NOKIOS 2023
Workshop 7

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00
Rom: Cosmos 3A
Se romplan

Bærekraftig digitalisering – Bærekraftsvurdering på 1-2-3

Det er viktig å sørge for at fremtidige IT-løsninger er bærekraftige. Bærekraft er et begrep som brukes i mange sammenhenger, så det er viktig å være enig om hva man legger i begrepet for å få til en god avklaring allerede tidlig i et prosjektløp som man kan styre etter i prosjekt og over i produksjon. Workshopen vil presentere en konkret og matnyttig teknikk for å støtte diskusjon rundt bærekraft av IT-løsninger (Sustainability Awareness Framework SUSAF).

Etter en introduksjon av teknikken, skal vi jobbe i grupper med ulike problemstillinger for å få praktisk erfaring med rammeverket. Etter gjennomført workshop bør du være i stand til å ta med deg teknikken hjem til din virksomhet for å kunne fasilitere tilsvarende prosesser der.

Fasilitatorer/foredragsholdere

portrettbilde John Krogstie

John Krogstie

NTNU

John Krogstie er direktør og leder NTNU Digital, og professor innen informasjonssystemer ved IDI – Institutt for datateknologi og informatikk. Han var instituttleder ved IDI 2017-2021. Han har tidligere vært pro-dekan ved IME-fakultetet, og ledet det tverrfaglige tematiske satsningsområde IKT. Han var med å etablere NTNUs tematiske område bærekraft. Har ledet programkomiteen ved NOKIOS siden starten i 2007. Har tidligere arbeid i Andersen Consulting (Accenture) og i SINTEF, med blant annet prosjekter inn mot offentlig sektor. Hans forskningsinteresser er modellering av informasjonssystemer, information systems engineering, kvalitet av modeller og modelleringsspråk, nevro-konseptualisering, eForvaltning, bærekraftige smarte byer og bærekraftig digitalisering generelt.

Simen Sommerfeldt portrettbilde

Simen Sommerfeldt

Bouvet

Simen Sommerfeldt er teknologidirektør i Bouvet, et skandinavisk konsulentselskap med over 2000 ansatte. Han er også medforfatter av boken «Personvern og GDPR i praksis», Han bidro som fagekspert inn i Digital21-utvalgets anbefalinger til regjeringen. Sommerfeldt er en av grunnleggerne av Lær Kidsa Koding. Han er også en av grunnleggerne av GoForIT – bærekraft-samarbeid mellom akademia og bransjen. I tillegg er han også regjeringsoppnevnt som vara i personvern-nemnda. For tiden koordinerer han samarbeidet i Bouvet rundt Generativ AI.

Workshop-ansvarlige

Geir Arne Olsen
Netcompany
Ingunn Cowan
Lånekassen