NOKIOS 2023
Workshop 10

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00
Møtested: Ved hotellresepsjonen
Se romplan

NTNU Tour

Kunnskap gir mennesker muligheter og innflytelse, og er et fundament for å ta gode valg. Kunnskap inspirerer og utfordrer, endrer holdninger, tenkemåter og hvordan vi ser verden. Store teknologiske endringer gir utfordringer, men også gi nye muligheter og styrket konkurransekraft.

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Og NTNU skal være en samarbeidspartner og bidragsyter i å finne morgendagens løsninger.

For å gi et innblikk i utdanning, forskning og nyskapningsaktivitet ønsker NTNU å invitere årets NOKIOS-deltakere til en guidet tur på Campus, hvor vi besøker noen av NTNUs fremtredende teknologiske miljøer.

I år besøker vi:

Norwegian Open AI Lab og Norwegian Research Center for AI Innovation (NorwAI)
Norwegian Open Artificial Intelligence Lab (NAIL) er et knutepunkt for forskning, utdanning og innovasjon innen AI.

Senteret drives av Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU i Trondheim. NAIL engasjerer seg i en rekke forsknings- og innovasjonsaktiviteter, med flere pågående prosjekter og et sterkt team av AI-forskere.

Hva er kunstig intelligens?: https://youtu.be/saGhjNlzBg0

Vi får presentasjon av Prof. Gunnar Tufte om AI Lab og eksempler på avanserte AI prosjekter og av postdoktorene Lemei Zhang og postdoktor Peng Lui om arbeidet med NORGPT

Motion Capture and Visualization Laboratory:
Bevegelsesfangstsystemer brukes til å registrere industrielle, menneskers eller dyrs bevegelser. Flere teknologier kan oppnå dette. Vårt egenutviklede system er optisk basert og bruker kameraer til å beregne 3D-posisjonen til et sett med markører.

Avanserte kalibrerings- og sporingsalgoritmer sikrer 3D-målinger med høy presisjon som gjør det mulig å analysere fine detaljer i menneskelig motorkontroll eller biomasseestimering av fisk med høy nøyaktighet.

Alle bevegelser visualiseres i sanntid. 3D-posisjonene kan brukes i ulike typer systemer (fysioterapeuter, sport, spillindustri, overvåking, simulatorer++).

NTNU Datamuseum:
Fagmiljøet har gjort en del for å ta vare på historien. For 60 år siden var datamaskinen en regnemaskin. I dag er IKT samfunnskritisk infrastruktur, en teknologi som alle bruker, både bevisst og ubevisst. Vi må ofte forholde oss til den, men dessverre ofte uten å forstå den. I starten hadde man en stor maskin på deling mellom alle ansatte og studenter, mens i dag har de aller fleste studenter minst to private maskiner, f.eks. en bærbar PC og en smart mobiltelefon. Programvare, lagringsmedium, metodikk og dokumentasjon har forandret seg voldsomt gjennom disse årene, og endringstakten bare øker. Få teknologi-områder har hatt en slik rivende utvikling.

Hovedbygningen
Hovedbygningen er en av de fire første bygningene som ble oppført for Norges tekniske høgskole (NTH), alle tegnet av arkitekt Bredo Greve. Bygningen ble innviet da NTH åpnet i 1910, selv om bare den ca 105 meter lange hovedfløyen mot nord var ferdigstilt. Den siste av Greves tre planlagte fløyer mot sør sto ferdig i 1915.

Hovedbygningen er resultat av en arkitektkonkurranse. Greves motto for konkurranseprosjektet, «Vis à vis Domkirken», og hans utforming av hovedfasaden, viser at han var inspirert av middelalderarkitektur generelt og Nidarosdomen spesielt. Dette kommer også til syne i interiøret.

Vi får en omvisning av Hovedbygningen og dens historie!

Praktisk:
Det settes opp buss fra konferansehotellet på Brattøra.
Møteplass: Ved hotellresepsjonen, Clarion Hotel Trondheim kl. 13.00
Varighet 3 timer – NB! Denne workshop’en slutter 16:00 (en time før øvrige workshops i samme parallell)
Begrenset antall plasser

Velkommen!

Guider/fasilitatorer

Freddy Barstad portrettbilde

Freddy Barstad

NTNU

Freddy Barstad er en erfaren strateg, rådgiver og leder med hovedvekt innenfor informasjonsteknologi og organisasjonsutvikling, innen fagfelt som Organisasjon og ledelse, Innovasjon og nyskapning, IKT-styring, IKT-anskaffelser, Strategisk rådgivning, Kundeansvar, Virksomhetsarkitektur, Informasjonssikkerhet, Prosjektledelse, Prosjekt – og porteføljestyring. Å bidra til å etablerer gode relasjoner og sørge for samarbeid om problemstillinger på et organisatorisk nivå, sektor- og/eller et nasjonalt nivå er noe han har hatt gleden av og trives meget godt å jobbe med.

Anders Christensen portrettbilde

Anders Christensen

NTNU

Anders er utdannet ved IDI og har jobbet ved Sintef Runit og som leder for teknisk gruppe ved IDI, samt i gruppe for IT Forskningsstøtte ved NTNU IT. I tillegg begynte han å samle gammelt datautstyr allerede som student og medlem i studentforeningen Programvareverkstedet, en samling som etter hvert har vokst til å bli basis for den historiske samlingen av datautstyr.

Irene Andersen portrettbilde

Irene Thangstad Andersen

NTNU

Irene er rådgiver ved Seksjon for læringsstøtte og digitale tjenester på NTNU. Hun er prosjektleder for NKUL – Nasjonal konferanse om IKT i utdanning og læring og Skolen i digital utvikling.

Workshop-ansvarlige

Irene Thangstad Andersen
NTNU Konferanser