NOKIOS 2008: Arkiv

Presentasjoner fra Nokios 2008

Her kan du laste ned presentasjoner fra konferansen.

Onsdag 15. Oktober

Kurs

SOA (Service – oriented architecture)

Risiko i prosjektstyring, IKT-prosjekter

Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter

Workshop

Personvern som utfordring ved utvikling av informasjonssystemer i forvaltningen

Torsdag 16. Oktober

Plenum

Utvikling gjennom samarbeid – tiden er moden

Digitalisering i Danmark

Sesjon 1

Samordning av IKT i det offentlige:

A1 Samordning av IKT i det offentlige 1

A1 Samordning av IKT i det offentlige 2

Prosessorienterte løsninger i kommunal sektor

B2 Prosessorienterte løsninger i kommunal sektor

Samarbeidsprosesser og organisasjonsendring: Implementering i praksis

C4 Hvordan skaper vi endring i praksis?

C4 Organisering og gjennomføring av et stort innføringsprosjekt

Sesjon 2

Modern Times 2 – teknologibaserte løsninger eller løsningsbasert teknologi?

A2 Fra monolitt og enevelde til tjenesteorientering og virksomhetsprioritering

A2 geoNorge – en geografisk tjenestebasert infrastruktur uten sidestykke.

Fra preik til praksis – Bruk av IKT i kommunene: Hva ønsker vi å oppnå?

B1 Kodeverk og hodeverk – strukturert fri flyt i offentlig sektor

B1 IT og Helse/PDA prosjektet i Det Digitale Trøndelag

Fremtidige elektroniske ID-løsninger

C3 eID og e-signatur som felles infrastruktur realisert og forvaltet av DIFI i samarbeid med Skattedirektoratet og Politidirektoratet

C3 Planer for etablering av Samtrafikknavet

C3 Nasjonalt ID kort

Utstillerseminar

U2 Forskningsrådet – Behovsdrevet forskning -en snarvei til gode løsninger i offentlig sektor

U2 Forskningsrådet – eGovMon

U2 Forskningsrådet – Semicolon prosjektet

U3 CapGemini Norge AS – Smil! Du er på facebook

U4 Computas – Erfaringer med Scrum i offentlig sektor

Fredag 17. Oktober

Sesjon 3

Fremtidens IKT-løsninger – noe for offentlig sektor?

A3 Mobil helsemonitorering som eksempel på velferdsteknologi

A3 IBM Global Technology Outlook Betydning for offentlig forvaltning?

A3 Power Shift – Accenture Technology Vision 2008

A3 Innovation happens elsewhere The cloud of open innovation

Styrer statens datakåthet kommunenes IKT-politikk?

B4 Pålagt datafangst som styringsredskap: Styrer statens «datakåthet» kommunenes IKT- politikk

B4 Einskildopplysningskjæte og UBT

B4 Styrer statens datakåthet kommunenes IKT politikk?

Med brukeren i sentrum: Hvem lager vi løsninger for?

C1 Digital frihet for funksjonshemmede en kryssnasjonal sammenligning av politiske virkemidler og oppnådde resultater

C1 eGovMon A user driven project for benchmarking accessibility, transparency, effiency and impact.

C1 Evaluering av brukervennlighet foralle: Måler vi de riktige tingene?

Sesjon 4

Effektiv samhandling – utfordringer og hindringer

A4 Hvordan finne, lese, forstå og stole på digital informasjon etter 50 år?

A4 Hindringer for organisatorisk samhandling

A4 Metadata for samordning og samhandling

Hvordan forbedre e-tjenester og tilgjengelighet for alle innbyggere?

B3 The Adoption of New Technologies in Finnish Public Organizations Case Electronic Invoicing

B3 Norsk taleteknologi Behov for en enklere og mer naturlig bruk av IKT

Offentlig kommunikasjon: Hvordan når vi borgerne

C2 Nye nettfenomener – staten og delekulturen

C2 Ny statlig kommunikasjonspolitikk

C2 Forventningar til – behov for innbyggjarportalen om strategi for Noreg.no og Miside