Innledning – Året for digital samhandling

I årets undersøkelse trekkes digitale samhandlingsverktøy frem som den soleklart høyest prioriterte teknologien for norske virksomheter. Samtidig er mulighetsrommet langt større enn det vi til nå har evnet å ta i bruk. Det forteller årets Nokios Teknologiradar oss.

Stor fart på digital samhandling i 2020

Tidligere år har kun kunstig intelligens, robotisering, virtuell virkelighet og blockchain/blokkjede vært teknologiene vi har spurt om. Men når Nokios i år, for fjerde år på rad, ville ta temperaturen på bruken av digital teknologi i norske virksomheter, valgte programrådet å inkludere digitale samhandlingsverktøy i spørreundersøkelsen.

Med koronapandemi og strenge smittevernhensyn har vi i 2020 sett en kriseutløst utvikling for å håndtere det akutt utløste behovet for stedsuavhengig gjennomføring av arbeidsoppgavene. Det kanskje tydeligste og mest spennende funnet i årets Teknologiradar er tallene som viser at digitale verktøy for samhandling inntar en udiskutabel topplass over den teknologien norske virksomheter prioriterer høyest.

Men konsentrasjonen rettet mot digital samhandling betyr ikke at respondentene vurderer andre teknologier som irrelevante. Det viser kun hvordan Digitale Samhandlingsverktøy har vært vinneren av prioriteringsdiskusjoner i virksomhetene gjennom Covid 19-pandemien.

diagram: Min virksomhet er moden nok til å ta i bruk denne teknologien: Digital samhandling 98 % enig, Robotisering 79% enig Kunstig Intelligens 66% enig, VR/AR 41% enig, Blokkjede 23% enig

Robotisering og kunstig intelligens på 2. og 3. plass

Robotisering er av respondentene vurdert som den mest attraktive teknologien etter digitale samhandlingsverktøy. Respondentene oppgir å benytte robotisering primært på saksbehandlingsområdet i virksomheten, men vi ser samtidig en økt bruk av robotisering også innen kundekontakt.
Også kunstig intelligens er blant teknologiene som trekkes frem av flest respondenter som svært aktuelle teknologier for dem, og som teknologier de anser virksomheten de representerer er klar for å ta i bruk. Kunstig intelligens havner med det på en fin 3. plass bak robotisering. Disse teknologienes anseelse fortsetter med det den positive trenden vi har sett her til lands siden 2017.

Umodenhet et hinder

For blockchain, og også i noen grad VR/AR, ser vi av årets undersøkelse at respondentene anser både teknologiene som i noen grad umodne, men også vurderer egen virksomhet for å være i noen grad for umoden til å kunne dra virkelig nytte av disse teknologiene.

Vi ser funn i årets Teknologiradarundersøkelse som tyder på at prioritering av ressurser til utvikling har gått noe ned i år. Undersøkelsen gir oss ingen årsaksforklaringer, men det er naturlig å tenke seg at noe kan tilskrives årets fokus på å omstille virksomheten til utbredt digital samhandling med interne og eksterne parter.

Initiativer i virksomheten synes ellers å speile deres vurdering av egen, og teknologienes modenhet. Det er derfor ikke uventet at vi finner en relativt større aktivitet innen robotisering og kunstig intelligens, enn vi gjør for blockchain og VR/AR.