NOKIOS 2023
Workshop 2

Tirsdag 24. oktober
13:00–17:00
Rom: Cosmos 3C
Se romplan

Bygge en datadreven fremtid: Fra orden i eget hus til bærekraftige tjenester

Gå veien via “orden i eget hus” til å bli en datadrevet virksomhet

Sammen med solide foredragsholdere fra akademia, samt statlig og kommunal sektor tar vi for oss hva som må til for å bli en datadrevet virksomhet. Relevante områder er styring, kompetanse, tekniske og juridiske rammer og ansvar for data. Vi får eksempler på hvilke verktøy og støtteressurser som kan benyttes i arbeidet. Vi vil utforske hvordan vi kan etablere datadrevne løsninger for å understøtte en moderne forvaltning.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Portrettbilde Miriam Urke Nesbø

Miriam Urke Nesbø

NTNU

Miriam er rådgiver ved IT-avdelingen på NTNU.

Portrettbilde Heather Broomfield

Heather Broomfield

UiO/Digdir

Heather Broomfield, Ph.d Fellow at University of Oslo/ Fagdirektør hos Digdir. Heather driver forskning innen datadriven offentlig forvaltning og  KI innen offentlige tjenester.

Portrettbilde Silje Reiten Blichfeldt

Silje Reiten Blichfeldt

NTNU

Silje er rådgiver ved IT-avdelingen på NTNU.

Geir Myrind portrettbilde

Geir Myrind

Skatteetaten

Geir Myrind er informasjonsarkitekt i Skatteetaten.

Gustav Aagesen portrettbilde

Gustav Aagesen

Lånekassen

Gustav er leder fagområdet data og informasjonsforvaltning og er Chief Data Officer i Lånekassen. Han har en doktorgrad i informasjonssystemer innen e-government fra NTNU. Der så han på nasjonal virksomhetsarkitektur og felleskomponenter for å understøtte borgersentrerte offentlige tjenester. Fra tidligere har Gustav erfaring som konsulent hvor han har designet og utviklet saksbehandlingsløsninger for blant annet Enova, og som grunder med utvikling av løsninger for markedsføring og spørreundersøkelser.

Gustav har deltatt i flere nasjonale arbeidsgrupper for å fremme samhandling i offentlig sektor. Her er det nasjonale arbeidet med orden i eget hus og etablering av data.norge.no, samt etablering av det syntetiske test-Norge relevant. Gustav har også medvirket i arbeidet med kunnskapssektorens datafellesskap (KUDAF). I Lånekassen arbeider Gustav med prosesser og løsninger for bedre bruk og viderebruk av data. Viktige interesseområder er demokratisering av data og avansert analyse i praksis.

Fredrik Øvergård portrettbilde

Fredrik Øvergård

Fosen IKT

Fredrik Øvergård har vært Digitaliseringleder i Fosen IKT siden 2020 og har ledet prosjektet Datadrevne Kommuner – «Hvordan kommunene kan gå ifra å være analogt- til å bli digitalt datadrevne».

Fredrik sitter som styremedlem i Norsk Kommunalteknisk Forening Digital, og er Trøndelags representant i KS Fag og Prioriteringsutvalg Teknisk.

Hans akademiske bagrunn er en bachelor i systemutvikling, og masterprogrammer i strategisk forretningsutvikling og innovasjon, ledelse: makt og mening, strategisk dataanalyse (AI/ML) og i det å lede digiserende organisasjoner.

Før han gikk inn i det offentlige, grunnla han og ledet selskapet SmartHelp, som leverte kritisk appbasert kommando og kontroll system mellom publikum og norske offentlige nødmeldesentraler.

Jens Berget portrettbilde

Jens Berget

Malvik kommune

Jens Berget har vært organisasjonssjef i Malvik kommune fra 2019.

Forut for dette jobbet han som avdelingsdirektør for virksomhetsstyring i Nordland politidistrikt. Han har også lang erfaring fra operativ tjeneste i politiet både i inn- og utland.

Hans akademiske bakgrunn er mastergrad i offentlig styring (MPA) fra NTNU.

I Malvik kommune jobber han med å utvikle sammenhengende tjenester i en kommunal verden der målsettingen er å gå fra å være analogt datadrevet til å bli digitalt datadreven.

Workshop-ansvarlige

Elin E. Sotberg Harder
Trondheim kommune
Ingunn Cowan
Lånekassen