NOKIOS 2007: Arkiv

Presentasjoner fra Nokios 2007

Her kan du laste ned presentasjoner fra konferansen.

Plenum

Arne Sølvberg

Heidi Grande Røys

Jon Bing

Morten Meyer

Sesjon 1A: modern times

e-tjenester

Statens lånekasse

Generasjon 2.0

Sesjon 1B: Eksempler på samarbeid

Interkommunalt samarbeid

Digitale distriktsdager

e-Bygg 2009

Syv kommuner

Sesjon 1C: Brukervennlig navigasjon

Los i Trondheim

Sesjon 2A: IKT-arkitektur

Trends for world citizens

Visjoner

Kan bransjen bidra?

Sesjon 3A: Har vi lært?

Emma

Skatteetatens bidrag

Sesjon 3B: Offentlig markedsplass

e-handel i Trondheim

e-handel i Sør-Trøndelag

Sesjon 4A: E-forvaltning på tvers

Behov fra etatsiden

Behov fra brukersiden

Hva har vi gjort og hva tenker vi å gjøre?

Sesjon 5A: Langsiktig styring

Intro

Altinn

Tre etaters utfordring

Paneldebatt

Sesjon 5B: Samarbeidsstyring

Gjør det på nett

Nasjonal kjernejournal

Innføring i NAV-IKT

Sesjon 5C: eDemokrati

Former for eDemokrati

IKT-støttet innsyn

Digital plandialog

Blogging i valgkampen