NOKIOS 
Informasjon for kurs- , ws- og sesjonsansvarlige

Som representant i NOKIOS programråd vil du få ansvar for en eller flere programposter for konferansen.

Som ansvarlig er det du som – på vegne av NOKIOS programråd – inviterer og følger du opp kontakten med foredragsholderne på din programpost.  

Som konferansens samarbeidspartner er det viktig å huske at programinnhold ikke skal være salg/promotering av eget selskap. Vårt mål er å presentere de dyktigste bidragsyterne innenfor sitt felt/tema/område. Tenk på hvem du selv kunne tenkt å høre et inspirasjonsforedrag fra.
Dyktige formidlere gir konferansen et kvalitetsstempel som gir positive ringvirkninger både for konferansens omdømme og for dens samarbeidspartnere.

Når inviterte foredragsholdere har takket ja, så sender du navn og kontaktinfo til prosjektleder.

Foredragsholderen bes om å registrere seg til konferansen så raskt som mulig, slik at vi kan få bilde og bio til presentasjon på nettsiden. Dette legges inn ved registrering og samtidig inngås en publiseringsavtale. NOKIOS er en hybrid konferanse, deltakere kan delta fysisk i Trondheim eller digitalt i en konferanseportal. Plenum og sesjoner streames direkte inn i portalen.

Kall inn dine foredragsholdere til møte(r) i god tid før konferansen, slik at budskapet kan fintunes.
Informer om hvilke muligheter som finnes i deltagerappen/digitalt for foredragsholderne i forkant – Livepolls, Q&A, Evaluering.
Kvalitetssikre at bidragsyter har forstått konferansens målgruppe, bestilling, presentasjonstid og opplegg. Be om å få se gjennom presentasjon før konferansen.

Honorar, reise og oppholdsutgifter til foredragsholdere:

 • Bidragsytere på NOKIOS bør få dekket reise og opphold av arbeidsgiver evt. andre.
 • Ingen honorering (noen få unntak for plenum)
 • Gratis konferansedeltakelse (2 foredragsholdere per programpost)

 Artikkel? Vi lager blogginnlegg og artikler rundt sesjonstema, avklar med foredragsholdere om de kan stille opp på intervju.

Format på sesjon:

 • En sesjon er 1 time og gir plass til 2 – 3 innlegg (det kan være ulikt format). Vurder behovet for antall bidragsytere i forhold til tema og mål for sesjonen. Flere enn to bidragsytere krever ekstra god forberedelse for å unngå for mye enveiskommunikasjon.

  Viktig å understreke at dette ikke er leverandørseminar der man driver innsalg av produkter.

 • Faglig orientert med bidrag fra flere stemmer, offentlige etater – forskere – 
 • Praktisk rettet, matnyttig og inspirerende innhold
 • Vær tydelig på hva deltakerne skal få ut av sesjonen.
 • Legg opp til å aktivisere deltakerne
 • Tid til kommentarer, diskusjoner og spørsmål

Format på kurs:

Et kurs er 2 timer og gir plass for å gå mer i dypden på et tema. Her kan man hente inn flere foredragsholdere, men nokios dekker ikke gratis deltakelse for mer enn 2 foredragsholdere på konferansen. 

 

Teknisk crew må få din bestilling av oppsett og teknisk utstyr i god tid før konferansestart

Kurs & workshops tirsdag:

 • Rom-oppsett må være bestilt 1 uke før start, ellers faktureres omrigg
 • Strøm – det er ingen strømpunkt i rommene, antall MÅ bestilles på kurs&ws
 • Husk at egen pc medbringes på kurs&ws

Sesjoner

 • Teknisk behov (ant. mikrofoner) må meldes inn slik at vi får bestilt