NOKIOS 2021
Workshop 7

Tirsdag 26. oktober
13:00–17:00
Rom: Vega
Se romplan

Hva er det faktiske trusselbildet – og hvordan må vi respondere på dette?
– Østre Toten kommune innleder med deres erfaringer.

Målgruppe:
Ordførere, rådmenn, virksomhetsledere, drift og sikkerhetsansvarlige. De med overordnet ansvar – og de med utførende teknisk ansvar når det skjer et cyberangrep.

Innlegg 1: “Østre Toten kommune sine systemer ble slått ut hackere. Hvilke konsekvenser fikk det – og hva lærte vi? – hva kan andre lære av dataangrepet?”
Hackerne krypterte alle våre servere, slettet våre backuper, lastet ned personsensitive data, og vi hadde kun sorte skjermer tilbake.

Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud, Østre Toten kommune.

Innlegg 2: «Om Norges trusselbilde på cyberfeltet, hva må beskyttes og hvordan?»
Hvordan bidra til å gjøre Norge til det mest sikre digitale landet i verden? Hvordan forsvare den nasjonale infrastrukturen og hver enkelt virksomhet?

Foredragsholder: Nils Kalstad, direktør NTNU CCIS

Innlegg 3: «Hvordan forsvares den nasjonal infrastrukturen?»
Har du nødvendig tid og kompetanse til å forstå, vurdere og håndtere en sikkerhetshendelse? Hvilke konkrete angrep blir norske offentlige virksomheter utsatt for? Hvilken styringsstruktur og beredskap bør du ha for å håndtere slik risiko?

Foredragsholder: Christian Flørenes – Senior Security Analyst, Telenor Security Operations Center (TSOC)

Innlegg 4: «En guide til hvordan oppnå god sikkerhetsovervåkning 24/7/365.»
Og hvordan kan man oppnå effektiv sikkerhetsovervåking 24/7/365, med kapasitet til å følge med på de alarmer og varslinger som sikkerhetsløsningene genererer?

Foredragsholdere:
Pål Kvam – Concept Manager Security, Telenor Norge
Tommy Bergmann, Concept Manager Security, Telenor Norge

Fasilitatorer/foredragsholdere

Nils Kalstad portrettbilde

Nils Kalstad

NTNU, CCIS

Førsteamanuensis Nils Kalstad (1978) er Instituttleder for Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og koordinerer aktiviteten i Center for Cyber and Information Security. Kalstad er utdannet sivilingeniør ved Institutt for matematiske fag (NTNU) og har en doktorgrad i informasjonssikkerhet fra Institutt for informatikk (Universitetet i Oslo).

Tommy Bergman

Telenor

Tommy Bergman har mer enn ti års erfaring innenfor it-sikkerhetsbransjen, og veldig engasjert i det aller meste som har med informasjonssikkerhet å gjøre.

Ole Magnus Stensrud

Østre Toten Kommune

Christian Flørenes

Telenor

Pål Kvam

Telenor

Jan Petter Torgersrud

Telenor

Workshop-ansvarlige