NOKIOS 2024
Workshop 7

Tirsdag 22. oktober
13:00–17:00

Begrepskatalog som virkemiddel for deling av data

Dette bidraget gir en innføring i Digitaliseringsdirektoratet sin løsning for Begrepskatalog, samt en grundig forståelse av begrepsarbeid slik det gjøres hos Skatteetaten og Brønnøysundregistrene. Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet har siden våren 2023 samarbeidet om å lage felles behov og finne en felles enighet om hvordan vi ønsker at Begrepskatalogen skal fungere. Dette har resultert i et internt begrepsverktøy som er brukervennlig, enkelt og i tråd med gjeldende standarder.

Formålet med begrepsarbeid er å beskrive fagbegrep og data på en god måte og få en felles forståelse av hva dataene inneholder slik at offentlig sektor styrker evnen til å utnytte data bedre og bli mer datadrevet. En felles forståelse av hva dataene inneholder og en felles definisjon av sentrale begreper på tvers av fagmiljøer og virksomheter er avgjørende når vi skal lage nye løsninger eller jobbe med andre utviklingstiltak.

Begrepsarbeid spiller en sentral rolle i å etterleve prinsippet om Kun en gang, som handler om å samle inn informasjon én gang og deretter dele den på tvers i offentlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet sin begrepskatalog bygger på Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser, og kan spille en avgjørende rolle i din virksomhets evne til å effektivt dele og motta data fra andre. Ved å utvikle standardiserte begrepsbeskrivelser blir det lettere å dele og gjenbruke data på tvers i offentlig sektor. Dette reduserer behovet for å samle inn den samme informasjonen flere ganger, fordi virksomhetene kan stole på definisjonene og beskrivelsene.

Denne workshopen gir deltakerne en unik mulighet til å lære om begrepsarbeid av de som er best i klassen, med muligheten til aktivt å engasjere seg og delta i begrepsarbeidsprosessen. Gjennom praktiske øvelser og diskusjoner får deltakerne sjansen til å teste og prøve ut Begrepskatalogen.

Hva skal deltakerne sitte igjen med etter denne programposten?

  • Forstå hva begrepsarbeid er og hvilken betydning det har for å lykkes med deling av data, prosjekter og andre utviklingstiltak
  • Ha grunnleggende kunnskap om Digitaliseringsdirektoratet sin begrepskatalog, hva den inneholder og hvordan bruke den
  • Kunne beskrive begrep på en god måte

Fasilitatorer/foredragsholdere

Synne Solbakken

Brønnøysundregistrene

Synne Solbakken er seniorrådgiver informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene. Synne har arbeidet med informasjonsforvaltning på ulike registerområder i Brønnøysundregistrene siden 2019. Her har hun jobbet med et bredt spekter av fagområder med hovedvekt på begrepsarbeid, informasjonsmodellering og regelanalyse. Synne har en mastergrad i forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo med fokus på semantisk, teknisk og juridisk samhandling i det offentlige.

Kjersti Steien

Digdir

Kjersti Steien er seniorrådgiver i Digdir, og jobber som produkteier for data.norge.no. Hun brenner for å senke terskelen for å dele og ta i bruk data som finnes i offentlig sektor.

Kristine Kvalsnes

Skatteetaten

Workshop-ansvarlige

Veronica Kroknes
Brønnøysundregistrene