NOKIOS 2021
Workshop 3

Tirsdag 26. oktober
13:00–17:00
Rom: Cosmos 3C
Se romplan

Skap fremtidens arbeidsplass etter Covid-19

Utgangspunktet for denne workshopen er at Covid-19 krisen har skapt unike muligheter til å forbedre arbeidslivet og at det er viktig å benytte disse mulighetene nå. I løpet av de siste 18 månedene har norske arbeidstakere gjennomgått en lynrask utvikling i bruk av digital teknologi, nye måter å samarbeide på, men også å balansere arbeid og fritid. Når arbeidstakerne nå vender tilbake til kontorene dukker nye utfordringer opp. Hvordan skal vi balansere den enkeltes ønske om fleksibilitet med behovet for å bygge felleskap og kultur på arbeidsplassen? Hvordan håndterer vi den store økningen i hybride møter hvor noen deltar fra et møterom og noen deltar hjemmefra eller på reise? Hvordan kan ledere best legge til rette for at de ansatte både trives og leverer effektivt i den nye arbeidshverdagen etter pandemien?

Workshopen vil diskutere disse spørsmålene i lys av den siste forskningen på området. Vi vil også gå praktisk til verks og diskutere hvordan vi kan bruke våre egne erfaringer til å skape bedre og mer effektive arbeidsplasser for fremtiden. I løpet av sesjonen vil du delta i spennende foredrag om erfaringer fra norske virksomheter, hva forskningen forteller oss samt plenumsdiskusjoner om hvordan du kan dra nytte av disse i din virksomhet.

Bli med på våre dypdykk i spennende problemstillinger!

Workshop-agenda:

  • Velkommen og åpningsforedrag
  • Plenumsdiskusjon
  • Dypdykk 1: Teknologi som muliggjører for fremtidens arbeidsplass
  • Dypdykk 2: Autonomi og fellesskap på arbeidsplassen
  • Dypdykk 3: Å lede på avstand. Distribuerte team.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Jarle Hildrum portrettbilde

Jarle Hildrum

Telenor

Jarle Hildrum er seniorforsker i Telenor’s forskningsavdeling. Han har doktorgrad in innovasjonsstudier fra Universitetet i Oslo og jobber med HR-analyser og organisasjonsendring i Telenor.

Vegard Kolbjørnsrud portrettbilde

Vegard Kolbjørnsrud

Handelshøyskolen BI

Vegard er førsteamanuensis i strategi ved Handelshøyskolen BI og seniorforsker i Accenture. Han forsker på og underviser om nye organisasjonsformer, digitalisering og strategi. Vegard er fagansvarlig for Topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten samt digitaliseringssporet ved Executive MBA-utdanningen ved BI.

John Krogstie portrettbilde

John Krogstie

NTNU

John Krogstie erprofessor innen informasjonssystemer ved IDI – Institutt for datateknologi og informatikk, der han var instituttleder 2017-2021. Han har tidligere vært pro-dekan ved IME-fakultetet, og ledet det tverrfaglige tematiske satsningsområde IKT. Han var med å etablere NTNUs tematiske område bærekraft. Har ledet programkomiteen ved NOKIOS siden starten i 2007. Har tidligere arbeid i Andersen Consulting (Accenture) og i SINTEF, med blant annet prosjekter inn mot offentlig sektor. Hans forskningsinteresser er modellering av informasjonssystemer, information systems engineering, kvalitet av modeller og modelleringsspråk, eForvaltning, bærekraftige smarte byer og bærekraftig digitalisering generelt.

Workshop-ansvarlige