NOKIOS 2022
Workshop 1

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00
Oppmøtested: info kommer
Se romplan

NTNU Tour

Kunnskap gir mennesker muligheter og innflytelse, og er et fundament for å ta gode valg. Kunnskap inspirerer og utfordrer, endrer holdninger, tenkemåter og hvordan vi ser verden. Store teknologiske endringer gir utfordringer, men kan også gi nye muligheter og styrket konkurransekraft. Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Og NTNU skal være en samarbeidspartner og bidragsyter i å finne morgendagens løsninger. For å gi et innblikk i utdanning, forskning og nyskapningsaktivitet ønsker NTNU å invitere årets NOKIOS-deltakere til en guidet tur på Campus, hvor vi besøker noen av NTNUs fremtredende teknologiske miljøer, før studentene avslutningsvis tar imot oss på en omvisning ved Studentersamfundet.

Rundturen byr på følgende stopp:

Datamuseet i Realfagbygget
NTNU har kanskje Norges mest verdifulle samling av fortsatt fungerende pensjonerte datamaskiner. Her får dere servert IT-historie og gamle datamaskiner!

Gruva – Studentinnovasjon
Gruva er en del av Oppredningen, som er et helt bygg tilegnet universitetets innovasjonsmiljø. Som Norges største areal for studentinnovasjon, er Gruva en møteplass for både studenter og ansatte på tvers av fag, emner og fakultet på NTNU, offentlige aktører og industripartnere.

Hovebygget Gløshaugen – rundtur og historien til hovedbygget og NTNU.
Hovedbygningen på Campus NTNU Gløshaugen i Trondheim er en av de fire første bygningene som ble oppført for Norges tekniske høgskole (NTH), alle tegnet av arkitekt Bredo Greve. Bygningen ble innviet da NTH åpnet i 1910, selv om bare den ca 105 meter lange hovedfløyen mot nord var ferdigstilt. Den siste av Greves tre planlagte fløyer mot sør sto ferdig i 1915. Hovedbygningen er resultat av en arkitektkonkurranse. Greves motto for konkurranseprosjektet, «Vis à vis Domkirken», og hans utforming av hovedfasaden, viser at han var inspirert av middelalderarkitektur generelt og Nidarosdomen spesielt. Dette kommer også til syne i interiøret. Det er kommet til mer enn 30 bygninger på Campus NTNU Gløshaugen etter at Hovedbygningen ble reist, men fortsatt er den i bruk og er et «signalbygg»[2] både for NTNU og Trondheim, der den ligger godt synlig lengst mot nord på Gløshaugen-platået, ut mot byen. Den er et av de nasjonale symbolbyggene som ble bygget for mer enn 100 år siden «for å grunnfeste så vel kulturell selvstendighet og stolthet som internasjonal tilknytning».[3] Hovedbygningen ble fredet i 1994.

VR-lab på Øya
VR-laben er åpen 24/7 brukes aktivt til forskning og utvikling og er svært gunstig til samarbeid med næringslivet og Europeisk forksningsamarbeid.

Studentersamfundet
rundtur og historien til Samfundet, avsluttes med en øl.

Praktisk:

Det settes opp buss fra konferansehotellet på Brattøra, varighet 4 timer, begrenset antall plasser.

Velkommen!

Fasilitatorer/foredragsholdere

Nina Tanche-Nilssen

NTNU

Miriam Urke Nesbø

NTNU

Anders Christensen

NTNU

Aksel Stensbakk

NTNU

Roger Sørheim

NTNU

Workshop-ansvarlige