Tekradar ikon: digital samhandling

Verktøy for Digital Samhandling

De svært positive holdningene vi så i 2019 da denne teknologien ble først tatt med i undersøkelsen fortsetter i år også.

Skiller seg ut fra de andre teknologiene

De sterkt positive holdningene vi så i fjor om verktøy for digital samhandling fortsetter i år og det er den teknologien som ser størst bruk. Denne teknologien ble inkludert for første gang i undersøkelsen i 2019.

Etter pandemien brøt ut i fjor vår ble mange tvunget til å ta i bruk digitale verktøy for å kunne samhandle. Resultatene fra Nokios Teknologiradar 2019 viste at dette var en godt kjent teknologi som ble sett på som svært moden. Det er også nesten en 100% oppslutning som sier seg en viss grad enig i at de ser verdien av at virksomheten tar i bruk verktøy for digital samhandling.

Denne teknologien skiller seg ut fra de andre teknologien ved at nesten alle virksomheter blir sett på som modne nok til å kunne anvende verktøy for digital samhandling.

«Holdningene vi ser uttrykk for her, tyder på at man raskt har klart å tilpasse seg en digital hverdag.»

Jeg ser verdien av å benytte verktøy for digital samhandling i min virksomhet

Diagram: Jeg ser verdien av å benytte verktøy for digital samhandling i min virksomhet. Alle ser verdien av  verktøy for digital samhendling.

Modenhet av verktøy for digital samhandling som teknologi og virksomhetens modenhet

Diagram: Modenhet av verktøy for digital samhandling som teknologi og virksomhetens modenhet.

Ser bred bruk

Verktøy for digital samhandling ser stor bruk og det er under 5% som sier at virksomheten deres ikke har implementert teknologien.

Hvor langt opplever du at din virksomhet har kommet i bruk verktøy for digital samhandling?

Diagram: Hvor langt opplever du at din virksomhet har kommet i bruk verktøy for digital samhandling? over 70% svarer at de har implementert teknologi for digital samhandling
Bruksformålet vi ser i år er lignende det vi resultatet viste fra Nokios Teknologiradar 2019. De virksomhetene som har tatt i bruk teknologien benytter dem i stor grad til flere forskjellige formål, men det er formålet «internt/digitaliseringsarbeid/prosjekter» som ser størst bruk.

Til hvilke formål benytter virksomheten din verktøy for digital samhandling?

Diagram: Til hvilke formål benytter virksomheten din verktøy for digital samhandling? Jevnt over mye brukt.