NOKIOS 2023
Workshop 11

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00
Rom: Cosmos 3D
Se romplan

Vil du påvirke arbeidet med ny nasjonal digitaliseringsstrategi?

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) inviterer til workshop om ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Resultatene fra workshopen vil bli gitt som innspill til den nye digitaliseringsstrategien. Ved å delta kan du få direkte innflytelse på dette arbeidet.

Arbeidet med en ny, helhetlig digitaliseringsstrategi er i gang! Strategien skal stake ut kursen for videre digitalisering av offentlig sektor, legge bedre til rette for digitalisering i næringslivet og bidra til å løse viktige samfunnsspørsmål. Som en del av dette arbeidet vil vi bl.a. se på hvordan vi skal regulere, utvikle og bruke kunstig intelligens i Norge.

Dagens digitaliseringsstrategi er laget for offentlig sektor. Den nye strategien er også ment å favne digitalisering i næringslivet. Gjennom strategiarbeidet skal vi se på utfordringer og muligheter og skal peke fremover. Etter planen skal strategien legges frem innen sommeren 2024.

På denne workshopen ønsker vi innspill på bl.a. følgende:

  • Hvilke utfordringer må strategien adressere?
  • Hvilke konkrete tiltak og reguleringer er nødvendige fra myndighetens side?
  • Hva er de store utviklingstrekk/drivkrefter og utfordringer sett fra deres ståsted?
  • Hvilke spesielle utfordringer har/ser dere?
  • Hva kan dere bidra med i arbeidet med strategien?

Vi legger opp til en interaktiv workshop med gruppearbeid og diskusjon. Fasilitatorer er fra prosjektgruppen for ny nasjonal digitaliseringsstrategi.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Line Richardsen

KDD

Helge Bang

Digdir

Timothy Szlachetko

KDD

Hallvard Hoen

KS

Workshop-ansvarlige

Line Richardsen
KDD
Helge Bang
Digdir
Timothy Szlachetko
KDD