Tekradar ikon: kunstig intelligens

Kunstig Intelligens

Det er god kjennskap til kunstig intelligens og over 90% sier seg en grad av enig i at teknologien er moden for bruk, men bare 13% har faktisk implementert kunstig intelligens.

Virksomhetene er ikke modne nok

Kunstig intelligens som teknologi er en godt kjent teknologi som over 90% mener er en moden for bruk. Denne andelen har økt noe siden 2017. Samtidig kan man se at nesten like mange ser verdien av å benytte kunstig intelligens i sin virksomhet.

«Over de fem siste årene ser vi at man har blitt enda sikrere på at kunstig intelligens gir verdi.»

Jeg ser verdien av å benytte kunstig intelligens i min virksomhet

Diagram: Jeg ser verdien av å benytte kunstig intelligens i min virksomhet. Omkring 90% er noe enig eller svært enig i at bruk av kunstig intelligens kan gi en verdi til virksomheten.
Fortsatt kan man se at virksomhetene ikke blir ansett som modne nok til å kunne anvende kunstig intelligens. Det er over 30% som stiller seg uenig til at virksomheten er moden nok. Dette følge er nedgående trend fra 2019.

Modenhet av kunstig intelligens og virksomhetens modenhet

Diagram: Modenhet av kunstig intelligens og virksomhetens modenhet

Stort kompetansegap

Det at virksomheten ikke er moden nok kan man fortsette å se på nivået av implementering. Selv om mange ser verdien av at virksomheten benytter seg av kunstig intelligens er det bare 13% som implementerer teknologien.

Hvor langt opplever du at din virksomhet har kommet i bruk av kunstig intelligens?

Diagram: Hvor langt opplever du at din virksomhet har kommet i bruk av kunstig intelligens? Få har  implementert teknologien.
Over 40% har svart at mangel på kompetanse er grunnen til at deres virksomhet ikke har implementert kunstig intelligens. Dette kan vi også se var tilfellet alle de fem siste årene og tyder til at det er et vedvarende kompetanse gap angående kunstig intelligens.

Hva er grunnen til at din virksomhet ikke har implementert kunstig intelligens?

Diagram: Hvor langt opplever du at din virksomhet har kommet i bruk av kunstig intelligens? Få har  implementert teknologien.