NOKIOS 2023
Workshop 1

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00
Rom: Callisto (2. etg.)
Se romplan

Nye digitale tjenester med ID-lommebøker

I likhet med GDPR er eIDAS 2.0 en EU-forordning som kan få stor betydning for hvordan vi utvikler digitale tjenester i offentlig sektor. Sentralt i forordningen er at alle innbyggere skal tilbys en ID-lommebok.

Et viktig skille mellom dagens elektroniske ID-er som MinID, BankID og Vipps ID og en ID-lommebok er at med en ID-lommebok så kan du lagre bevis og attester i lommeboka. På samme måte som du har førerkortet ditt i den fysiske lommeboka så kan du ha ditt digitale førerkort i ID-lommeboka. ID-lommeboka gir deg som innbygger økt kontroll over hvem du deler data med.

Denne datadelingsmekanismen muliggjør nye tjenester. Det jobbes nå med utvikling av noen sentrale grensekryssende tjenester, blant annet:

  • digitale vitnemål og diplomer på tvers av landegrenser i Europa
  • digitale helsetrygdekort
  • tjenester for å starte virksomhet
  • eResept på tvers av landegrenser

Workshoppen vil gi en status på arbeidet med ID-lommebøker. Vi vil videre jobbe med ideer til hvordan vi kan bruke ID-lommebøkene til å bygge nye tjenester i offentlig sektor.

Fasilitatorer/foredragsholdere

ERling Skard portrettbilde

Erling Skard

Kantega

Erling Skard er sjefskonsulent og medeier i Kantega. Han er en erfaren utvikler og arkitekt og en ekspert på elektronisk identitet. Erling er ansvarlig for Kantegas strategi for digitale lommebøker.

Ismail Yasir Özkan portrettbilde

Ismail Yasir Özkan

Digdir

Ismail jobber med internasjonalt samarbeid innenfor elektronisk identitet i Digitaliseringsdirektoratet. Han er prosjektleder for det nordisk-baltiske samarbeidsprosjektet om eID (NOBID), som blant annet har initiert en av fire konsortier som har fått midler fra EU til å pilotere den kommende europeiske digitale lommeboken. Ismail er utdannet siviløkonom og teknolog, og jobbet tidligere i utenrikstjenesten.

Edvin Tengs Leirvåg portrettbilde

Edvin Tengs Leirvåg

Digdir

Edvin er utdannet jurist og har interesse for teknologi. Ansatt i Digdir siden sommeren 2023 og jobber med informasjonssikkerhet og eID. Tidligere har han jobbet som personvernombud, anskaffer og rådgiver.

Workshop-ansvarlige

Geir Arne Olsen
Netcompany