NOKIOS 2022
Workshop 8

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00
Rom: Andromeda
Se romplan

Innovasjon som virkemiddel og løsning for en bærekraftig forvaltning

Back to the future! Fremsyn som metode for å lage sammenhengende tjenester
Ola og Kari Nordmann forventer innovative, sammenhengende og brukervennlige tjenester fra oss i offentlig sektor. Tjenestene vi starter å bygge i dag, vil ofte ta lang tid å utvikle. Samtidig endrer verden seg i høyt tempo. Hvordan utvikle innovative tjenester i dag, som tåler fremtiden?

Ingen vet hvordan fremtiden vil bli, men vi kan reflektere rundt hvordan fremtiden kan bli. Fremsyn er en internasjonalt anerkjent metode for å tegne opp mulige fremtider. I vår workshop vil du høre hvordan fremsyn har blitt brukt for å oppnå sammenhengende tjenester. Du vil delta i gruppearbeid der dere utforsker viktige drivkrefter som vil påvirke samfunnet i fremtiden, og diskuterer hvilken innvirkning de kan ha på offentlig sektor. Og ikke minst: er vi forberedt på å møte dem?

Fasilitatorer/foredragsholdere

Portrett Olav Skarsbø

Olav Skarsbø

Digitaliseringsdirektoratet

Olav Skarsbø er seniorrådgivar i avdeling for digitale fellesløysingar og i samanhengande tenester i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Han har lang erfaring med digitalisering av offentleg sektor, bruk av felleskomponentar og samarbeid mellom offentleg og privat næringsliv.

Portrettbilde Kristin Karlsrud Haugse

Kristin Karlsrud Haugse

Digitaliseringsdirektoratet

I Digitaliseringsdirektoratet arbeider Kristin i implementering av Regjeringens og KS’ Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor og leveranseområdet sammenhengende tjenester og livshendelser. Hun leder Digdirs arbeid med fremsyn og er opptatt av hvordan offentlig sektor kan ruste seg for fremtiden. Kristin har lang og bred erfaring som rådgiver fra selskaper som Rambøll Management Consulting og Accenture før hun begynte å arbeide i Digdir i 2019. Kristin er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har i tillegg masterprogrammet «Scenarioutvikling, foresight og strategi» og har en sertifisering i «Oxford Scenario Programme» ved University of Oxford/Said Business School.

Portrettbilde Unn Hestvik

Unn Hestvik

Brønnøysundregistrene

Unn Hestvik er seniorrådgiver i avdeling for forretningsutvikling ved Brønnøysundregistrene. Her er hun opptatt av å utforske hvordan vi kan bygge et bærekraftig samfunn ved bruk av blant annet teknologi og datadeling, hvor digitale økosystem er sentralt. Unn er utdannet biolog fra Universitetet i Bergen og jobbet i forskningsavdelingen ved Kreftregisteret før hun begynte på Brønnøysundregistrene i 2014.

Hun ledet (, sammen med Øyvind Husby,) StimuLab-prosjektet Starte og drive en frivillig organisasjon, som var et samarbeid mellom Frivillighet Norge, Fundraising Norge, KS, Kulturdepartementet og Brønnøysundregistrene. Leverandørene i prosjektet var Rambøll, Halogen og Comte Bureau. Prosjektet utforsket organisering av livshendelsen gjennom en systemisk designprosess hvor en kombinerte flere tilnærminger, blant annet målrettede samfunnsoppdrag (missions) og fremsyn.

Portrettbilde Øyvind Husby

Øyvind Husby

Brønnøysundregistrene

Øyvind Husby er seniorrådgiver i avdeling for registerforvaltning ved Brønnøysundregistrene. Han har ivret for gode digitale tjenester for innbyggere, frivillig sektor og næringsliv gjennom ulike roller ved Brønnøysundregistrene siden 2004. Øyvind har mastergrad i informasjonssystemer fra Universitetet i Agder.

Han ledet (, sammen med Unn Hestvik,) StimuLab-prosjektet Starte og drive en frivillig organisasjon, som var et samarbeid mellom Frivillighet Norge, Fundraising Norge, KS, Kulturdepartementet og Brønnøysundregistrene. Leverandørene i prosjektet var Rambøll, Halogen og Comte Bureau. Prosjektet utforsket organisering av livshendelsen gjennom en systemisk designprosess hvor en kombinerte flere tilnærminger, blant annet målrettede samfunnsoppdrag (missions) og fremsyn.

Portrettbilde Hans Nilsson

Hans Nilsson

Digitaliseringsdirektoratet

Hans har en utdannelse innen systemteori/systemanalyse og økonomi. Han har lang erfaring fra offentlig forvaltning, både som konsulent/rådgiver og ansatt. Han bistår virksomheter som jobber for å oppnå ambisjonen sammenhengende tjenester, og særlig innenfor fagområdene organisering, styring og samarbeid på tvers. Hans er del av sekretariatet til Digitaliseringsrådet. Den seneste tiden har han vært med i et tverrfaglig team som har etablert og fasilitert Ukraina Digital-samarbeidet. Hans er en del av framsynsteamet i Digdir.

Portrettbilde Frode Alne Bolin

Frode Alne Bolin

Digitaliseringsdirektoratet

Frode Alne Bolin jobber med sammenhengende tjenester og livshendelser i Digdir. Han har et særlig ansvar for samarbeid mellom kommunal sektor og stat i arbeidet med livshendelsene. Han er med i Digdirs arbeid med fremsyn, og i innovasjonsteamet innovation@digdir. Frode har master i medievitenskap , og har tidligere jobbet både som journalist, kommunikasjonsrådgiver og innovasjonsrådgiver. Han har bred erfaring i fasilitering av innovasjonsprosesser og undervisning i innovasjon.

Workshop-ansvarlige

Olav Skarsbø
Digitaliseringsdirektoratet