NOKIOS 2022
Workshop 2

Tirsdag 25. oktober
13:00–17:00

Hva betyr det egentlig å sette innbyggeren i sentrum?

Det digitale Norge er under oppføring, men hva er konsekvensene av å ikke ta innbyggerne med i byggeprosessen? Vi tar deg med på en reise gjennom brukerinvolvering og forteller hvordan empati for brukeren skaper effekt, likeverd og inkludering.

Du får høre inspirerende historier, prøve nyttige verktøy og dele erfaringer med andre virksomheter.

På slutten av dagen vil du sitte igjen med en opplevelse av den kraften som ligger i brukeren selv.

Fasilitatorer/foredragsholdere

Annonseres senere

Workshop-ansvarlige