NOKIOS 2022
Workshop 4

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00
Rom: Cosmos 1B
Se romplan

Hvordan håndtere det digitale trusselbildet i din virksomhet?

Målgruppe:
Ordførere, rådmenn, virksomhetsledere, drift og sikkerhetsansvarlige. De med overordnet ansvar – og de med utførende teknisk ansvar når det skjer et cyberangrep.

Ingress:

Vårt bruksmønster av digitale løsninger er stadig i bevegelse. Etter mars 2020 fikk de aller fleste av oss en ny arbeids hverdag hvor kontorplassen ble flyttet inn i vårt eget hjem. Hvilke betydninger hadde det for det digitale trusselbildet i din virksomhet? Uroligheter i Europa har også ført til et forsterket digitalt trusselbilde.

I denne workshopen vil vi innlede med hva forskjellige sikkerhets instanser ser av utvikling på trusselbildet, hvordan både virksomheter og vi som mennesker har tatt dette inn over oss. Hva bør fokuset være fremover.

Innhold:

  • Innlegg 1: “Hvordan oppleves det å bli angrepet? ” Leif Arne Brandsæter, adm. Dir NorKart.
  • Innlegg 2: “Har virksomheter og mennesker endret digital adferd de siste to årene? Roar Thon NSM.
  • Innlegg 3: «Om Norges trusselbilde på cyberfeltet, hva må beskyttes og hvordan?»
    Foredragsholder: Nils Kalstad, Instituttleder for Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU.
  • Innlegg 4: «Hvordan forsvares den nasjonal infrastrukturen?»
    Foredragsholder: Christian Flørenes – Senior Security Analyst, Telenor Security Operations Center (TSOC)

Ordstyrer og fasilitering av diskusjon: Jan Petter Torgersrud,

Fasilitatorer/foredragsholdere

Portrettbilde Leif Arne Brandsæter

Leif Arne Brandsæter

NorKart

Leif Arne Brandsæter er administrerende direktør i NorKart.

Portrettbilde Jan Petter Torgersrud

Jan Petter Torgersrud

Telenor

Jan Petter har jobbet i IT bransjen i over 30 år, med fokus innen nettverk, kommunikasjon og sikkerhet. Drev i 15 år eget selskap innen nettverksanalyse og feilsøking. Jobber nå som ambassadør for sikkerhet i Telenor Bedrift.

Portrettbilde Nils Kalstad

Nils Kalstad

NTNU

Førsteamanuensis Nils Kalstad (1978) er Instituttleder for Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og koordinerer aktiviteten i Center for Cyber and Information Security. Kalstad er utdannet sivilingeniør ved Institutt for matematiske fag (NTNU) og har en doktorgrad i informasjonssikkerhet fra Institutt for informatikk (Universitetet i Oslo).

Portrettbilde Roar Thon

Roar Thon

NSM

Roar Thon er Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hvor han har vært ansatt siden 2003. Roar har tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet, og arbeider i dag med hvordan mennesket bruker teknologi og hvordan dette påvirker sikkerhetstilstanden i samfunnet, i virksomheter og for enkeltmennesket.

Portrettbilde Christian Flørenes

Christian Flørenes

Telenor

Christian Flørenes er Senior Security Analyst ved Telenor Security Operations Center (TSOC)

Workshop-ansvarlige

Frode Villumstad
Orange Business Services
Leif Wedøe
Telenor
Hallstein Husand
Datatilsynet