Kvinne i webmøte

NOKIOS Teknologiradar 2020
Stort uutnyttet potensiale i digitale samhandlingsverktøy

Bred aksept, men størst bruk av nettmøter

Nokios Teknologiradar 2020 viser at bruken av nettmøter (med og uten video) har eksplodert i norsk arbeidsliv. Samtidig ser vi at mye funksjonalitet står ubrukt, eksempelvis henger de fleste etter i å utnytte digitale verktøyenes potensial for mer effektivt dokumentsamarbeid og prosjektflyt. 

Respondentene i undersøkelsen er storbrukere av nettmøter og videokonferanse. Dette støttes av bruk av diskusjonsfora og meldingssystemer, der bruken stort sett speiler nettmøteandelen.

Diagram: Anser digital samhandling som viktigste teknologi. Privat sektor 80%, Statlig sektor 69%, Kommunal sektor 61%, alle respondenter 65,5%.

Store muligheter for å bruke flere digitale samhandlingsverktøy

Når det kommer til felles digitale arbeidsrom og dokumentrom, faller imidlertid bruken noe.

Diagram: Hvordan brukes digital samhandling i de ulike sektorene

Når respondentene spørres om de bruker dokumentdelings-funksjoner med felles redigering og versjonskontroll, så faller andelen til en tredjedel, og det er bare en av seks respondenter som svarer.

Tallet for arbeidsflytstøtte er enda lavere, men andelen som aktivt svarer at de aldri bruker disse verktøyene stiger til halvparten eller mer for disse samhandlingsalternativene. Bruksandelen fortsetter ned for beslutningsstøtteverktøy og oppgavefordeling.

Etterspør kompetanse

Undersøkelsen har ikke spurt spesifikt om hvorfor bruken er lav for enkeltverktøy. Men når respondentene svarer på hvorfor samhandlingsverktøy ikke er implementert, svarer 44,4 prosent at de mangler kompetanse. Planer om senere implementering og tvil om verdiøkning oppgis for 22,2 prosent hver seg.

De som har tatt samhandling i bruk er svært fornøyde. Hele 57,5 prosent ser verdien av å implementere samhandlingsverktøy.

Digital samhandling er et integrert sett av verktøy for å støtte samhandling, prosjektarbeid og kommunikasjon på tvers av organisatoriske grenser over tid. Inneholder funksjonalitet for å dekke digitale møter, diskusjoner, chat, felles arbeidsrom, to-do-lister, og arbeidsprosesser.

«44,4 prosent svarer at de mangler kompetanse til bred implementering»