NOKIOS 2024
Workshop 11

Tirsdag 22. oktober
13:00–17:00

Produktorganisering i offentlig sektor

Hvordan klarer vi å ta ut potensialet som ligger i kontinuerlig utvikling og produktorientering? I denne workshoppen tar vi opp problemstillinger som vi mener er gjengs utfordringer uavhengig av virksomhetens størrelse, men varierende for hvor langt vi har kommet på reisa.

Produktorientering er ikke et mål, men et virkemiddel for å levere på samfunnsoppdraget. Bli med oss for å utforske disse temaene for å utruste din organisasjon for fremtiden!

Fasilitatorer/foredragsholdere

Stine Bakke Haugseth

Mattilsynet

Stine Bakke Haugseth er utviklingsdirektør i Mattilsynet.

Øyvind Barkald Aas

Mattilsynet

Øyvind Barkald Aas er seniorrådgiver produktutvikling i Mattilsynet.

Christina Croles

Sikt

Christina Croles er seksjonsleder produktutvikling hos Sikt.

Helga Meisfjord

Sikt

Helga Meisfjord er leder for HR og organisasjonsutvikling hos Sikt.

Hafsa Elkam

Politiet

Jarle Ø. Strømmen

Skatteetaten

Workshop-ansvarlige

Inger-Mari Ouren
Skatteetaten
Lena Carlstrøm
Accenture