NOKIOS 2023
Workshop 4

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00

Smidig utvikling møter offentlig forvaltning

Tradisjonelle styringsmodeller som bygger på hiearkisk tilnærming utfordres av nye tankesett der «Smidig» er nøkkelordet, enten det er smidig produktutvikling eller smidig virksomhet. Mer fleksible rammeverk skal sikre harmonisering i organisasjonen, særlig mellom digitaliseringstiltak og forretningsbehov. Vi ønsker å utforske hvordan lykkes med et typisk smidig tankesett der målet er å harmonisere effekt, altså resultat/løsningsmål på «nederste» nivå, så effekt/prosessmål og «øverst» samfunn/virksomhetsmål. Hvilke muligheter har vi til å tenke på denne måten innenfor eksisterende finansieringsmodeller og prosjektmodeller? Workshopen bygger videre på kurs 7, «Hvordan gå fra smidige produktteam til å bli en smidig virksomhet» I workshopen vil vi høre innledninger fra NAV, SKE og (LK?) til spørsmål som vi skal diskutere nærmere.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Fredirk Scheide

NAV

Heidi Brunborg

Heidi Brunborg

Lånekassen

Workshop-ansvarlige

Ingunn Cowan
Lånekassen
Inger-Mari Ouren
Skatteetaten