NOKIOS 2022
Workshop 7

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00

Hvordan bør man definere og måle verdi i offentlig sektor?

Hva er verdi, og hvordan kan vi måle det? Hvilken rolle spiller data når vi skal definere og måle verdiskaping i offentlig sektor i fremtiden?
Verden er mer uforutsigbar enn noen gang. Det er stadig viktigere at offentlig sektor er med i transformasjonen for å skape langsiktig verdi for sine innbyggere.

I denne workshopen utforsker vi fagfeltet for offentlig verdiskaping (Public Value), tar for oss konkrete eksempler fra offentlig sektor og utforsker måter å måle verdiskaping på.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Annonseres senere

Workshop-ansvarlige

Lena Carlström
Accenture
Marius Rhode Johannessen
Universitetet i Sørøst-Norge