Teknologiradar ikoner: robotisering, kunstig intelligens, VR/AR og digital samhandling.

Nokios Teknologiradar 2021

Om undersøkelsen

NOKIOS Teknologiradar 2021

Tilhører virksomheten din stat eller kommune?

Diagram: Tilhører virksomheten din stat eller kommune? av de offentlig ansatte er det 56% fra stat og 44% fra kommune
I år hadde vi 75 respondenter fra offentlig sektor. Dette er en markant nedgang fra i fjor, men er omtrent like mange som i tidligere år.

Det er også en jevn fordeling mellom statlige og kommunale virksomheter. Dette er det samme den har vært de to siste årene.

Hvor stor er din virksomhet?

Diagram: Hvor stor er din virksomhet? Over halvparten av respondentene er fra store virksomheter med mer enn 250 ansatte.

Fordelingen av virksomheter etter størrelse har holdt seg stabil de to siste årene. Flest respondenter finner vi i de store virksomhetene med mer enn 250 ansatte.

Hvilket område jobber du innenfor?

Diagram: Hvilket område jobber du innenfor? IT/digitalisering: 75%, Administrasjon/stab: 14%, forretning: 7%, annet: 4%
I år har vi fått en økning fra 50% til 75% av besvarelser fra personer som jobber med IT/digitalisering. Dette er ulikt alle tidligere år undersøkelsen har vært gjennomført.

Hvilken stilling har du i virksomheten?

Diagram: Hvilken stilling har du i virksomheten? mellomleder: 31%, Ansatt uten lederansvar: 29%, fagansvarlig: 28%, toppleder: 12%
Fordelingen av respondenter ut fra stillingen de innehar i virksomheten med tanke på lederansvar, har en lignende fordeling som før.