NOKIOS 2024
Workshop 10

Tirsdag 22. oktober
13:00–17:00

NTNU Tour

Kunnskap gir mennesker muligheter og innflytelse, og er et fundament for å ta gode valg. Kunnskap inspirerer og utfordrer, endrer holdninger, tenkemåter og hvordan vi ser verden. Store teknologiske endringer gir utfordringer, men også gi nye muligheter og styrket konkurransekraft.

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Og NTNU skal være en samarbeidspartner og bidragsyter i å finne morgendagens løsninger.

For å gi et innblikk i utdanning, forskning og nyskapningsaktivitet ønsker NTNU å invitere årets NOKIOS-deltakere til en guidet tur på Campus, hvor vi besøker noen av NTNUs fremtredende teknologiske miljøer.

NB: Denne workshopen vil ha begrenset antall plasser og bindende forhåndspåmelding. Mer informasjon om dette annonseres senere.

Guider/fasilitatorer

Guider annonseres senere

Workshop-ansvarlige