Tekradar ikon: VR og AR

Virtuell- og utvidet virkelighet (VR & AR)

VR & AR teknologi ser minst bruk av alle teknologiene spurt om i Nokios Teknologiradar 2021. I tillegg ser vi at under 50% mener at de ser noe verdi i at deres virksomhet benytter seg av VR & AR.

Kjennskapen øker

Over de siste fem årene har vi sett en sterk økning i andelen som er kjent med VR & AR som teknologi. Vi ser også at det er en god andel, på over 50%, som sier at de er «svært enige» i at de kjenner til VR & AR som teknologi.

Selv om kjennskapen til teknologien har økt er det færre som ser noe verdi i at virksomheten deres benytter seg av VR & AR teknologi. Dette er en negativ utvikling som følger trenden vi har sett de siste fem årene.

«I NOKIOS Teknologiradar 2021 svarer bare 50% at de ser noen verdi av at virksomheten benytter seg av VR & AR.»

Jeg ser verdien av å benytte VR & AR i min virksomhet

Diagram: Jeg ser verdien av å benytte VR & AR i min virksomhet. Bare 50% er noe enig eller svært enig i se vardien av VR og AR

Jeg kjenner til VR & AR som teknologi

Diagram: Jeg kjenner til teknologiene AR og VR. Figuren viser en økning i kjennskap siden 2017. Ca. 90% svarer nå at de er noe enig eller svært enig i at de kjenner til teknologien.

Ser ikke verdien

Det er veldig få virksomheter som har prøvd ut eller benytter seg av VR & AR teknologi.

Hvor langt opplever du at din virksomhet har kommet i bruk av VR & AR?

Diagram: Hvor langt opplever du at din virksomhet har kommet i bruk av VR & AR? Det er fortsatt liten bruk av VR og AR.
Den største grunnen til at virksomhetene ikke har implementert VR & AR teknologi er at det ikke blir sett at teknologien gir tilstrekkelig med verdi. Dette overtar begrunnelsen at virksomheten manglet kompetanse på området.

Hva er grunnen til at din virksomhet ikke har implementert VR & AR?

Diagram: Hva er grunnen til at din virksomhet ikke har implementert VR & AR? manglende kompetanse og liten tro på tilført verdi ser ut til å være hovedårsakene til lite implementering.