NOKIOS 2023
Workshop 9

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00

Hvordan skape sammenhengene tjenester -sammen?

Samarbeidsnettverket for livshendelser og sammenhengende tjenester inviterer deg til workshop for å hjelpe oss, når vi 1) ser inn i fremtiden, 2) leter etter nye former for samfinansiering, og 3) diskuterer hva som sikrer god implementering av løsninger i kommunene.

På denne workshop’en vil du møte andre som jobber med disse problemstillingene for livshendelsene og sammenhengende tjenester. Det er viktig for oss å få dine innspill i vårt videre arbeid. Og – resultatene fra workshop’en vil bli gitt som innspill til den nye digitaliseringsstrategien. Ved å delta her kan du dermed få direkte innflytelse på dette arbeidet.

1) Fremtiden – hva skjer etter 2025?
Digitaliseringsstrategien nærmer seg slutten (2019 – 2025), og mye er oppnådd, men:

  • Hvordan kan vi etablere varige strukturer for det arbeidet som er gjort?
  • Hvordan kan vi fortsette det arbeidet som er i gang, men kanskje ikke helt ferdig?
  • Hva tar vi med oss inn i fremtiden?

I workshop’ens første time vil du få bruke din innsikt, ideer og engasjement i ‘negativ idémyldring’ for å avdekke de største truslene mot arbeidet i fremtiden.

2) Hvordan samfinansiere for utvikling og drift av sammenhengende tjenester?
Sammenhengende tjenester er vanskelige greier! Offentlige, private og ideelle aktører skal samfinansiere, både under utvikling, og senere når løsninger skal driftes og forvaltes.

  • Hvordan kan vi tenke nytt om dette?
  • Hvordan kan vi sikre at ikke ett ledd i en sammenhengende tjeneste faller bort fordi de f.eks. ikke har finansielle midler?

I workshop’ens andre time vil du med andre ord få anledning til å bryne deg på en av de største utfordringene vi har innenfor sammenhengende tjenester.

3) Hvordan lykkes med implementering i kommunene?
Mange av de sammenhengende tjenestene treffer kommunal sektor, og brukerne i en kommune. Jobben med å skape, eller tilrettelegge for en sammenhengende tjeneste er derfor ikke ferdig før den er implementert i kommunene, og tatt i bruk, eller skaper nytte for sluttbruker, det være seg innbygger, ansatt eller bedrift/frivillig sektor som sådan.

  • Hva skal til for å få til god implementering og spredning av (nye) sammenhengende tjenester i kommunal sektor?

I workshop’ens tredje time vil du bli utfordret på å tenke praktisk – hvordan vi omsetter gode planer til konkrete tjenester.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Workshop-ansvarlige

Olav Skarsbø
Digdir