NOKIOS 2021
Workshop 1

Tirsdag 26. oktober
13:00–17:00
(pause 15:00 – 15:30)

En datadrevet offentlig sektor

Mer datadrevne virksomheter kan lettere automatisere oppgaver, ta bedre beslutninger, forenkle arbeidet med kontinuerlig forbedring og øke brukskvaliteten på tjenester som tilbys.

Hva vil det si å være datadrevet? Hvilke spesielle hindringer har vi for å bli mer datadrevet i offentlig sektor? Vil en mer datadrevet offentlig sektor kreve endringer innen kultur og organisering ?

Workshopen vil bestå av en kombinasjon av foredrag og gruppearbeid.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Per Axel Aamodt

Kantega

Workshop-ansvarlige