NOKIOS 2022
Workshop 9

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00

Skytjenester i offentlig sektor – felles bruk av plattformer og sikring av nasjonale verdier

NAV har utviklet en applikasjonsplattform (NAIS) til intern bruk, men ser nå på muligheten for å tilby denne til andre offentlige aktører (PaaS).

Når man tar i bruk en plattform utviklet av tredjepart er det viktig å gjøre egne vurderinger rundt personvern og sikring av verdier, dette vil NSM og Datatilsynet gi sine refleksjoner rundt.

Kartverket vil stille i workshopen og dele sine erfaringer/vurderinger rundt å ta tredjeparts plattformer i bruk.

Er dette interessante og relevante temaer for deg og din organisasjon, så vil du ikke gå glipp av denne workshopen. Worskhopen vil informere og utfordre deltagerne til å reflektere i gruppeoppgaver.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Gøran Berntsen

NAV

Gøran Berntsen er Product Manager NAIS i NAV

Jørgen Dyrhaug

NSM

Jørgen Dyrhaug er Seniorrådgiver i NSM.

Veronica Jarnskjold Buer

Datatilsynet

Veronica Jarnskjold Buer er avdelingsdirektør for teknologi, analyse og sikkerhet i Datatilsynet

Alf Vegar Sand Hovlund Andersen

Kartverket

Alf Vegar Sand Hovlund Andersen er sjefsarkitekt i Kartverket.

Workshop-ansvarlige

Peter Reed
Capgemini
Pål Asmund Røste
Kartverket