NOKIOS 2021
Workshop 2

Tirsdag 26. oktober
13:00–17:00
(pause 15:00 – 15:30)

Sporing i offentlig sektor

“Offentlig sektor bidrar i dag til at informasjon om innbyggerne samles inn og deles med de største aktørene i overvåkingsøkonomien. Dette er et demokratisk problem fordi man ikke kan velge bort overvåkningen, og et konkurransepolitisk problem fordi det styrker de digitale monopolene.” (Teknologirådet (2021), 6)

Teknologi og data lages i stadig økende grad gjennom offentlige virksomheters dialog med borgerne. Denne aktiviteten har stort potensial for økt innsikt, automatisering, og bruk av kunstig intelligens for å sikre gode tjenester for innbyggerne. Dette skjer både gjennom egenutviklede produkter, men også ved å kjøp av eksisterende tjenester fra eksterne leverandører.

Politiske ambisjoner om en effektiv offentlig forvaltning, som leverer relevante tjenester til borgerne på digitale plattformer, driver frem en stadig mer ambisiøs tjenesteutvikling i virksomhetene. Utfordringene er likevel mange – internt i virksomhetene kan ulike fagmiljøer stå mot hverandre i henholdsvis ambisjoner om å etterleve nødvendige hensyn i bruk av data om borgerne, og samtidig levere treffsikre og effektive tjenester.

Er vi bevisste nok i bruken av tredjepartsprodukter i offentlig sektor? Bruker vi Google Analytics, eller Facebook Pixel til å lære mer om våre brukere, uten å tenke over hva det betyr? Hva skjer med borgernes data i kommunikasjonen med offentlige sektor når vi lagrer denne informasjonen, og deler den med andre? Hvordan kan vi hegne om, og utnytte data som en nasjonal ressurs for å sikre digital suverenitet?

Vi har med dyktige innledere fra Teknologirådet, Datatilsynet, Forbrukerrådet, Synlighet, og NTNU. Disse aktørene skal gjennom innlegg og deltakelse i diskusjon hjelpe oss å øke bevisstheten rundt skjulte kostnader ved utnytting av det fulle potensialet i “gratis” tilgjengelige verktøy.

Norsk offentlig sektor sin største kapital er ikke data om borgerne, men deres tillitt – denne har vi ikke råd til å miste!

Fasilitatorer/foredragsholdere

Camilla Nervik portrettbilde

Camilla Nervik

Datatilsynet

Camilla Nervik er seksjonssjef og jurist i Seksjon offentlige tjenester i Datatilsynet.

Finn Myrstad portrettbilde

Finn Lützow-Holm Myrstad

Forbrukerrådet

Finn Lützow-Holm Myrstad er fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, hvor han arbeider med digitale rettigheter som personvern, IKT-sikkerhet og konkurranse. Han er medlem av den norske personvernkommisjonen som skal vurdere personvernets stilling i Norge. Han leder også digitalkomiteen i det transatlantiske forbrukernettverket, TACD, med 80 medlemsorganisasjoner fra begge sider av Atlanteren.

Lisa Reutter portrettbilde

Lisa Reutter

NTNU

Stipendiat Lisa Reutter forsker på datadrevet offentlig forvaltning og er interessert i samspillet mellom teknologi, data og demokrati.

Miriam Nesbø portrettbilde

Miriam Nesbø

NTNU

Miriam Nesbø er prosjektleder ved seksjon for IT-strategi og -styring ved NTNU.

Jørgen Brunborg-Næss portrettbilde

Jørgen Brunborg-Næss

Synlighet

Jørgen har 20 års erfaring med markedsføring, resultatmåling og trafikkanalyse på Internett. Det meste av tiden i digitalbyrået Synlighet, men han har også jobbet i både Schibsted og Aller Media.

Workshop-ansvarlige

Ingunn Cowan
Lånekassen