NOKIOS 2021
Sesjon 4C

Torsdag 28. oktober
10:30–11:30
Rom: Cosmos 3C
Se romplan
Spor:

C

– Mennesket i sentrum

Andre sesjoner i samme spor: 1C, 2C, 3C

vis alle sesjoner | vis program torsdag

Hvem har ansvar for digitalt utenforskap?

Kløften digitaliseringsbølgen har skapt mellom folk med og uten grunnleggende it-ferdigheter, er blitt dypere under koronakrisen. Men hvem har egentlig ansvar for digitalt utenforskap?

Når tjenester utvikles, står gevinstrealisering ofte høyt på agendaen. Løsningene dekker de store massene, men hva med de aller mest sårbare?
Møt Loveleen Brenna som har jobbet med digitalt utenforskap i en årrekke. Hun tar for seg temaer som hvorfor ikke fokusere på de 20% svakeste når det både bestilles og designes løsninger?

Bettina Lindgren er leder for Løvemammaene og er digitalt moden, men hun opplever hvordan utfordringene står i kø når de digitale løsningene ikke snakker sammen.

Sesjonen tar for seg historier og eksempler fra sluttbrukere og vi gir deg en pekepinn på hvor skoen trykker mest, hvordan du kan videreutvikle din bestillerkompetanse og ikke minst et innblikk i hva mangfoldet av digitalt utenforskap består av.

Foredragsholdere

Loveleen Rihel Brenna portrettbilde

Loveleen Rihel Brenna

Loveleen Rihel Brenna har siden 1995 jobbet med tema som likestilling og mangfold. Siden 2012 har hun hatt fokus på hvordan organisasjoner gjennom god mangfoldsledelse øke engasjement, trygghet, inkludering og verdiskaping. Brenna har ledet flere offentlige utvalg og hatt flere styreverv i alt fra frivillige til statlige organisasjoner.

Bettina Lindgren portrettbilde

Bettina Lindgren

Løvemammaene

Bettina Lindgren er styreleder i Løvemammaene, en organisasjon som jobber for å opplyse om og forbedre barn og unges rettigheter i Norge. Er selv løvemamma til tre kronisk syke barn. Har gjennom 10 år opplevd digitalisering og samhandling i det offentlige hjelpeapparatet på godt og vondt.

Sesjonsansvarlige

Hallstein Husand
Datatilsynet