Teknisk

Kontaktliste for teknisk mannskap under NOKIOS 2022

Prosjektleder NOKIOS

Eli Vinogradoff, NTNU Konferanser, (avtroppende prosjektleder)
918 97 276 eli.vinogradoff@ntnu.no

Mari L. Bye, NTNU Konferanser, (påtroppende prosjektleder)
900 24 645 mari.l.bye@ntnu.no

Utstilleransvarlig

Heidi-Maria Playfoot, NTNU Konferanser,
411 20 896 heidi-maria.playfoot@ntnu.no

Sekretariatsleder

Hanne Sandtorv, NTNU Konferanser,
957 76 471 hanne.sandtorv@ntnu.no

Konferansesekretariat – EventsAIR

Monica Amundsen , NTNU Konferanser
958 01 267 monica.amundsen@ntnu.no

Web og grafisk layout

Kjell Tore Næsgaard, NTNU Konferanser,
900 39 989 kjelltn@ntnu.no

Produsent i plenum

Ulrik Bugge, Komon-Stageway,
905 99 331 ulrik@komon-stageway.no

Fotograf

Terje Trobe,
922 14 489 foto@terjetrobe.com

Streaming/opptak/widescreen

Daniel Hamstad, Leder NEP Norway,
482 87 106 dhamstad@nepgroup.com

Tekniker skjerm i plenum

Erik Sande, NEP Norway
970 92 613 esande@nepgroup.com 

Tekniker skjerm i sesjon

Ove Otterholm, NEP Norway
47308500 ootterholm@nepgroup.com

Lyd og Lys i plenum

Trond Dybfest, avtaleansvarlig Trondheim Lyd
909 48 170 trond@trondheimlyd.no

Lys plenum – dagcrew

Onsdag: Sindre Svee, Trondheim lyd
988 75 426 sindre.svee@trondheimlyd.no

Torsdag: Tormod Nordhøy, Trondheim lyd
467 75 480, tormod.nordhoy@hotmail.com

Lyd plenum – dagcrew

Jo Andre Waatsveen,Trondheim lyd
932 54 127 jo@trondheimlyd.no

Lys plenum – kveldscrew

Trond Dybfest, Trondheim lyd
909 48 170 trond@trondheimlyd.no

Lyd plenum – kveldscrew

Trond Morset,Trondheim lyd
951 37 860 trond.morset@trondheimlyd.no

 Clarion Hotell

Servicedesk Meeting & Event, Clarion
739 25 521 service.trondheim@choice.no

Marte Aune, Clarion kontakt
73 92 55 33, marte.aune@choice.no

Adrian Strand Bøen, Clarion kontakt
958 71 816 adrian.strand.boen@choice.no

Odd Christian, Skulstad konferanser
97 69 77 93 odd.skulstad@choice.no

Utstilling oa. messeutstyr (møbler/messevegger)

Erlend Rosanoff, Compass Fairs,
920 67 361 erlend@compassfairs.no

Tarjei Ferdinand Reiten Nordnes, Compass Fairs,
414 25 673, tarjei@compassfairs.no

Teknikere i sal (ntnu-crew)

Hans Marius Øverås, Orakelsjefskoordinator – ALLE DAGER
959 34 577 hans.m.overas@ntnu.no

Sigurd P. Barstad, teknisk crew – ALLE DAGER
955 57 718 Sigurdpareli@gmail.com

Mikal Øglend Nesse, Orakel/teknisk crew – ALLE DAGER
405 17 800 mikal.o.nesse@ntnu.no

Christina Lilja Thomessen, orakel/teknisk crew – ALLE DAGER
christina.l.thomessen@ntnu.no,

Tonje Leine Kristiansen, orakel/teknisk crew – TIRSDAG og TORSDAG
tonje.l.kristiansen@ntnu.no,

Jan-Øivind Lima, orakel/teknisk crew – TIRSDAG og ONSDAG
jan.o.lima@ntnu.no,

Ingelin Berglund Rasmussen, orakel/teknisk crew – KUN TIRSDAG
ingelin.g.rasmussen@ntnu.no,

Ingebjørg Barthold, Orakel/teknisk crew – KUN TIRSDAG
452 79 730 ingebjorg.barthold@ntnu.no

Silje Tvedt, orakel/teknisk crew – KUN TIRSDAG
silje.tvedt@ntnu.no,

Sturla Skjulhaug Storemyr, Orakel/teknisk crew – KUN ONSDAG
970 76 412 sturla.s.storemyr@ntnu.no

Markus Lindberg, orakel/teknisk crew – KUN ONSDAG

 

Antall teknikere Kurs og Workshops (tirsdag) :

Alle saler:
1 orakel til teknisk bistand i hvert rom.

Orakler: påse at deltagerne fyller opp alle sitteplassene inne i sal – slik at det ikke står ledige stoler midt inne i radene. Ta med gaver som ansvarlig deler ut til bidragsyterne fra sekretariatet. Se til at det er vann og glass til foredragsholderne.

1 orakelkoordinator i sekretaritatet som bistår de som er i sal.

Utstyr under Kurs og Workshops (tirsdag):

Foredragsholdere medbringer egen pc til kurs og workshops tirsdag.

Innmeldt romoppsett (gruppebord/klasserom/kino), mikrofoner og annet blir koordinert med konferansesekretariatet og hotellet/Trondheim lyd.

Antall teknikere Konferanse (onsdag – torsdag):

Plenum/sesjonsrom 1:
1 lydtekniker og 1 lystekniker fra Trondheim Lyd
1 tekniker for avvikling av presentasjoner i plenum (NEP)
1-2 fra NEP for streaming/opptak
1 orakel for bøylemik og håndholdt mik.
2 orakler til scenerigg (dvs. møbler på og av scenen)
Sesjonsrom 2 (Cosmos 3A) og 3 (Cosmos 3C):
1 tekniker for streaming/opptak (lyd og bilde) i hvert sesjonsrom (NEP)
1 orakel som har kontakt med foredragsholdere, viser dem klikkere og ordner med mikrofoner. 

OnAIR (digital plattform)
1 tekniker for Live Support.
Streamlink fra plenum og sesjoner kjøres i OnAIR.
Alle deltakere (fysisk og virtuelle deltakere) skal ha tilgang til portalen OnAIR.

Orakler: påse at deltagerne fyller opp alle sitteplassene inne i plenum og på sesjoner – slik at det ikke står ledige stoler midt inne i radene. Ta med gaver som sesjonsansvarlig deler ut til bidragsyterne fra sekretariatet (gjelder ikke utstillerseminar).

Utstyr under konferansen (onsdag – torsdag):

Superwide lerret 12×4 m i plenum. Format 3:1 Gjerne 4K-oppløsning eller mer. 3240×1080 piksler
Pc’er og backup-pc til 3 rom (plenum/sesjon1, sesjonsrom 2 og 3) med HDMI og VGA (NEP)
Splitter for tilkobling til skjerm – 3 kilder. (splitter) prosjektor, skjerm og til videoproduksjon. (10 mbit helst 30 mbit til streaming.) (NEP)
Monitor og nedtellingsklokke foran scenen i alle tre saler. (NEP)
8 bøylemik’er (TL) i plenumssal
2 bøylemic og 1 håndholdt i (hotellet) i hver sal.
1 fastnett til NEP (streaming) (min. 20 mbit helst 30 mbit) i hver sal.
Klikkere (NTNU VIDERE)

Møter

19. oktober kl 1100 – 1200 Gjennomgang og fordeling av ansvar/arbeidsoppgaver med orakler. Sted: Luna, Clarion hotell
19. oktober kl 1200 – 1400 Gjennomgang av program med alle tekniske involverte. Sted: Luna, Clarion hotell
19. oktober kl 1130 Gjennomgang av panel i sal for teknikere (orakler) sammen med Adrian på hotellet.

Oversikt teknisk crew (ntnu-crew) og rom

Romplan

. Oppgaver før konferansen (ntnu-crew)

Kartlegg utstyrsbehov – noteres i oversikt i Teams.
Kartlegg ønsket bordsoppsett på kurs/workshops tirsdag.
Etterspør kjøreplan som viser taletid til hver enkelt, slik at det kan settes opp på nedtellingsklokke i rom
Gjør foredragsholdere oppmerksom på at digitale deltakere stiller spm via app, og at disse må tas opp i slutten av programposten.
Sett alltid kursansvarlig i kopifeltet når dere sender ut epost til bidragsyterne. Sett NOKIOS 20xx – kursnr/wsnr/sesjonsnr i emnefeltet slik at det er lett å forstå hvilken programpost det refereres til.
Lage PPT med sesjonstittel (bakgrunnsbilde) som vises på lerret før oppstart. (se mal i lenker nederst på siden)
Lage PPT med bidragsyters navn/foredragsholder som vises på lerret ved intro.
Be de laste opp presentasjoner i NOKIOS 2022 presentasjon følges opp av teknike/crew. Navngi filen med programpost_fornavn_etternavn. (Eksempel sesjon1a_mona_skaret.pptx) Tekniker i sal vil sjekke at din presentasjon er iorden og vil ha den tilgjengelig i salen når foredragsholdere går på scenen (NB! For Kurs og Workshops tirsdag og utstillerseminar onsdag/torsdag holdes presentasjoner på egen pc)

Presentasjon – endringer
Gjør du endringer i din presentasjon etter at du har lastet opp filen, så kan du laste opp ny på samme sted. Merk den da med versjonsnummer

Oppgaver i sesjoner/plenum (ntnu crew)

 • last opp bakgrunnsbilde. Før oppstart av sesjon og idet samme foredrag er ferdig at neste innslag kommer opp før folk reiser seg og forlater rommet. Sesjonsansvarlig takker av foredragsholderne og oppgir samtidig hva som skal skje i rommet etter pausen.
 • Plenum: navnefoil på de som holder innlegg
 • senk lyset i salen ved oppstart, full belysning på scenen.
 • Sørge for at publikum utnytter plassene i salen, trekker sammen
 • Vær tilgjengelig/på for å bistå fordragsholderne under hele seansen
 • Hjelpe foredragsholdere med myggbytte
 • Være mikrofonbærer ved evt. spm fra sal
 • Ansvarlig for spørsmål fra deltagerappen
 • Bistå sesjonsansvarlig/foredragsholder med det som trengs i salen.
 • Ta opp riktig presentasjon til riktig foredragsholder
 • Ta med gaver og gi til sesjonsansvarlig
 • Pass på at det er vann og glass til foredragsholdere i rommet.
 • Spørsmål fra deltakere formidles til foredragsholdere fra Live Q&A fra OnAIR og deltakerapp.  Det brukes egen app for å se spørsmålene: https://ntnu.eventsair.com/nokios-2022/qa
  med innlogging nokios@nokios.no og passord nokios22

Mat

NOKIOS bestiller vi inn frokost (div baguetter) som finnes på Polaris – Sekretariat hver morgen. Alle får lunsj på hotellet under konferansen.

Teknisk personale kan spise lunsj i lunsjområdet i 1. etg før eller etter den vanlige lunsjtiden. ntnu-crew med sesjonsansvar spiser lunsj i  i 1. etg på oppsatt lunsjtid i programmet, men må være på plass i sal i god tid før sesjoner starter.

På tirsdag får alle som rigger (NEP, TL, Compass Fairs, teknisk crew m.fl) servert pizza kl 20 på hotellet. Serveres i Space/Utstillerområdet.