Tekradar ikon: digital samhandling

Digital Samhandling inntar toppen som teknologi i norsk arbeidsliv

Nokios Teknologiradar 2020 viser at verktøy for samhandling inntar topplass som prioritert teknologi for norske virksomheter. Men oppslutningen er unison i privat sektor, mens en av fem i offentlig sektor er mer lunken.

Digital samhandling

Hele fire av fem respondenter i privat sektor bruker nettmøter daglig eller ukentlig, der andelen er 61 prosent og 58 prosent for henholdsvis statlig og kommunal sektor.

Video er brukt i tre av fire nettmøter for alle sektorer.

Digital samhandling er et integrert sett av verktøy for å støtte samhandling, prosjektarbeid og kommunikasjon på tvers av organisatoriske grenser over tid. Inneholder funksjonalitet for å dekke digitale møter, diskusjoner, chat/pratekanaler, felles arbeidsrom, to-do-lister, og arbeidsprosesser.

Bruk av kun videokonferanser ses ikke på som digital samhandling. Samhandling er ny teknologi i årets undersøkelse, men inntar topplassen som prioritet og akseptert teknologi for alle sektorer.

«Video er brukt i tre av fire nettmøter»

Høy bruk i bredden av virksomhetene

Diagram: Hvordan brukes digital samhandling i de ulike sektorene
Samhandlingsverktøy blir for 96,5 prosent av respondentene brukt til interne formål, digitaliseringsarbeid og prosjekter. 69,4 prosent bruker digital samhandling til saksbehandling, med Økonomi/HR og kundekontakt som verktøy for to av tre. En av åtte svarer at de bruker dette på «Annet», hvor detaljene viser at det foregår nyvinnende bruk innen flere områder, fra utdanning til internasjonalt samarbeid.
Fordelt mellom sektorer, brukes samhandlingsverktøy mest til Saksbehandling i kommunal sektor, mens privat sektor har Kundekontakt som høyest bruk. Staten ligger et lite hestehode foran i forskjellige interne prosjekter og nye områder. Der er det litt lavere, men lik bruk innen Saksbehandling og Kundekontakt sammenlignet med kommunene og privat sektor.

Høyt prioritert

Når teknologien vurderes mot fire andre teknologier, så prioriteres samhandling som nummer en av privat sektor med få som plasserer den i de andre sektorene. I offentlig sektor er digital samhandling viktigst eller nest viktigst for to av tre respondenter, mens en av fem i offentlig sektor plasserer digital samhandling som minst viktig av de fem teknologiene undersøkt i år.

De andre teknologiene som er vurdert, er robotisering, kunstig intelligens (AI), virtuell og kunstig virkelighet (VR/AR) og blokkjede (Blockchain).