NOKIOS 2023
Workshop 7

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00

Bærekraftig digitalisering

Det er viktig å sørge for at fremtidige IT-løsninger er bærekraftige. Bærekraft er et begrep som brukes i mange sammenhenger, så det er viktig å være enig om hva man legger i begrepet for å få til en god avklaringer allerede tidlig i et prosjektløp som man kan styre etter i prosjekt og over i produksjon. Workshopen vil presentere en workshop-teknikk for å støtte diskusjon av bærekraftsaspekter (Sustainability Awareness Framework SUSAF).
Etter en introduksjon av teknikken, skal vi jobbe i grupper med ulike problemstillinger for å få praktisk erfaring med rammeverket. Etter gjennomført workshop bør du være i stand til å ta med deg teknikken hjem til din virksomhet for å kunne fasilitere tilsvarende prosesser der.

Fasilitatorer/foredragsholdere

portrettbilde John Krogstie

John Krogstie

NTNU

John Krogstie er direktør og leder NTNU Digital, og professor innen informasjonssystemer ved IDI – Institutt for datateknologi og informatikk. Han var instituttleder ved IDI 2017-2021. Han har tidligere vært pro-dekan ved IME-fakultetet, og ledet det tverrfaglige tematiske satsningsområde IKT. Han var med å etablere NTNUs tematiske område bærekraft. Har ledet programkomiteen ved NOKIOS siden starten i 2007. Har tidligere arbeid i Andersen Consulting (Accenture) og i SINTEF, med blant annet prosjekter inn mot offentlig sektor. Hans forskningsinteresser er modellering av informasjonssystemer, information systems engineering, kvalitet av modeller og modelleringsspråk, nevro-konseptualisering, eForvaltning, bærekraftige smarte byer og bærekraftig digitalisering generelt.

Workshop-ansvarlige

Geir Arne Olsen
Netcompany
Ingunn Cowan
Lånekassen