NOKIOS 2023
Workshop 9

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00
Rom: Cosmos 2
Se romplan

Hvordan skape sammenhengende tjenester -sammen?

Samarbeidsnettverket for livshendelser og sammenhengende tjenester inviterer deg til workshop for å hjelpe oss, når vi 1) ser inn i fremtiden, 2) leter etter nye former for samfinansiering, og 3) diskuterer hva som sikrer god implementering av løsninger i kommunene.

På denne workshop’en vil du møte andre som jobber med disse problemstillingene for livshendelsene og sammenhengende tjenester. Det er viktig for oss å få dine innspill i vårt videre arbeid. Og – resultatene fra workshop’en vil bli gitt som innspill til den nye digitaliseringsstrategien. Ved å delta her kan du dermed få direkte innflytelse på dette arbeidet.

1) Fremtiden – hva skjer etter 2025?
Digitaliseringsstrategien nærmer seg slutten (2019 – 2025), og mye er oppnådd, men:

  • Hvordan kan vi etablere varige strukturer for det arbeidet som er gjort?
  • Hvordan kan vi fortsette det arbeidet som er i gang, men kanskje ikke helt ferdig?
  • Hva tar vi med oss inn i fremtiden?

I workshop’ens første time vil du få bruke din innsikt, ideer og engasjement i ‘negativ idémyldring’ for å avdekke de største truslene mot arbeidet i fremtiden.

2) Hvordan samfinansiere for utvikling og drift av sammenhengende tjenester?
Sammenhengende tjenester er vanskelige greier! Offentlige, private og ideelle aktører skal samfinansiere, både under utvikling, og senere når løsninger skal driftes og forvaltes.

  • Hvordan kan vi tenke nytt om dette?
  • Hvordan kan vi sikre at ikke ett ledd i en sammenhengende tjeneste faller bort fordi de f.eks. ikke har finansielle midler?

I workshop’ens andre time vil du med andre ord få anledning til å bryne deg på en av de største utfordringene vi har innenfor sammenhengende tjenester.

3) Hvordan lykkes med implementering i kommunene?
Mange av de sammenhengende tjenestene treffer kommunal sektor, og brukerne i en kommune. Jobben med å skape, eller tilrettelegge for en sammenhengende tjeneste er derfor ikke ferdig før den er implementert i kommunene, og tatt i bruk, eller skaper nytte for sluttbruker, det være seg innbygger, ansatt eller bedrift/frivillig sektor som sådan.

  • Hva skal til for å få til god implementering og spredning av (nye) sammenhengende tjenester i kommunal sektor?

I workshop’ens tredje time vil du bli utfordret på å tenke praktisk – hvordan vi omsetter gode planer til konkrete tjenester.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Tone Mjøs portrettbilde

Tone Mjøs

DigiViken

Tone Mjøs leder i dag DigiViken som er et av 11 regionale Digitaliseringsnettverk som har gått sammen om å jobbe med Livshendelsene med et kommunalt og fylkeskommunalt blikk.

Portrettbilde Kari Nysted

Kari Nysted

Digdir

Kari Nysted er seniorrådgiver sammenhengende tjenester i Digitaliseringsdirektoratet. Hun brenner for fornyelse gjennom endring for å skape bedre brukerorienterte tjenester. Men også for bedre samarbeid og flyt av informasjon på tvers av virksomheter. Hun har jobbet med digitalisering av tjenester i 30 år hvor de siste 7 årene har vært i offentlig sektor (kommune og stat). Digitaliseringsdirektoratet ved avdeling sammenhengende tjenester er initiativtaker til etablering av flere tverretatlige samarbeid om digitalisering; bl.a. Ukraina-situasjonen og livshendelser og sammenhengende tjenester. Kari er en del av det tverrfaglige teamet som har etablert og fasiliterer samarbeidene.

Portrettbilde Frode Alne Bolin

Frode Alne Bolin

Digdir

Frode Alne Bolin er seniorrådgiver i Digdir, og jobber med sammenhengende tjenester og livshendelser. Han er særlig opptatt av innovasjon og nytenkning i offentlig sektor, og samarbeid mellom statlig og kommunal sektor. Han er med i Digdirs arbeid med fremsyn, og i innovasjonsteamet innovation@digdir. Frode er medieviter fra Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet både som journalist og som kommunikasjonsrådgiver i offentlig sektor og interesseorganisasjoner. Han har bred erfaring i fasilitering av innovasjonsprosesser og undervisning i innovasjon.

Bredo Swanberg portrettbilde

Bredo Erik Swanberg

Digdir

Swanberg er nasjonal programleder for livshendelsen «Dødsfall og arv». Han er også Digdirs programleder for næringssamarbeidet med finansnæringen og jobber i tillegg med sjømatnæringen og landbruksnæringen. Han brenner for arbeidet med å fjerne alle hindringer som begrenser deling av data mellom privat- og offentlig sektor.

Ellen Margrethe Carlsen portrettbilde

Ellen Margrethe Carlsen

Helsedirektoratet

Carlsen er direktør ved avdeling for barne- og ungdomshelse ved Helsedirektoratet. Hun sitter i programstyret til DigiUng, og er prosjekteier av Livshendelsen Alvorlig sykt barn.

Workshop-ansvarlige