NOKIOS 2023
Workshop 10

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00

NTNU Tour

Kunnskap gir mennesker muligheter og innflytelse, og er et fundament for å ta gode valg. Kunnskap inspirerer og utfordrer, endrer holdninger, tenkemåter og hvordan vi ser verden. Store teknologiske endringer gir utfordringer, men også gi nye muligheter og styrket konkurransekraft.

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Og NTNU skal være en samarbeidspartner og bidragsyter i å finne morgendagens løsninger.

For å gi et innblikk i utdanning, forskning og nyskapningsaktivitet ønsker NTNU å invitere årets NOKIOS-deltakere til en guidet tur på Campus, hvor vi besøker noen av NTNUs fremtredende teknologiske miljøer.

Vi besøker Norwegian Open AI Lab, Motion Capture and Visualization Laboratory, NTNU Datamuseum med mer.

Praktisk:
Det settes opp buss fra konferansehotellet på Brattøra.
Møteplass: Ved hotellresepsjonen, Clarion Hotel Trondheim
Varighet 3 timer – NB! Denne workshop’en slutter 16:00 (en time før øvrige workshops i samme parallell)
Begrenset antall plasser

Velkommen!

Guider

Freddy Barstad portrettbilde

Freddy Barstad

NTNU

Freddy Barstad er en erfaren strateg, rådgiver og leder med hovedvekt innenfor informasjonsteknologi og organisasjonsutvikling, innen fagfelt som Organisasjon og ledelse, Innovasjon og nyskapning, IKT-styring, IKT-anskaffelser, Strategisk rådgivning, Kundeansvar, Virksomhetsarkitektur, Informasjonssikkerhet, Prosjektledelse, Prosjekt – og porteføljestyring. Å bidra til å etablerer gode relasjoner og sørge for samarbeid om problemstillinger på et organisatorisk nivå, sektor- og/eller et nasjonalt nivå er noe han har hatt gleden av og trives meget godt å jobbe med.

Anders Christensen portrettbilde

Anders Christensen

NTNU

Anders er utdannet ved IDI og har jobbet ved Sintef Runit og som leder for teknisk gruppe ved IDI, samt i gruppe for IT Forskningsstøtte ved NTNU IT. I tillegg begynte han å samle gammelt datautstyr allerede som student og medlem i studentforeningen Programvareverkstedet, en samling som etter hvert har vokst til å bli basis for den historiske samlingen av datautstyr.

Workshop-ansvarlige