NOKIOS 2021
Sesjon 4B

Torsdag 28. oktober
10:30–11:30
Rom: Cosmos 2
Se romplan
Spor:

B

– Organisering, ledelse og kompetanse

Andre sesjoner i samme spor: 1B, 2B, 3B

vis alle sesjoner | vis program torsdag

Bærekraftig digitalisering i offentlig sektor

Bærekraftig utvikling krever nye løsninger som bidrar til bedre klima, stabil økonomi og et trygt og rettferdig samfunn. Offentlig sektor er både premissgiver og deltaker i utviklingen. Hypen rundt bærekraft er i ferd med å gå over til konkrete og målrettede utviklingsprosjekter. I denne sesjonen får vi innblikk i hvordan stat og kommune benytter digitale teknologier for å fremme bære kraftig utvikling.

Hvordan beskytte demokratiet?
Kristine Beitland, Microsoft

Teknologi påvirker stadig større deler av våre liv. Aldri har vi sett slik fart som under pandemien med digital transformasjon over noen måneder som vanligvis tar år. Denne teknologi intensiteten gjør oss mer sårbare. Ja, demokratiet står overfor store digitale trusler. Vi ser en økning i antall statlige angrep. Dette er aktualisert i Norge gjennom de to alvorlige angrepene mot Stortinget bare det siste året. Hvorfor opptar dette Big Tech? Hva ser vi av statlige angrep? Hvordan kan teknologi bidra til å beskytte valg og valgprosesser? Vi trenger å tenke nytt rundt bærekraft, samarbeide på andre måter og bruke teknologien for å beskytte oss. Det haster. For fred i det digitale rom er avgjørende for å kunne beskytte norske borgere og våre verdier og interesser i fremtiden.

Slik jobber Brønnøysundregistrene for det grønne skiftet for nordisk næringsliv – Nordic Smart Government
Jan Erik Nerland, BRREG

De små og mellomstore bedriftene (SMB-ene) utgjør grunnfjellet av det nordiske næringslivet. Det er tverrpolitisk enighet om at vi skal gjennom et grønt skifte. Det innebærer både etablering av nye bærekraftige bedrifter, og at eksisterende bedrifter legger om til å drive mer bærekraftig. Å gjøre det enklere å starte og drive en bedrift er en av Brønnøysundregistrenes kjerneoppgaver, og sammen med registeretatene og skatteetatene i alle de nordiske landene jobber vi gjennom Nordic Smart Government for å skape en enklere hverdag for alle de nordiske SMB-ene. Det innebærer også å legge til rette for at bedriftene enkelt skal kunne dokumentere overfor omverden hvor bærekraftige de er. Digitalisering av bedriftenes prosesser og dokumentasjon er nøkkelen for å oppnå dette.

Livet, døden, kjærligheten og bærekraftig digitalisering
Arne Ingebrigtsen, Kristiansund kommune

Kommunen din er sannsynligvis den største arbeidsgiveren og den viktigste samfunnsutvikleren der du bor. Fra helsestasjonen til ditt gravsted er kommunen din med deg. Allikevel er det stor forskjell på å slenge seg på sofaen med Netflix på nettbrettet og i det hele tatt å komme seg på nett i et kommunalt bygg. Kommunene må på hesten for å bygge digitale løsninger som er bærekraftige og står seg over tid. Staten har tømt milliarder inn i sine digitale løsninger, og gapet mellom stat og kommune er blitt enormt, uten at innbyggerne forstår hvorfor. Dette gapet må lukkes og det må gjøres på en bærekraftig måte. Kommunene velger i dag prosjekter basert på ubrukelige gevinstrealiseringsrapporter. Å få digitalisert valget av bærekraftige prosjekter vil gjøre kommunene mer treffsikre når de velger å bruke innbyggernes penger. Med støtte av kunstig intelligens vil komplekse valg bli enklere, resultatene mer forutsigbare og effekten av investeringene høyere.

Foredragsholdere

Kristine Beitland portrettbilde

Kristine Beitland

Corporate Affairs/Microsoft Norge

Kristine Beitland er direktør for Corporate Affairs som samfunns- og myndighetskontakt, og sitter i ledelsen i Microsoft Norge. Teknologien er en av de største drivkreftene i samfunnsutviklingen. Ny teknologi skaper nye muligheter og nye utfordringer. Beitland har et brennende engasjement for skjæringspunktet mellom teknologi og samfunn med erfaring fra privat of offentlig sektor. Hun er tidligere medlem av regjeringens Digital Sårbarhetsutvalg (Lysne I), og styremedlem i Norsk Senter for Informasjonssikring, AmCham Norge, GoForIT, og medlem av advisory board for forskningsprosjektet «Governance of heath Data in Cyberspace”, Juristforbundets Tech Forum og Kirkens Nødhjelps Tech for Peace Initiative. Fra tidligere har Beitland vært direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd, og 16 år i politiet som aktor og leder for Organisert Kriminalitet i Politidirektoratet, avdelingsdirektør i Politiets Utlendingsenhet og påtaleleder ved Oslo politidistrikt.

Arne Ingebrigtsen portrettbilde

Arne Ingebrigtsen

Rådmann Kristiansund

Arne Ingebrigtsen er utdannet ved høgskolen i Sør-Trøndelag. Han er seriegründer innen teknologiselskaper som QuestBack, ClickBase, Vendetta, samt meglerselskapet Notar. Før han fylte 30 hadde han kontorer i 32 land. Etter et lengre opphold i USA, flyttet han hjem til Kristiansund med familien og tiltrådte som rådmann i april samme år.

Jan Erik Nerdal portrettbilde

Jan Erik Nerdal

Brønnøysundregistrene

Jan Erik Nerdal er seksjonsleder for datadrevet utvikling som er en del av avdeling forretningsutvikling ved Brønnøysundregistrene. Er spesielt opptatt av hvordan skape gode løsninger og tjenester på tvers av offentlig og privat sektor, og hvordan bærekraft spiller en sentral rolle her.

Sesjonsansvarlige

Marit Holm Torseth
Brønnøysundregistrene
Ingunn Cowan
Lånekassen