NOKIOS 2022
Workshop 3

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00

Datadeling og identifisering med eID-lommebøker

Alle innbyggere i EU- og EØS-området skal få tilbud om en eID-lommebok som kan brukes til identifisering. I tillegg gir eID-lommebøkene innbyggerne mulighet til å dele attesterte opplysninger med offentlig sektor og private tjenesteytere. Dette er en del av eIDAS 2.0-forordningen som forventes vedtatt i EU i løpet av året.

Et eksempel på hva datadelingen skal brukes til er at studenter skal kunne dele verifiserte vitnemål, diplomer og karakterutskrifter på tvers av landegrenser. Dette vil kunne lette den administrative byrden ved saksbehandling av søknader om studieplass på tvers av landegrenser og autorisasjon for yrker som krever spesifikk dokumentasjon på utført utdanning. Digitale førerkort vil kunne legges i eID-lommaboka slik at man kan dele førerkortet sitt digitalt hvis man skal leie bil, i stedet for at leiebilselskapet må ta en papirkopi av førerkortet etter å ha stått en halvtime i kø.

Vi tror det finnes mange muligheter for innovativ bruk av denne datadelingsmekanismen, og vil i workshopen jobbe sammen for å finne noen av dem.

Regelverket innebærer også obligatorisk aksept fra offentlige virksomheter for eID-lommebøker fra alle EU-land. Hvilke muligheter og utfordringer får offentlig sektor når vi skal la brukere identifisere seg med en eID utstedt i et annet land?

Fasilitatorer/foredragsholdere

Annonseres senere

Workshop-ansvarlige

Ingunn Cowan
Lånekassen