NOKIOS 2022
Workshop 6

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00

Hvordan utvikle sammenhengende tjenester på felles fundament?

Brukeren i sentrum er én av hovedprioriteringene i offentlig sektors digitaliseringsarbeid. Målet er at brukernes møte med offentlig sektor skal oppleves sammenhengende og effektivt, som én digital offentlig sektor. I praksis betyr dette at det offentliges tjenestetilbud, uavhengig av hvilken virksomhet som tilbyr tjenesten, må fremstå på en slik måte at det oppleves sammenhengende og helhetlig for brukerne. Men hva betyr egentlig dette i praksis? Hva menes med en tjeneste og hvordan skal det henge sammen?

Innbyggere og næringsdrivende må på en rekke områder forholde seg til flere offentlige virksomheter i forbindelse med rettigheter og plikter. Å holde oversikt over alle relevante tjenester og sammenhengen mellom disse er krevende for de fleste, spesielt når det spenner over flere virksomheters områder. I arbeidet med digitalt førstevalg har det blitt påpekt at ‘Hele verdikjeden som saksbehandlingen omfatter, fra en sak starter til vedtak er fattet, må vurderes i sammenheng.

Dette er vårt utgangspunkt for workshopen og vi ønsker å grave mer i hva en tjeneste er, hva en hendelse er, hva sammenhengende betyr og hva vi trenger for å realisere dette. Etter noe introduksjon, hvor vi bygger videre på arbeid fra Digitaliseringskonferansen, dag 2, vil vi jobbe i grupper med utgangspunkt i noen caser. Skatteetatens program Fremtidens innkreving og arbeidet med livshendelsen Oppgjør etter dødsfall er to aktuelle caser å jobbe med. (Bør vi ta ut denne setningen:Og vi tar gjerne inn flere for å berike felles forståelse.?) Casene vil bli diskutert i lys av vårt felles økosystem, og vi vil definere aktører og få opp sammenhengen gjennom å beskrive tjenester og hendelser som utløser behov for tjenestene.

Har du lyst til å bli med på en spennende reise og utforske et nytt området sammen med oss!! Da er denne workshopen stedet å være.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Annonseres senere

Workshop-ansvarlige

Axel Birkeland
Skatteetaten