NOKIOS 2022
Workshop 3

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00
Rom: Cosmos 3B
Se romplan

Datadeling og identifisering med eID-lommebøker

Alle innbyggere i EU- og EØS-området skal få tilbud om en eID-lommebok som kan brukes til identifisering. I tillegg gir eID-lommebøkene innbyggerne mulighet til å dele attesterte opplysninger med offentlig sektor og private tjenesteytere. Dette er en del av eIDAS 2.0-forordningen som forventes vedtatt i EU i løpet av året.

Et eksempel på hva datadelingen skal brukes til er at studenter skal kunne dele verifiserte vitnemål, diplomer og karakterutskrifter på tvers av landegrenser. Dette vil kunne lette den administrative byrden ved saksbehandling av søknader om studieplass på tvers av landegrenser og autorisasjon for yrker som krever spesifikk dokumentasjon på utført utdanning. Digitale førerkort vil kunne legges i eID-lommaboka slik at man kan dele førerkortet sitt digitalt hvis man skal leie bil, i stedet for at leiebilselskapet må ta en papirkopi av førerkortet etter å ha stått en halvtime i kø.

Vi tror det finnes mange muligheter for innovativ bruk av denne datadelingsmekanismen, og vil i workshopen jobbe sammen for å finne noen av dem.

Regelverket innebærer også obligatorisk aksept fra offentlige virksomheter for eID-lommebøker fra alle EU-land. Hvilke muligheter og utfordringer får offentlig sektor når vi skal la brukere identifisere seg med en eID utstedt i et annet land?

Fasilitatorer/foredragsholdere

Profilbilde Geir Vangen

Geir Vangen

Sikt

Geir Magne Vangen er fagdirektør i Divisjon for utdanning og administrative tjenester i Sikt, der han har sitt daglige virke som IT-arkitekt for tjenestene Sikt tilbyr. Han har lang erfaring innenfor utvikling av nasjonale tjenester innen høyere utdanning. Han har arbeidet internasjonalt over mange år for å understøtte digital overføring av data for studenter, både som del av EU-prosjekter og innenfor internasjonale nettverk. Geir deltar i nasjonal og internasjonal standardisering, spesielt for digitale kompetansebevis fra utdanning.

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør utvikler, anskaffer og leverer tjenester til utdanning og forskning. I samspill med våre brukere og kunder skal vi tilby en felles infrastruktur for kunnskapssektoren som gir en smidigere hverdag, og som oppfyller overordnete mål om digitalisering, datadeling og åpen forskning.

Portrettbilde Petter Hafskjold

 

Petter Hafskjold

NAV

Petter er sjefarkitekt IT i NAV og har jobbet med NAVs IT-løsninger siden 2010. Hans hovedfokus er strategier for utviklingen av NAVs IT-arkitektur og veikart for modernisering av legacy-systemene. Tidligere har han jobbet med arkitektur i politiet og vært konsulent hos Acando og Accenture.

Tor Alvik portrettbilde

Tor Alvik

Digitaliseringsdirektoratet

Tor Alvik er fagdirektør i det norske Digitaliseringsdirektoratet. Han har siden 2005 vært involvert i utviklingen av eID-løsninger for offentlig sektor. I dag er hans ansvarsområde knyttet opp mot digital strategi, samordning og identitetsforvaltning.

Portrettbilde Jørund Leknes

Jørund Leknes

Kantega

Jørund Leknes jobber som avdelingsleder i Kantega. I Kantega har han arbeidet både som systemutvikler og leder, særlig med kunder i offentlig sektor.

Jørund satt i det regjeringsoppnevnte Digitutvalget som leverte en offentlig utredning (NOU 2013:2) med anbefalinger til myndighetene om hva som bør gjøres for å sikre mer digital verdiskaping. Utvalget hadde et bredt mandat som blant annet gikk ut på å identifisere utfordringer og hindringer for digital verdiskaping og å gi innspill til politikkutvikling på området.

Jørund var fra 2005 – 2009 politisk rådgiver i Fornyingsdepartementet og arbeidet da særlig med statlig IT-politikk. Han arbeidet da blant annet med utarbeidelsen av St.meld.nr. 17, opprettelsen av DIFI, åpne IT-standarder og arkitekturprinsippene for offentlig sektor.

Workshop-ansvarlige

Ingunn Cowan
Lånekassen