NOKIOS 2023
Workshop 3

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00

Bygg digitale tjenester i nye Altinn 3

Med nye Altinn 3 kommer Altinn Studio, et verktøy for tjenesteutvikling som gjør det enklere og raskere å skape brukervennlige og gode digitale tjenester. I dagens samfunn øker kravene til digitalisering av offentlig sektor, samtidig som budsjettene hos virksomheter reduseres og det kan være mangel på IT-kompetanse.

Altinn Studio er en effektiv plattform for utvikling av digitale tjenester, og på vår workshop vil du lære å lage tjenester som oppfyller de offentlige kravene til tilgjengelighet, sikkerhet og brukervennlighet. Du vil også få muligheten til å samarbeide med andre deltakere og dele ideer og erfaringer.

Workshopen er en introduksjon til Altinn Studio, og vi vil veilede deg gjennom en rekke praktiske øvelser for å utvikle reelle tjenester foreslått av deltagerne. Du trenger ingen forkunnskaper om programmering eller teknologi for å delta. Våre utviklere vil også kunne bidra der vi skal lage mer avanserte tjenester.

Workshopen vil dekke områder som bruk av felles designsystem, tjenestedesign, skjemalogikk, innhenting av data og datamodellering. Vi vil også bruke andre fellesløsninger som ID-porten, autorisasjon, testdata, Maskinporten, eFormidling og data.altinn.no for å lage mer avanserte digitale tjenester.

For å få mest mulig ut av workshopen ønsker vi å komme i dialog med deltakerne på forhånd for å forberede de tjenestene de ønsker å få laget. Vi vil deretter velge ut et antall tjenester, fra enkle til mer komplekse, slik at vi får praktiske resultater.

Vi oppfordrer til tverrfaglig deltakelse, og workshopen passer for produkteiere, tjenestedesignere, designere, klarspråkseksperter, utviklere og jurister. Vi vil sette sammen grupper på workshopen for å samarbeide om å lage tjenestene.

Workshopen avsluttes med en felles gjennomgang av hva vi har oppnådd.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Finnur Olafsson

Digdir

Ronny Birkelid

Digdir

Nina Kylstad

Digdir

Workshop-ansvarlige

Olav Skarsbø
Digdir
Geir Inge Barsnes
Utdanningsdirektoratet