NOKIOS 2022
Workshop 8

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00

Innovasjon som virkemiddel og løsning for en bærekraftig forvaltning

I framtiden må offentlig sektor levere sammenhengende tjenester på nye og smartere måter i møte med strammere økonomiske rammer og samfunnsendringer. Innovasjon krever at vi utvikler kultur, kompetanse, ledelse og nye samarbeid.
Hvilke virkemidler har vi og hvordan får vi dette til?
Vi deler erfaringer gjennom eksempel og jobber med behov. Problemstillinger og løsninger i innovative prosesser.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Annonseres senere

Workshop-ansvarlige