NOKIOS 2021
Workshop 5

Tirsdag 26. oktober
13:00–17:00
(pause 15:00 – 15:30)

Hvordan få en sirkel til å passe inn i en firkant?
– Å lykkes med smidig utvikling i regelstyrte virksomheter

Alle offentlige virksomheter, og en god del private, er underlagt føringer i store og komplekse regelverk som stiller både materielle, men også prosessuelle krav til hvordan virksomhetens oppgaver løses.
Smidig utvikling er kommet for å bli, men hvor godt harmonerer slik utviklingsmetode med kravene som skal følges, og hvordan kan vi finne, og ikke minst bruke det handlingsrommet som regelverket (ofte) legger opp til? Denne workshopen vil gi deltakerne et innblikk i hva som kjennetegner de som lykkes, og hva de har lært, de som har feilet. Hva skal egentlig til for å lykkes med smidig utvikling i regelstyrte organisasjoner?

Fasilitatorer/foredragsholdere

Astrid Solhaug portrettbilde

Astrid Solhaug

Digitaliseringsdirektoratet

Astrid har jobbet som seniorrådgiver i Nasjonalt ressurssenter for deling av data i Digdir siden august 2020. Der jobber hun blant annet med digitaliseringsvennlig regelverk. Hun har en master i sosiologi og førsteavdeling juss. Hun har erfaring fra Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet (Norges delegasjon til EU) og EU-kommisjonen.

Hermon Melles portrettbilde

Hermon Melles

Digitaliseringsdirektoratet

Utdannet jurist med erfaring som advokat fra privat sektor. Spesialisert innen personvern, IPR, IT-rett og kontraktsrett.

nn
NAV

Workshop-ansvarlige

Marit Holm Torseth
Brønnøysundregistrene
Eirik Andreassen
Digital Norway