NOKIOS 2022
Sesjon 4C

Torsdag 27. oktober
10:30–11:30
Rom: Cosmos 2
Se romplan
Spor:

Åpent

Andre sesjoner i samme spor: 1C, 2C, 3C

vis alle sesjoner | vis program torsdag

Et felles kompetanseløft for digital transformasjon i offentlig sektor

Digital transformasjon treffer alle i virksomhetene og alle sektorer, og det er behov å øke kompetansen i hele offentlig sektor. Digdir har utviklet en kompetansemodell for digital transformasjon som skal tydeliggjøre hva som kreves av ledere og gi oversikt over hvilke kompetanser offentlige virksomheter samlet bør ha for å lykkes med digital transformasjon.

Digdir opplever stort behov og etterspørsel etter kompetansetiltak knyttet til disse temaene i hele offentlig sektor. Gitt behovets omfang og våre begrensede ressurser på området, ønsker vi å sondere mulighetene for eventuelt å innlede et samarbeid/partnerskap med akademia og privat sektor. Vi inviterte derfor til et åpent dialogmøte 17.juni der kompetansemodellen ble presentert og diskutert. Digdir har også invitert til «én til én møter» blant annet med leverandører og akademia for å få råd og innspill. Frist for å gi skriftlige innspill ble satt til 1. oktober.

På NOKIOS ønsker vi å fortelle om prosessen og diskutere veien videre med noen utvalgte aktører.

Foredragsholdere

Annonseres senere

Sesjonsansvarlige