NOKIOS 2022
Workshop 2

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00
Rom: Cosmos 3A
Se romplan

Hva betyr det egentlig å sette innbyggeren i sentrum?

Det digitale Norge er under oppføring, men mange sliter med den digitale hverdagen. Hvordan kan vi med brukerinvolvering skape gode tjenester, også for de ikke-digitale? På denne workshopen vil du lære konkrete og enkle metoder for brukerinvolvering du kan anvende i jobben.

Du får:

  • teste ut metoder fra tjenestedesign som kvalitativ innsikt, brukerreiser og hypoteseformulering
  • vite hvordan empati for ekte brukere skaper løsninger som er bærekraftige og som treffer
  • forståelse for hvordan vi reduserer risiko og sparer penger ved å ta utgangspunkt i reell innsikt, ikke antakelser
  • vite hvordan visuelle metoder kan bidra til å skape felles forståelse og retning for beslutningstakere, de som jobber sammen og andre interessenter

Sammen skal vi søke svarene på hvordan de ikke-digitale skal delta i den digitale hverdagen i framtiden.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Portrettbilde Magne Ekerum

Magne Ekerum

Sopra Steria

Magne er teamleder for tjenestedesign i Sopra Steria og har 20 års internasjonal arbeidserfaring som designer og strategisk rådgiver. Han har ledet og jobbet på en rekke store designprosjekter med designdrevet innovasjonsarbeid. Magne har vært prosessleder og utførende designer for design og utvikling på fremtidens skip, forretningskonsepter for søvn, inneklima, digital tvilling på oljeplattform, fjernstyrt flyplass, konseptbiler, taktisk operasjonsrom på Norges og Tysklands neste ubåter for å nevne noen. Magne har tidligere jobbet som bildesigner i Tyskland, og med industridesign og tjenestedesign i Hareide Design og Halogen.

Portrettbilde Ingrid Bjerve

Ingrid Bjerve

Bouvet

Ingrid er en erfaren tjenestedesigner i Bouvet som ved hjelp av brukerinvolvering og designmetodikk jobber for å skape helhetlige, gjennomtenkte og nyttige tjenester. Ingrid er opptatt av å sikre ønskede gevinster for virksomheten samtidig som det gir en økt verdi for de som skal bruke og oppleve tjenesten. Ingrid har lang erfaring innen offentlig sektor og er en god og viktig støttespiller for beslutningstakere i ulike prosesser. Ingrid jobber også for å se hele økosystemet til en tjeneste i et systemorientert perspektiv med fokus på hvordan det ytre også påvirkes eller påvirker en tjeneste for å utvikle og legge til rette for bærekraftige løsninger.

Anna Holm Vågsland

KS

Workshop-ansvarlige