Tekradar ikon: kunstig intelligens

Utbredelsen av kunstig intelligens vokser svakt

Nokios Teknologiradar 2020 viser at bruk av Kunstig Intelligens/AI har en jevn vekst i testing og ny bruk. Dette er en vedvarende trend for denne teknologien over flere år

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens, ofte omtalt som Artificial Intelligens (AI), er intelligens som ligger i maskiner og systemer – og som utfører aktiviteter som forbindes med menneskers evne til å oppfatte, forstå, tolke/resonnere, beslutte og lære.

«De fleste prosjektene med KI gir gode resultater over tid»

Kjennskap, modenhet og verdi

Kunstig Intelligens holder seg jevnt i alle kategorier for kjennskap, modenhet og verdi, og andelen som er uenig i betydningen av eller som ikke vet går ned år for år 2017-2020.

Diagram: Min virksomhet er moden nok til å implementere kunstig intelligens. Tall for 2020: 46% er Noe enig, 20% er svært enig, 28% er uenig, 7% vet ikke

Bred bruk og høy kompetanse

Diagram: til hvilke formål brukes Kunstig intelligens.
I bruk er det Saksbehandling som fremstår som den vanligste bruken, selv om den relative andelen har gått ned år for år. Det er særlig Økonomi/HR/Administrasjon som vokser sterkt. Men årets nye kategori for internt/digitaliseringsarbeid/prosjekter tar en solid andel.
Dette gjelder både for utprøving og bruk av teknologien.

Det eneste som har falt i bruk, er kategorien annet. Men det er mulig at dette er overtatt av den nye kategorien.

Andelen som planlegger implementering har gått ned

Av årets tall er det tydelig at andelen som planlegger har gått ned, mens andelen som har implementert og sett gevinsten er like høy i år som i fjor. Respondenter som vurderer teknologien, har nesten doblet seg siden i fjor.

Diagram: Hvor lang har din virksomhet kommet i bruk av kunstig intelligens. Tall for 2020: 22% har implementert eller har pågående initiativ, 48% er i planleggingsfasen eller har prøvd ut teknologien, 30% har ingen planer eller vet ikke. Sammenlikning med tidligere år viser noe nedgang i antall som planlegger implementering.

Årsaker til at kunstig intelligens ikke blir implementert

Diagram: Grunner til å ikke implementere Kunstig intelligens. Kompetansemangel er fortsatt største årsak, men samtidig er hindringen mindre enn de to foregående år. i 2020 oppgir 31% manglende kompetanse som årsak mot 55% I 2018.
Årsakene til ikke å ta i bruk KI viser at stramme budsjetter og andre prioriteringer har tatt ressurser vekk fra KI i år. Til gjengjeld er lite kompetanse eller umoden teknologi av mindre betydning.
Andelen som mener for lav verdi av bruken øker, men er på samme nivå som i 2017 og 2018. Dette kan tyde på at de fleste prosjektene med KI gir gode resultater over tid.