NOKIOS 2023
Workshop 4

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00
Rom: Cosmos 1B
Se romplan

Smidig utvikling møter offentlig forvaltning

Tradisjonelle styringsmodeller som bygger på hiearkisk tilnærming utfordres av nye tankesett der «Smidig» er nøkkelordet, enten det er smidig produktutvikling eller smidig virksomhet. Mer fleksible rammeverk skal sikre harmonisering i organisasjonen, særlig mellom digitaliseringstiltak og forretningsbehov. Vi ønsker å utforske hvordan lykkes med et typisk smidig tankesett der målet er å harmonisere effekt, altså resultat/løsningsmål på «nederste» nivå, så effekt/prosessmål og «øverst» samfunn/virksomhetsmål. Hvilke muligheter har vi til å tenke på denne måten innenfor eksisterende finansieringsmodeller og prosjektmodeller?

Workshopen bygger videre på kurs 7, «Hvordan gå fra smidige produktteam til å bli en smidig virksomhet»

I workshopen vil vi høre innledninger fra NAV, Skatteetaten og Lånekassen til spørsmål som vi skal diskutere nærmere

Fasilitatorer/foredragsholdere

Fredrik Scheide portrettbilde

Fredrik Scheide

NAV

Fredrik Scheide leder designseksjonen i NAV, og har opparbeidet seg lang erfaring med verdidrevet produktutvikling, omstillingsprosesser og digital transformasjon i store organisasjoner, både fra det private og det offentlige. Han har de siste årene bygget opp Norges største fagmiljø for design i offentlig sektor som i dag teller over 80 hoder. Ved siden av lederjobben leder han blant annet arbeidet med NAV sin nye produktutviklingmodell, som har som mål å koble forretning og smidig brukerorientert produktutvikling sammen.

Heidi Brunborg

Heidi Brunborg

Lånekassen

Heidi Brunborg er IT-direktør i Lånekassen. Hun har vært med på Lånekassens digitaliseringsreise fra 2008 frem til i dag. En reise hun startet som utvikler i ett av Norges store vellykkede digitaliseringsprosjekter, «LØFT», og fortsatte som systemarkitekt inn i kontinuerlig smidig utvikling basert på første generasjons produktorganisering. Nå i dag står Lånekassen ved inngangen til en ny epoke med behov for økt takt på moderniseringen for å kunne opprettholde dagens effektive masseforvaltning av studiestøtte for fremtiden. Heidi deltar som innleder i workshop hvor vi skal diskutere møte mellom smidig utvikling og offentlig forvaltning, og vil fokusere på hvordan finansieringsmodellene i offentlig sektor treffer oss.

Jarle Strømmen portrettbilde

Jarle Strømmen

Skatteetaten

Jarle er avdelingsdirektør for innovasjon og transformasjon i Divisjon utvikling i Skatteetaten og startet i Skatteetaten i 2022. Han leder oppbyggingen av fagmiljøet i divisjonen som skal bidra til reisen mot en smidigere etat i Skatteetaten. Både teamet med smidigtrenere og team transformasjon som jobber med strukturer for å innføre produktorientering. Før tiden i Skatteetaten bistod Jarle som konsulent flere av de offentlige etatene i Norge på strategi og med overgangen til produktorientering og smidigere arbeidsformer. Han har også ledet oppbygging av fagområdet agile development and organizations i EY hvor han utviklet og leverte kurs for ledergrupper om virksomhetssmidighet.

Espen Nøklebye Evensen portrettbilde

Espen Nøklebye Evensen

Skatteetaten

Espen Nøklebye Evensen er underdirektør i Skatteetaten.

Han leder produktutviklingsgruppen i Skatteetatens største divisjon, Brukerdialog. Gruppen er en intern, strategisk endringsagent og ivaretar produktledelse for skatte- og avgiftsproduktene.

Espen har strategisk erfaring som toppleder og rådgiver i offentlig og privat sektor. Han har god kommunikasjonserfaring og har jobbet som interessepolitisk lobbyist og mentor for oppstartsbedrifter. Han har grunnutdanning som siviløkonom fra University of Strathclyde, Glasgow.

Hilde Nicolaisen portrettbilde

Hilde Nicolaisen

Skatteetaten

Hilde Nicolaisen er dreven fasilitator. Hun jobber som prosessdriver og smidigtrener i Skatteetaten, Divisjon utvikling, avdeling innovasjon og transformasjon. Hun har lang fartstid fra konsulentbransjen før hun startet i Skatteetaten i 2020, og har jobbet som prosess- og prosjektleder for flere offentlige etater. Hilde har en mastergrad i psykologi fra NTNU, og mener at endring starter på individnivå, men at virkelig endring bare skjer når de strukturelle vekstvilkårene legges til rette. Hun brenner for hvordan smidig kan brukes for å skape raskere effekt og verdi for bruker.

Anders Levorsen portrettbilde

Anders Levorsen

Skatteetaten

Anders er en erfaren smidigtrener og har praktisert som dette i 4 år. Han har over 20 års erfaring med team- og prosjektledelse i Telenor, og startet i Skatteetaten i 2023. Han jobber med å bli sertifisert coach, og brenner for å bidra til at mennesker utvikler sitt potensiale. Anders elsker å jobbe med team slik at de skaper kontinuerlig verdi. Han har et stort fokus på kommunikasjon, læring og utvikling i måten han jobber på.

Workshop-ansvarlige

Ingunn Cowan
Lånekassen
Inger-Mari Ouren
Skatteetaten