NOKIOS 2022
Workshop 5

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00

Datadreven virksomhet gjennom lavkodeverktøy

Ekspertene (Gartner, Microsoft og IDG) er ikke i tvil. Det vil utvikles flere Lavkode applikasjoner enn tradisjonelle applikasjoner (også kalt Pro-Code) de neste årene. Spørsmål som skal belyses i workshopen er hvilke muligheter som finnes innenfor Lavkode, når Lavkode bør benyttes og hvordan best holde kontrollen på alle de nye applikasjonene. Det argumenteres med at etterspørselen ikke står i stil med antall utviklere. Vi forklarer hva lavkode er, belyser eksempler fra offentlige etater til inspirasjon og diskuterer hvordan de enkelte virksomhetene kan ta det i bruk.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Annonseres senere

Workshop-ansvarlige

Elin Sotberg Harder
Trondheim kommune