NOKIOS 2021
Workshop 6

Tirsdag 26. oktober
13:00–17:00
Rom: Cosmos 3A
Se romplan

Praktiske tips til å komme i gang med automatisering.

– Når bruker vi kunstig intelligens (KI), robotisering, chatbots..?

Deltakerne skal ha identifisert en arbeidsprosess som egner seg når man ønsker å komme i gang med automatisering og skal vurdere om bruk av kunstig intelligens eller andre metoder for automatisering er egnet i virksomheten.
Workshopen legges opp som en tjenesteorientert reise. Vi følger ferden mot bruk av kunstig intelligens eller andre metoder for automatisering i virksomheten. Hva er KI, egentlig? Når er det egnet? Hva er chatbots? Er robotisering vanskelig?

Muligheter, barrierer og fallgruver. Praktiske eksempler.

Det settes av tid til refleksjoner og gruppearbeid.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Fredrik Øvergård portrettbilde

Fredrik Øvergård

Fosen IKT

Fredrik er Digitaliseringsleder for Ørland, Indre Fosen, Åfjord og Osen kommuner og jobber i det daglige med å lede den digitale transformasjonen av offentlig sektor i Fosenregionen. Mantraet er å utvikle Digital Mestring, hvor (forretnings- /virksomhetsforståelse + teknologiinnsikt) * (vilje + evne til digital transformasjon) er formelen for å «nudge» både individer og organisasjoner i riktig retning. Fredriks arbeidsfilosofi: «Hvis vi skulle startet denne bedriften i dag, med all den teknologien vi har, hvordan ville vi gjort det da?». Deretter tegner man opp et bilde av en fremtidig prosess og forretningsmodell – og så må man rett og slett innføre den, uansett hva eksisterende organisasjon og omgivelsene må tenke om saken.

Patrick Mikalef portrettbilde

Patrick Mikalef

NTNU forskning

Patrick Mikalef is an Associate Professor in Data Science and Information Systems at the Department of Computer Science. In the past, he has been a Marie Skłodowska-Curie post-doctoral research fellow working on the research project «Competitive Advantage for the Data-driven Enterprise» (CADENT). He received his B.Sc. in Informatics from the Ionian University, his M.Sc. in Business Informatics for Utrecht University, and his Ph.D. in IT Strategy from the Ionian University. His research interests focus the on strategic use of information systems and IT-business value in turbulent environments. He has published work in international conferences and peer-reviewed journals including the Journal of Business Research, British Journal of Management, Information and Management, Industrial Management & Data Systems, and Information Systems and e-Business Management.

Henrik Hansen portrettbilde

Henrik Hansen

KPMG

Henrik er sivilingeniør i Teknisk Kybernetikk fra NTNU og har over ni års erfaring med innføring og bruk av ulike former for automasjonsteknologi. Han leder nå KPMG sitt tjenesteområde innenfor Digital Prosess Automation.

Einar Michalsen portrettbilde

Einar Michalsen

KPMG

Einar er en erfaren leder innenfor digitalisering og digital transformasjon. Før han begynte i KPMG hadde han det nordiske ansvaret for innføring av intelligent automasjon i Santander. Einar leder KPMGs fagområde for Fremvoksende Teknologier.

Henrik Hansen portrettbilde

Leendert Wienhofen

Trondheim kommune

Leendert er ansatt som data scientist ved Trondheim Kommune og jobber med å anvende kunstig intelligens på kommunale datasett.
Før han startet i kommunen har han jobbet som konsulent i et forskningsdrevet firma med fokus på språkprosessering, samt forsker i SINTEF i 11 år.
Gjennom hele karrieren har han jobbet med å gjøre større mengder med data forståelig for både maskiner og mennesker.»

Workshop-ansvarlige

Elin Sotberg Harder
Trondheim kommune
Eirik Andreassen
Digital Norway
Marius R. Johannessen
Universitetet i Sørøst-Norge