NOKIOS 2022
Workshop 7

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00
Rom: Cosmos 1A
Se romplan

Hvordan bør man definere og måle verdi i offentlig sektor?

Hva er verdi, og hvordan kan vi måle det? Hvilken rolle spiller data når vi skal definere og måle verdiskaping i offentlig sektor i fremtiden?
Verden er mer uforutsigbar enn noen gang. Det er stadig viktigere at offentlig sektor er med i transformasjonen for å skape langsiktig verdi for sine innbyggere.

I denne workshopen utforsker vi fagfeltet for offentlig verdiskaping (Public Value), tar for oss konkrete eksempler fra offentlig sektor og utforsker måter å måle verdiskaping på.

Målet med workshopen er at dere som deltakere skal sitte igjen med konkrete ideer for hvordan definering og måling av verdi kan videreutvikles i deres egen virksomhet.

Workshopen er delt opp i tre deler:

  1. Hva er verdi? To professorer fra Universitet i Sørøst-Norge og Agder deler det siste fra akademia. Hva ligger i verdibegrepet? Hva er egentlig viktig å måle for samfunnet? Inkluderer temaer som public value, bærekraft, tillitsreform, formålseffektivitet og gevinstrealisering.
  2. Praktisk eksempel: Fra strategisk verdikart til konkret måling og oppfølging i KLP. Eksempel på hvordan KLP og Accenture sammen har jobbet proaktivt og nytenkende rundt verdiskaping, måling og oppfølging i KLP. Hvordan definerer KLP verdi for sitt digitale endringsprogram? Og hvordan jobber man konkret for å sikre at man oppnår de målsetningene som er satt?
  3. Utforsking av måter å måle verdiskaping på: hvordan måle verdi i deres organisasjon? Her diskuterer vi hva dette betyr for deg og din virksomhet. Hvordan måle de tingene vi ønsker å måle? Vi vil også jobbe med konkrete ideer og forslag til hvordan dere kan tenke nytt rundt å definere og måle verdi i deres egen virksomhet.

Hvis du brenner for verdiskapning men sliter med å definere verdi og formidle verdien dere skaper i din organisasjon er dette workshopen for deg.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Portrettbilde Marius R. Johannessen

Marius R. Johannessen

Universitetet i Sørøst-Norge

Marius er førsteamanuensis i informasjonssystemer og leder av forskergruppen «management Information Systems» ved universitetet i Sørøst-Norge. Han har en doktorgrad i informasjonssystemer fra Universitetet i Agder. Hans forskningsinteresser er knyttet til digitalisering i demokratisk kontekst og smarte byer. Marius har deltar i forskningsprosjekter på utvikling av demokrativerktøy, smart strømstyring, IoT i landbruk og implementering av e-helse i utviklingsland.

Portrettbilde Leif Skiftenes Flak

Leif Skiftenes Flak

Universitetet i Agder

Leif Skiftenes Flak er professor i informasjonssystemer ved Universitetet i Agder. Flak har tett på 20 års erfaring med forskning på digitalisering i offentlig sektor. Han har bred prosjekterfaring og har deltatt i en rekke referansegrupper og ekspertpanel for organisasjoner som Helsedirektoratet, Riksrevisjonen og Direktoratet for økonomistyring. Flak er medgrunnlegger og aktivt styremedlem av GoForIT – Norges kunnskapsarena for bærekraft og digitalisering. Han er aktivt medlem av det internasjonale forskningsmiljøene knyttet til informasjonssystemer og digitalisering av offentlig sektor.

Portrettbilde Cecilie Aungrind

Cecilie Aungrind

Computas

Cecilie Aungrind er smidig veileder i Computas og har lang erfaring med å jobbe i og med team. Hun er genuint opptatt av menneskene i teamet og hvordan hun kan bidra til å gjøre andre gode. Cecilie har mer enn 15 års erfaring fra IT-bransjen med bred erfaring fra prosjekter og smidige team i både offentlig og privat sektor. Hun har hatt ulike roller og ansvar som blant annet team – og enterprise coach, team lead, scrum master, testleder og funksjonell designer. Cecilie er svært engasjert når det kommer til bevissthet rundt målstyring i organisasjoner og hvordan målarbeidet kan konkretiseres til å gi mening helt ned til teamet og hvert enkelt medarbeider.

Portrettbilde Jostein Ingvaldsen

Jostein Ingvaldsen

Accenture

Jostein er en av Accentures mest erfarne eksperter innenfor digital transformasjon i norsk offentlig sektor. Gjennom sine snart 25 år i bransjen har Jostein dekket nær alle faser og disipliner innenfor digitalt drevet endring.

Jostein har bred ledererfaring fra offentlig virksomhet. Han har ledet en rekke store og krevende transformasjoner og har hatt ledende roller innenfor både drift og utvikling. De siste 4 årene har Jostein ledet arbeidet med med organisasjonsutvikling, innføring, endringsledelse og gevinstrealisering i Endringsprogrammet i KLP.

Portrettbilde Ole Rikard Rønning

Ole Rikard Rønning

KLP

Ole Rikard Rønning holds a degree in computer science and economics and an executive MBA in strategic management from NHH (Norwegian School of economics and business administration). Ole Rikard is an experienced executive with a demonstrated history of working in the financial services industry with making change happen. Strong skills in Business, Strategy, IT, Business Transformation and Outsourcing. During his career he has developed good insight within leadership in general, sourcing, project management and knows what the drivers of change and digitalization are. He is action oriented, has good collaborative skills and is good at building relationships.

Workshop-ansvarlige

Lena Carlström
Accenture
Marius Rhode Johannessen
Universitetet i Sørøst-Norge