NOKIOS 2024
Workshop 12

Tirsdag 22. oktober
13:00–17:00

Helsetjenesten kollapser, kan oppgavedeling redde velferdssamfunnet?

Vi har skapt et samfunn som ikke lenger er bærekraftig. Utfordringene knyttet til demografiskiftet treffer norske kommuner allerede i dag – og utviklingen går raskt i feil retning. Det er behov for radikal innovasjon på samfunnsnivå om vi vil bevare velferdsstaten Norge slik vi kjenner den.

Lillestrøm kommune har i lengre tid utforsket tanken om et oppgavebasert arbeidsmarked der ulike samfunnsressurser og -grupperinger kan bidra etter evne; betalt, pliktig eller frivillig. I oktober vil vi i samarbeid med Nyby gjennomføre et fremtidseksperiment, der vi forsøker å halvere arbeidsmengden på dagtid på en av våre institusjoner i en uke, ved oppgavedeling gjennom Nyby-plattformen.

I denne workshopen vil vi presentere resultatet av eksperimentet. I tillegg vil vi gjennomføre gruppearbeid med ulike temaer for å få diskusjon om muligheter, utfordringer, erfaringer, ideer, tanker og forslag til videre arbeid.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Silje Sande

Lillestrøm kommune

Silje Sande er strategisk digitaliseringsrådgiver i Lillestrøm kommune.

Victoria Sollie Hvaring

Nyby Lillestrøm kommune

Victoria Sollie Hvaring er prosjektleder, Nyby Lillestrøm kommune.

 

Fredrik Gullowsen

Nyby

Fredrik Gullowsen er gründer og daglig leder for Nyby.

Workshop-ansvarlige

Atle Bergfjord
Capgemini
Torbjørn Pedersen
Lillestrøm kommune
Marius Johannessen
Universitetet i Sørøst-Norge