NOKIOS 2016: Arkiv

Presentasjoner 2016

Tirsdag 1. november

Kurs

1: Ny personvernforordning

Ingen tilgjengelige presentasjoner

2: Sourcingstrategi og operasjonalisering

Ingen tilgjengelige presentasjoner

3: Prosjektveiviseren

pdf Prosjektveiviseren
Elin Kristine Fjørtoft og Lars Nokken, Difi

pdf Prosjektveiviseren i DSB
Johnny Svardal, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

4: Kommunereform i en digital virkelighet – utfordringer og muligheter

pdf Kommunereform i en digital virkelighet
Unn Disch-Kihle, Kartverket
Anna Malmø-Lund, Arkivverket
Grete Kvernland-Berg, PA Consulting

5: DevOps – Hva, Hvorfor og hvordan?

Ingen tilgjengelige presentasjoner

Workshops

1: Prosjektledelse i store IT-prosjekter

Ingen tilgjengelige presentasjoner

2: Hvordan etablere god programstyring i din virksomhet?

pdf Workshop 2: flere presentasjoner i én pdf
Jens Nørve, Difi
Erik Liaklev, Justis- og beredskapsdepartementet
Jesper Rådberg, Justis- og beredskapsdepartementet
Roger Schäffer, Folkehelseinstituttet
Anette Odgaard Jacobsen, Folkehelseinstituttet

3: Nok prat! Hvordan få til gevinstrealisering i praksis?

pdf Gevinstrealisering – NOKIOS 2016
Leif Skiftenes Flak, Universitetet i Agder

pdf Tiltak for bedre gevinstrealisering
Sverre Berg, Direktoratet for økonomistyring

4: Stordata i offentlig sektor

pdf Vegtrafikk og store datamengder
Kristoffer Dyrkorn, BEKK

5: Kreativ destruksjon av dagens arkivfunksjon

Ingen tilgjengelige presentasjoner

6: Fremtidens målbilde – hvordan tilby offentlige tjenester- innovativt

Ingen tilgjengelige presentasjoner

7: Fra politikk til handling – Se hvordan din virksomhet kan høste gevinster ved å la privatpersoner og virksomheter dele sine data

Ingen tilgjengelige presentasjoner

Onsdag 2. november

Åpningsplenum

Ingen tilgjengelige presentasjoner

Sesjon 1A: Trender som vil prege fremtiden

Ingen tilgjengelige presentasjoner

Sesjon 1B: Neste generasjon sourcingstrategier i offentlig sektor

pdf Strategisk tjenestekjøp, innovative anskaffelser, digitalisering og innovasjon i kommunal sektor
Odd Ruud, Digitale Gardemoen

pdf Smart sourcing – hva og hvordan?
Øyvind Rimmereid, Telenor

Sesjon 1C: Skam-generasjonen møter byråkratiet

Ingen tilgjengelige presentasjoner

Sesjon 2A: Innovasjon – mer enn idéer og oppfinnelser

pdf Innovasjon – mer enn idéer og oppfinnelser
Anne-Mette Øvrum, Signo Conrad Svendsen senter
Kari Hengebøl, C3 – Oslo universitetssykehus
Francis D’Silva, Accenture AS

Sesjon 2B: Møt menneskene bak robotene – Innføring av digitale medarbeidere i Bergen kommune

pdf Møt menneskene bak robotene – Innføring av digitale medarbeidere i Bergen kommune
Steinar Carlsen, Bergen kommune
Øyvind Litlere, Bouvet
Erik Lien, AVO Consulting
Max Herner, IP Soft
Henrik Eriksson, IP Soft

Sesjon 2C: «Share the Problem» ‐ Samarbeide mellom kommune og innovasjonsmiljøer

pdf Crowd Sourcing
Hermann Ørn Vidarsson, Technoport

pdf Brukerinvolverte innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig?
Hilde Sætertrø, NHO Trøndelag

pdf Åpen kommune
Kristian Mjøen, Trondheim kommune

Plenum: Digital agenda

Ingen tilgjengelige presentasjoner

Torsdag 3. november

Sesjon 3A: Robotic Process Automation (RPA) – et praktisk virkemiddel til digitalisering

pdf Robotics Process Automation (RPA)
Linn Tronstad, Capgemini
Richard Becke, Nets
Gudmund Aasgaard, Capgemini

Sesjon 3B: Fra gode hensikter til aksjon

pdf Fra gode hensikter til aksjon
Birgitte Egset, Difi

pdf Enhetlig tverrsektoriell tilnærming
Trine Lind, Oslo kommune

pdf Informasjonsforvaltning
David Norheim, Brønnøysundregistrene
Geir Myrind, Skatteetaten

pdf Prosjektet «Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter»
Elin Strandheim, Brønnøysundregistrene

Sesjon 3C: Big Data i offentlig sektor

pdf Samtykkeløsning i Altinn
Andreas Rafaelsen, Brønnøysundregistrene

pdf Store data – store spørsmål
Helge Veum, Datatilsynet

Sesjon 4A: Omstilling i praksis for neste generasjons intelligent teknologi

pdf Ledelse i maskinalderen
Vegard Kolbjørnsrud, Accenture, Handelshøyskolen BI

pdf Kunstig intelligens
Anders Kofod-Petersen, Alexandra Instituttet/NTNU

Sesjon 4B: Hvordan sikrer vi identiteten til norske borgere og kan vi stole på den?

pdf Identitet i Folkeregisteret
Marianne Henriksen, Skatteetaten

pdf IDeALT-programmet
Annar Bohlin Hansen, Politiet

Sesjon 4C: Vellykket brukerinvolvering

pdf Vellykket brukerinvolvering – Meldeboka
Liss Johansen Sandø, Trondheim kommune
Jomar Estenstad, Trondheim kommune