NOKIOS 2024
Workshop 3

Tirsdag 22. oktober
13:00–17:00

Bærekraft: Hvordan håndtere miljøkrav til programvare og digitale tjenester i offentlige anskaffelser?

Fra 1.1.2024 skjerpes kravene i offentlige anskaffelser, og det blir påbudt å stille klima- og miljøkrav. Regjeringen har fastsatt en forskrift med endringer i anskaffelsesregelverket. Hovedregelen er at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent. Der oppdragsgiver angir tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge, bør klima- og miljøhensyn være blant de tre høyest prioriterte.

Å stille kravene på en slik måte at de medfører en lavere miljøbelastning krever fagkunnskap om miljø- og klimaeffekter av aktuelle alternativer fra innkjøpers side. Samtidig er det usikkerhet rundt hva som etter regelverket vil kvalifisere som miljøhensyn og miljøkrav, hvor grensen går for hva som er en uvesentlig påvirkning, og hvor mye som skal til for å stille miljøkrav i kravspesifikasjon fremfor i tildelingskriteriene. Det er også utfordrende for leverandørene å framskaffe et sikkert tallmateriale som kan benyttes som svar.

DFØ har utarbeide en veiledning som skal bidra til at det blir enklere for innkjøpere å benytte de nye bestemmelsene. Et viktig utgangspunkt er at klima- og miljøkravene som stilles må være forholdsmessige og relevante for anskaffelsen, oppdragsgiver må påse at kravene har tilknytning til leveransen og at kravene står i forhold til anskaffelsens formål og verdi. Når konkurransedokumenter utarbeides, må oppdragsgiverne ta stilling til miljøgevinst som skal måles og at det skal kunne dokumenteres av leverandørene. De kan være krevende å oppstille egnede klima- og miljøkrav, og evalueringen må alltid være rettferdig slik at riktig leverandør velges.

Denne workshopen vil belyse hele denne problemstillingen og vi vil jobbe med eksempler på hvordan man kan gå fram for å håndtere miljøkravene.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Simen Sommerfeldt portrettbilde

Simen Sommerfeldt

Bouvet

Simen Sommerfeldt er teknologidirektør i Bouvet, et skandinavisk konsulentselskap med over 2000 ansatte. Han er også medforfatter av boken «Personvern og GDPR i praksis», Han bidro som fagekspert inn i Digital21-utvalgets anbefalinger til regjeringen. Sommerfeldt er en av grunnleggerne av Lær Kidsa Koding. Han er også en av grunnleggerne av GoForIT – bærekraft-samarbeid mellom akademia og bransjen. I tillegg er han også regjeringsoppnevnt som vara i personvern-nemnda. For tiden koordinerer han samarbeidet i Bouvet rundt Generativ KI.

Christian Tangene

DFØ

Christian Tangene er Seniorrådgiver i DFØ.

Inger Roll-Mathisen

Advokatfirmaet Berngaard AS

Inger Roll-Mathisen er Partner i Advokatfirmaet Berngaard AS.

Workshop-ansvarlige

Ingunn Cowan
Lånekassen
Veronica Kroknes
Brønnøysundregistrene