NOKIOS 2023
Workshop 1

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00

Nye digitale tjenester med ID-lommebøker

I likhet med GDPR er eIDAS 2.0 en EU-forordning som kan få stor betydning for hvordan vi utvikler digitale tjenester i offentlig sektor. Sentralt i forordningen er at alle innbyggere skal tilbys en ID-lommebok.

Et viktig skille mellom dagens elektroniske ID-er som MinID, BankID og Vipps ID og en ID-lommebok er at med en ID-lommebok så kan du lagre bevis og attester i lommeboka. På samme måte som du har førerkortet ditt i den fysiske lommeboka så kan du ha ditt digitale førerkort i ID-lommeboka. ID-lommeboka gir deg som innbygger økt kontroll over hvem du deler data med.

Denne datadelingsmekanismen muliggjør nye tjenester. Det jobbes nå med utvikling av noen sentrale grensekryssende tjenester, blant annet:

  • digitale vitnemål og diplomer på tvers av landegrenser i Europa
  • digitale helsetrygdekort
  • tjenester for å starte virksomhet
  • eResept på tvers av landegrenser

Workshoppen vil gi en status på arbeidet med ID-lommebøker. Vi vil videre jobbe med ideer til hvordan vi kan bruke ID-lommebøkene til å bygge nye tjenester i offentlig sektor.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Workshop-ansvarlige

Olav Skarsbø
Digdir
Geir Arne Olsen