NOKIOS 2023
Workshop 5

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00
Rom: Andromeda
Se romplan

Hvordan samle trådene og løse flokene til innbyggernes beste? System- og tjenestedesign i praksis

System- og tjenestetenkning hjelper oss å løse komplekse problemer på nye og bedre måter ved å se helheten i systemet og forstå dynamikker, sammenhenger, relasjoner og avhengigheter. For å identifisere hvor det er best å gjøre endringer, er det avgjørende at vi har overblikk for å kunne gjøre gode strategiske valg. Også når vi skal finne ut av hva som kan digitaliseres og hva som ikke kan digitaliseres. Dette krever at vi ikke bare forstår de spesifikke behovene som skal løses, men også systemet og sammenhengene rundt. For å kunne levere gode sammenhengende tjenester på tvers av offentlig og privat sektor, er systemisk design og tjenestedesign en viktig kompetanse. Endringer et sted i systemet vil få konsekvenser og skape ringvirkninger i andre deler av systemet og påvirker hvor godt tjenestene henger sammen slik at de er relevante og gir verdi for innbyggerne som trenger dem. I workshopen vil du få en innføring i systemisk design og tjenestedesign og lære noen grunnleggende verktøy. Workshopen har en praktisk tilnærming slik at du gjennom eksempler og øvelser får en smakebit på hvordan systemisk design og tjenestedesign kan gi bedre helhetsforståelse, og bidra til at utviklingsinitiativ blir mer treffsikre og gir ønsket verdi.

Fasilitatorer/foredragsholdere

portrettbilde Ingunn Aursnes

Ingunn Aursnes

Bouvet

Ingunn Aursnes er strategisk rådgiver i avdeling Forretningsdesign i Bouvet. Hun har bred erfaring innen forretning- og tjenesteutvikling, designdrevet innovasjon, strategiarbeid og kompetanseheving – både som konsulent og leder i næringslivet. Hun har Master of Business and Marketing, etterutdanning innen Systemisk Design og Design Thinking, og er glødende engasjert i hvordan man ved hjelp av design, teknologi og innovasjon kan skape helhetlige tjenester og prosesser som gir brukerverdi, arbeidsglede og gevinstrealisering.

Portrettbilde Ida Vidal

Ida Noemi Vidal

Sopra Steria

Ida er kreativ leder for strategisk tjenestedesign hos Sopra Steria, og jobber på store innovasjonsprosjekter både i offentlig og privat sektor. Ida elsker å avdekke systemiske dynamikker og finne essensen i komplekse, kaotiske sammenhenger. Hun er lidenskapelig opptatt av brukeropplevelse og av at digitale tjenester skal skape verdi og forenkle hverdagen til menneskene som har behov for dem.

Workshop-ansvarlige