NOKIOS 2021
Workshop 4

Tirsdag 26. oktober
13:00–17:00
(pause 15:00 – 15:30)

Skytjenester i Offentlig sektor

– Markedsplassen for skytjenester og ny Skyavtale (SSA-Sky).

DFØ presenterer Markedsplassen for skytjenester som ble lansert i mai 2021. Målet et at deltagerne skal bli kjent med markedsplassen og hva som kommer i neste versjon.
DFØ vil også fortelle deg hva du bør tenke på når du skal anskaffe skytjenester ved å gå igjennom de viktige verktøyene, nye Skyavtalen og databehandleravtalen.

Hovedvekten av denne workshoppen vil gå med til gjennomføring av Sikkerhetspillet. Hvilke krav til sikkerhet bør du vurdere ved kjøp av sky? Bli med på en runde med sikkerhetsspillet hvor du blir kjent med de 12 standard risikoene ved å kjøpe sky. Og, du vil få med deg ditt eget eksemplar av sikkerhetsspillet ved endt workshop.

Målgruppe:
Alle, både offentlig oppdragsgivere og leverandører av skytjenester og skyrelaterte tjenester

Fasilitatorer/foredragsholdere

Håvard Reknes portrettbilde

Håvard Reknes

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Håvard Reknes er seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Han har lang erfaring med informasjonssikkerhet og IT anskaffelser fra ulike bransjer som olje, energi, finans og offentlige virksomheter. I DFØ veileder han i anskaffelse av skytjenester med særlig fokus på informasjonssikkerhet og etablering av markedsplass for skytjenester for offentlig sektor. Han er siviløkonom med bakgrunn bl.a. fra Statoil, DNB og Skatteetaten.

Jarle Aas

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Workshop-ansvarlige

Peter Reed
Capgemini