hva som bør gjøres for å sikre mer digital verdiskaping. Utvalget hadde et bredt mandat som blant annet gikk ut på å identifisere utfordringer og hindringer for digital verdiskaping og å gi innspill til politikkutvikling på området.

Jørund var fra 2005 – 2009 politisk rådgiver i Fornyingsdepartementet og arbeidet da særlig med statlig IT-politikk. Han arbeidet da blant annet med utarbeidelsen av St.meld.nr. 17, opprettelsen av DIFI, åpne IT-standarder og arkitekturprinsippene for offentlig sektor.

Sesjonsansvarlige