NOKIOS 2021
Workshop 2

Tirsdag 26. oktober
13:00–17:00
Rom: Comet
Se romplan

Overvåkningsøkonomien ute av kontroll – kommersiell sporing i offentlig sektor

“Offentlig sektor bidrar i dag til at informasjon om innbyggerne samles inn og deles med de største aktørene i overvåkingsøkonomien. Dette er et demokratisk problem fordi man ikke kan velge bort overvåkningen, og et konkurransepolitisk problem fordi det styrker de digitale monopolene.” (Teknologirådet (2021), 6)

Teknologi og data lages i stadig økende grad gjennom offentlige virksomheters dialog med borgerne. Denne aktiviteten har stort potensial for økt innsikt, automatisering, og bruk av kunstig intelligens for å sikre gode tjenester for innbyggerne. Dette skjer både gjennom egenutviklede produkter, men også ved å kjøp av eksisterende tjenester fra eksterne leverandører.

Politiske ambisjoner om en effektiv offentlig forvaltning, som leverer relevante tjenester til borgerne på digitale plattformer, driver frem en stadig mer ambisiøs tjenesteutvikling i virksomhetene. Utfordringene er likevel mange – internt i virksomhetene kan ulike fagmiljøer stå mot hverandre i henholdsvis ambisjoner om å etterleve nødvendige hensyn i bruk av data om borgerne, og samtidig levere treffsikre og effektive tjenester.

Er vi bevisste nok i bruken av tredjepartsprodukter i offentlig sektor? Bruker vi Google Analytics, eller Facebook Pixel til å lære mer om våre brukere, uten å tenke over hva det betyr? Hva skjer med borgernes data i kommunikasjonen med offentlige sektor når vi lagrer denne informasjonen, og deler den med andre? Hvordan kan vi hegne om, og utnytte data som en nasjonal ressurs for å sikre digital suverenitet?

Vi har med dyktige innledere fra Teknologirådet, Datatilsynet, Synlighet, og NTNU. Disse aktørene skal gjennom innlegg og deltakelse i diskusjon hjelpe oss å øke bevisstheten rundt skjulte kostnader ved utnytting av det fulle potensialet i “gratis” tilgjengelige verktøy.

Norsk offentlig sektor sin største kapital er ikke data om borgerne, men deres tillitt – denne har vi ikke råd til å miste!

Fasilitatorer/foredragsholdere

Veronica Buer portrettbilde

Veronica Buer

Datatilsynet

Veronica Buer er avdelingsdirektør for Tekonologi, Analyse og Sikkerhet, forskerutdannet teknologi og sikkerhet, jobbet innen både offentlig og privat sektor.

Anders Ballangrud portrettbilde

Anders Ballangrud

Datatilsynet

Anders Ballangrud er kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet. Han er utdannet medieviter ved Universitetet i Oslo. Han har bidratt i flere risikovurderinger internt i Datatilsynet, og har bl.a. ledet arbeidsgruppen som har vurdert personvernkonsekvenser ved å bruke side på Facebook.

Lisa Reutter portrettbilde

Lisa Reutter

NTNU

Stipendiat Lisa Reutter forsker på datadrevet offentlig forvaltning og er interessert i samspillet mellom teknologi, data og demokrati.

Miriam Nesbø portrettbilde

Miriam Nesbø

NTNU

Miriam Nesbø er prosjektleder ved seksjon for IT-strategi og -styring ved NTNU.

Anne Siri Bekkelund portrettbilde

Anne Siri Bekkelund

Teknologirådet

Anne Siri Koksrud Bekkelund leder Teknologirådets prosjekter om fremtidens arbeidsliv, kunstig intelligens i helse og strategisk fremtidsanalyse. Anne Siri er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, og master i politisk økonomi fra BI. Hun har tidligere jobbet i blant annet tankesmien Civita, konsulentselskapet Accenture og som byrådssekretær for kultur og næring i Oslo kommune.

Jørgen Brunborg-Næss portrettbilde

Jørgen Brunborg-Næss

Synlighet

Jørgen har 20 års erfaring med markedsføring, resultatmåling og trafikkanalyse på Internett. Det meste av tiden i digitalbyrået Synlighet, men han har også jobbet i både Schibsted og Aller Media.

Workshop-ansvarlige

Ingunn Cowan
Lånekassen